English / Česky
ISPV aktuálně  > Veřejné API Internetového kontrolního programu

Veřejné API Internetového kontrolního programu

Internetový kontrolní program (IKP) nabízí veřejné aplikační rozhraní (API), pomocí kterého lze kontrolovat a odesílat data pro statistické šetření o průměrném výdělku (ISPV) ve standardním formátu XML.
API je určeno pro softwarové firmy, které vyvíjejí podnikové informační systémy.  Prostřednictvím API může IS přímo odesílat data ke kontrolám a zpracování a uživatel nemusí používat další SW nástroje, jako je Lokální pořizovací program nebo Internetový kontrolní program.
Komunikace s API probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, samotné API má charakter webových služeb komunikujících pomocí protokolu SOAP https://cs.wikipedia.org/wiki/SOAP.
Technická dokumentace k API se nachází na adrese https://www.ispv.cz/ikp/dokumentace-api/index.html

5/2/2019