ࡱ> A\pNovotn Michal Ba= =tm(8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1 Arial CE1hArial1.Times New Roman1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1"h Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1-Calibri1*h6- Calibri Light1,6-Calibri16-Calibri16-Calibri1-Calibri1-Calibri1<-Calibri1>-Calibri1?-Calibri14-Calibri14-Calibri1 -Calibri1 -Calibri1-Calibri1-Calibri1 -Calibri1"- Futura Bk1h -Arial1 -Arial1-Arial1"- Futura Bk1"h - Futura Bk1"- Futura Bk1"- Futura Bk1" - Futura Bk1-Arial1-Arial1"- Futura Bk1"- Futura Bk1-Arial1"- Futura Bk1" - Futura Bk1"- Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 * * * *      * * * * * * * * * * * * : : : : : :  9 a *+ *) 6 ff *, ** , P - P . . + 1         *   * 5 ` / 0 7 2  4  3 8 : : : : : : ;x @ ;x @ ;x @ A <! = Q >a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax = | = =A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! >a ! ! ! >a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ?!x ?!8 ?!< ?!x ?"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 !! @! " #! Aa Aa ! ! Aa ! $! B!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ C|@ C|@ C|@ C|@ C|@ C|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ \ ! h@  a h@  !#x@  !#|@ x@ x@ |@ |@ |@ |@ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ! H ! L  ! !  !X !\ B!8 !8@ 7 B!8@ 7 !x@ 7   x@  |@  |@  |@  |@ %\ x | | | | x@  |@  |@  |@  |@   x@  |@  |@  |@  |@  H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | & & ax | | ' Ax | A| A| A   a >a8  X X x B!8  ( x@  |@  |@  |@  H \ \ \ x | | |  h@  H a  a  a  a a a  | ( ( & a ( ax a &a ' ' & ax | a a Q| a| a! a) a a >a a a a Ba< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| %!| !| a L a H %\ | %| %a| %a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  \ \ `@ #p@  @ #P # ax !| %!| !|  H ) H Dx @ Dx @ Dx @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ?!< ?!8 ?!87 ?!8@ ?!8 x ?x7 ?x@ ?x ?!8 ?1|7 ?1| ?!87 ?!8@ ?!8 ?!x ?1| ?1|7 ?1| ?!<7 ?!< ?!87 ?!8 x ?x7 7 ?x@ 7 ?x7 ?x7 @ ?x ?x@ ?x7 ?x@ ?x ?!87 ?!8@ ?!8 ?1|7 7 ?1|7 ?1|7 ?1| ?!87 7 ?!8@ 7 ?!87 ?!87 ?!8@ ?!8 ?!87 7 ?!8@ 7 ?!87 ?!87 ?!8@ ?!8 ?!x7 ?!x@ ?!x ?1|7 ?1| B87 7 B87 B87 @ B8@ B87 B8 B!87 B!8@ B!8 B1|7 B1| B1|7 B1| ?!<7 ?!< B!8 B!87 B!8@ B!8 B!87 7 B!8@ 7 B!87 B!87 B!8@ B!8 A A B87 B8@ B8 B!8@  | a B8 Ba8 Ba8 ||<,}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(} _K_ }(} _K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}(}_K_ }<} S_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}!_K_ ,#???K_}(}"_K_ }<}(_K_ ,#}<})_K_ ,#}<}*_K_ ,#}<}+_K_ ,#}<},_K_ ,#}(}._K_ }(}/_K_ }(}0_K_ }(}1_K_ }(}2_K_ }(}N _K_ }(}S S_K_ }P}U_K_ ,#???K_}P}V_K_ ,#???K_}P}W_K_ ,#???K_}P}X_K_ ,#???K_}P}a_K_ ,#???K_}(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x}! S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}" S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}# S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}$ S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}% S_K_ ,# ???K_}P}& S_K_ ,# ???K_}x}' S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d}( S_K_ ,#???K_ ???"-}P}) S_K_ ,#???K_}d}* S_K_ ,#???K_ ???"-}P}+ S_K_ ,# ???K_}<}, S_K_ ,#}P}- S_K_ ,# ???K_}P}. S_K_ ,# ???K_}<}/ S_K_ ,#}P}0 S_K_ ,# ???K_}d}3 S_K_ ,# ???K_ ???"-}P}4 S_K_ ,# ???K_}d}5 S_K_ ,# ???K_ ???"-}<}6 S_K_ ,#}x}9 S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}: S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}; S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`a\MZS-M0-MZS-M1_2MZS-M7 MZS-M8MZS-T0YMZS-T8.MZS-V0MZS-V1RMZS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;A  ; [  ;" ; [ ; ; / ; \$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; # $ Print_Area;!$ Print_Area; $& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<??O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; $O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; kQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<??O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; $O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; kQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  . MZS-M0CZ063 ISPV2013Q4'Zkladn informace o hrub ms n mzddMedin hrub ms n mzdy ..........................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch mezd vtach ne~ ........................................................................................................9. decilu- 10 % hrubch ms nch mezd vtach ne~ ..........................................................................XPromr hrub ms n mzdy ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnou hrubou ms n mzdou ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........!Vybran slo~ky hrub ms n mzdy Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms tis. osobMZS-M1'Hrub ms n mzda podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n mzdadiferenciace hrub ms n mzdy placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - mzdov sfra do 20 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYMZS-M2!Hrub ms n mzda podle vzdln"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoMZS-M7@Hrub ms n mzda podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnciXdc pracovnci"Nejvyaa pYedstavitel spole nost;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci Specialist%Specialist v oblasti vdy a techniky#Specialist v oblasti zdravotnictv**Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprvSpecialist v oblasti ICT<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblastTechni t a odborn pracovnci8Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv4Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborechTechnici v oblasti ICTYednci<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech5Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logisticeOstatn Yednci Pracovnci ve slu~bch a prodeji$Pracovnci v oblasti osobnch slu~ebPracovnci v oblasti prodeje<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy<Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitelXemeslnci a opravYi;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo):Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie0Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotec< hniky;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro"Obsluha strojo a zaYzen, montYi'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen$Pomocn a nekvalifikovan pracovnciUklze i a pomocnci7Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla2Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb0Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciMZS-M85Hrub ms n mzda podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)01212 Xdc pracovnci v oblasti lidskch zdrojo=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost11223 Xdc pracovnci v oblasti vzkumu a vvoje*1321 Xdc pracovnci v promyslov vrob@1324 Xdc pracovnci v doprav, logistice a pYbuznch oborech$1330 Xdc pracovnci v oblasti ICTA1346 Xdc pracovnci v oblasti finan nch, pojiaeovacch slu~eb31420 Xdc pracovnci v maloobchod a velkoobchod:2131 Biologov, botanici, zoologov a pYbuzn specialistA2141 Specialist v oblasti promysl.in~enrstv a pYbuz.oblastech2144 Strojn in~enYi*2151 In~enYi elektrotechnici a energetici2152 In~enYi elektronici%2411 Specialist v oblasti etnictv92412 Finan n a investi n poradci a pYbuzn specialist:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac>2431 Specialist v oblasti reklamy a marketingu, prozkumu trhu#2631 Specialist v oblasti ekonomie.2642 RedaktoYi, novinYi a pYbuzn pracovnci@3111 Technici v chem. a fyziklnch vdch (kr.chem.in~enrstv)*3113 Elektrotechnici a technici energetici3115 Strojrenat technici:3116 Technici v chemickm in~enrstv a pYbuznch oborech.3119 Technici v ostatnch promyslovch oborechA3122 MistYi a pYbuzn prac.ve vrob (kr.hutnictv,slvrenstv)A3142 Technici v oblasti zemdlstv, rybYstv a vodohospodYstv-3312 Odborn pracovnci v oblasti pen~nictv=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky=3314 Odborn pracovnci matematiky, statistiky, pojistn mat.03321 Odborn pracovnci v oblasti pojiaeovnictv3322 Obchodn zstupci 3323 Nkup 23331 Odbytov a pYepravn agenti, celn deklaranti"3339 ZprostYedkovatel slu~eb j.n..3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci 4132 Pracovnci pro zadvn datA4211 Pokladnci ve fin.institucch,na poatch,prac.v pYb.oborech;4212 BookmakeYi, krupiYi a pracovnci v pYbuznch oborech"4311 Yednci v oblasti etnictv4321 Yednci ve skladech4322 Yednci ve vrob$4323 Pracovnci v doprav a pYepravA4412 Pracovnci poatovnho provozu (krom Yednko na pYep~kch))5222 Vedouc pracovnch tmo v prodejnch5223 Prodava i v prodejnch05230 Pokladnci a prodava i vstupenek a jzdenek@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p eA5411 PYsluanci HZS R,hasi i ostatnch jednotek po~rn ochrany05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur36121 Chovatel hospodYskch zvYat (krom drobe~e)A7126 InstalatYi,potrubYi,stavebn zme nci a stavebn klempYi77211 ModelYi, formYi, jdraYi a slva i ve slvrnch 7221 KovYi%7222 NstrojaYi a pYbuzn pracovnci@7223 SeYizova i a obsluha obrbcch strojo (kr.dYevoobrbcch)/7224 Brusi i, leati i a ostYi i nstrojo a kovo@7233 Mechanici a opravYi zemdl.,promysl. a j.strojo, zaYzen$7411 Stavebn a provozn elektrikYi7412 Elektromechanici+7413 MontYi a opravYi elektrickch veden27421 Mechanici a opravYi elektronickch pYstrojoA7543 KvalitYi, testova i vrobko, laboranti (kr.potravin,npojo)38131 Obsluha strojo a zaYzen pro chemickou vrobu@8172 Obsluha automatiz. strojo a zaYzen na prvotn zprac.dYeva@8181 Obsluha strojo a zaYzen na vrobu skla,keramiky,stavebnin+8211 Mont~n dlnci mechanickch zaYzenA8212 Mont~n dlnci elektrickch, energet. a elektron. zaYzen78311 Strojvedouc a Yidi i kolejovch motorovch vozko@8312 Signalisti,brzdaYi,vhybkYi,posunova i,pYbuzn pra< covnci?8332 Xidi i nkladnch automobilo, taha o a specilnch vozidel68341 Xidi i a obsluha zemdlskch a lesnickch strojoA8343 Obsluha jeYbo,zdvihacch a podobnch manipula nch zaYzen88344 Obsluha vysokozdvi~nch a jinch vozko a skladnci)9329 Ostatn pomocn pracovnci ve vrob29333 Pomocn manipula n pracovnci (krom vroby)79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizacMZS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinMZS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemoc4416 Personln referentiMZS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.MZS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuMZS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO8RSCP - mzdov sfra rok 2013 Kraj Vyso inaIndex medinu hrub ms n mzdy vo i roku 2012 .......................................................................................& ......& Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................%6ARSCP - mzdov sfra 4. tvrtlet 2013;RSCP - mzdov sfra 4. tvrtlet 2013Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2012 .........................................................................................................................<3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 85 %(Promrn ms n neodpracovan doba 15 % Dovolen 8 % Nemoc 3 %Jin 4 % h:\ ?&eI=kg 6F D f!Dp#&)o-0#9A 2<P=>DGMcc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9bkm dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk  TUVWXYZ[\ _ cddefffff !@ jjjjjooooo d !Y@ ooooo de fffff w jjjjj  OeK@ vvvvv  @ vvvvv  !@ vvvvv [Ӽ@ vvvvv ڬ\?N@ vvvvvwxyz{{{{{ (@ Gx $O@  (\2@ ~ s@ ~ @ FHcde ~:pΈe@ -E`@ ~~ ~D*l>"&&L&L&2PPPPP&8884488 k!k"b#/b$k%k8, 2ıN @ @ Zd;/@ L{/,J@ q@!"cde#cdde$%8JxZ~ f ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[2ıN @S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[ q@S S 4D$% 03O&EQ4$% 3O&EQ4FA2 3O 3 bR RR RV Vd&E! M 8 ?YX `. `QS S43*N&F! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&GQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<FگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/S S43," 4S S4A2 3O3*@ &E! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &E! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?xq']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@2ıN @ q@e* `vcs-CZԔ 22 dPpGObdlnk 2#"@xPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Fӽdrs/shapexml.xmlUr03;hto8qfjw 3@:.K=]KFRx#])1I@Iѣ0&ɢR`ivED̥jRY|՛k DIO#ja>ݫx!RUBA\G.gh2Ot6aӭ}[wvFj3'H|2Dܑt:K(]6=H>@̦Iz㙖4*XqPGC{huݽ&5$kO?@>|$ 7w|G0NY QPꦣ=QeI\̱ה3:ņqRc 萠7k')B{'#X~wc;vtluc j!Q@dd List18b(b( ggD A 5k dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    PQQRQ R PRQQQQRP R T T&WWW  ` ` &      !&   " #    $ %  & ' (        $ ) -E`@ !@ eXY@ OeK@ @ [Ӽ@ ڬ\?N@ (@ (\2@ s@@ :pΈe@ * -? ?@ BfX@ ڊ5@~ @ Sv @ ?ܥV@ o_@ ,@@Ȋ@ e`TRf@ + ?߾n4@ L FN@ |?5BY@ #@ @ Q@ h|@ _vs)@ (\0@ v@L@ %e@ , 9#zA@?@5;NY@j+i@mV}ޜ@KG@ e@ ]m"@ = ףp=1@ s@Ȑ@ /ne@ - ۗB@y)^ @HPY@=yXV@?5^m@%@ HPh@ i4@ Y3@ s@p@ V-e@ . S!u?@[B>@#~jY@OeK@sh@Dh@ Vܿ@ 7X@ 1@t@@ -!le@ / oŏ@ q@>W[X@W/@O@H@ d`@ n@ Q3@ q@@ Oee@& 0 <,4T@8d@jMY@؁sFb@d`L@ͪG\@ =UIE@ StI@ Ԝ@pu@@ h"e@ * JY??ߎ@ho}Z@QIy@*@S!@ ?ܥV@ W/k$@ @{@0@ ):e@ + 0' *@@a#@iqY@@SE@Yʔ@ oS@ (\gU@ @w@x@ re@ , St$6@jt@/'Y@]ma@x&-@Ԛc@ #J{@ $(~@ @ @А@ se@ - X2ı5@@-!lY@C,@(\@Zo@ a֖u@ 8EGJ@ 3@ u@d@*@ . rh2@Eye@oQZ@Afo@<,Ԋ@y)2@ 6<@ I@ @v@Đ@ o_e@ / 9#@"uqv@+ X@g;V@HPG@gjB@ 1@ n@ О@r@D@ ZB>e@& 1 H@ Ac0@d`xY@~ ^0A @Bf@ x&.@ _v@ @p@@ _Le@ * B>٬?~ @V1Y@@~ @ K@ |P@ /@ @ w@@ :f@ + 7A`@) p@qhX@): @QLx@ g@ d;O[@ /$6@ @pr@؏@ ?e@ , Qi(@@`TR'Y@}bO@#L@@ 䃞;@ 茶@ @Pq@@q@ - Tt$0@†W2@qY@1@0*o@ O0@ ݓyf@ o@ Gz3@ p@@ N@ae@D l*LV**X(** !"v@#@ $%@&w'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@ 4@ . EGr)@ x@ a+eAY@ ;NI@ \m6@ 6;NF@ @ 0L "@~ Й@ = ףp=@~ (@ H}8e@ !/ !! r?!@!Zd;OY@!(k@!I.!4@!9EGr]@! g@! FxC\@! (\B3@~ ! Z@! (\B#@!cZe@! " #P#QQRQ #R2 #P#RQQQQRP #R2$$WWW %3% %3%%& &`& & ` & &$'' (4 ( ( (( ( ( ( ( (!($))* *" *# * * * * * $ * % * *+ + & + ' + (++ , , , , , , , , , , , , ,,$- .5. .6. -@.&S?p@.SY@. q[>@.-D@.c]@. xʦ@. !lu@. Ě@v@@ .Bfe@ /7/ /8/M O@/%v@/pΈ޴Y@/&SUx@/!uQ@/]mI@/ :MH@/ Gz@/ ,@x@@@ /]me@ 090 0:0|a2U@F@0M @0PsNY@0vq p@0S1#@0@0 K=]_@0 :M@0 @r@T@ 0R'e@ 1;1 1<1)Ǻ8@17A`/@1^I gY@1X2q@1ŏ5@1ڊ@1 &@1 @߾5@1 @g@ 1 fffff#@16[e@ 2=2 2>2R!5$@2/np@2H~X@2=UoT@2K7@2E@2 Y@2 ^AU@2 @e@<@ 2Afe@ 3? 33@3/= @3kwK_@3[B>i@3ye@3c]VI@3 @߾y@3 %q@3 L@@ @ 3N@e@ 4) 44-E`@4!@4eXY@4OeK@4@4[Ӽ@4 ڬ\?N@4 (@4 (\2@4 s@@ 4:pΈe@.6b(\f::f(>@PKȠ    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List28b(b(/df23?ggD A F$~X  dMbP?_*+%,* &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wwwwwwwwwwwwwwwwwww P QQ R@ PRPQQRQR R@   A A ` `  B C !     !""   #" %  $ %  $& & ' (       D E ysT@ m4+@ oe@ [B>14@ q= @ &S@ Ϊ@ @P{@P@ e@ F G V-=G@ +a@ ǺQ@ fc]@ d`Tz@ B@ ]F@ fffff2@~ h@ q= ףp$@ S㥛e@ ~ ? Hʡ@=Uk%@]m:@v @1y@9#Jq@ޓ d@ @[@@ Bfe@~ &@ Iǘ?7A`tA@QO @^K@_LD@B>A S@ @S@@ 9ve@ ~ (@ Jݵ|г?d;O@X5{E@d`Tz@u@16@/'11@ @3@O@@ rYe@ ~ *@ Kxz,C@.[%@:z@=y W@ y@ܴ@@ @b@d@ c]Ke@ ~ ,@ L48E?t@Yb@I&@!@@shk@ :@ b@@ sh|e@ ~ @ Mz6>@%'@+e^@#@@\D@BfA@S@ (@ f@ @@ ~ 5@ N=yX(@ @49@Gx @2ıt$@гYkr@=a@ Q+3@ n@@ W/'e@~ 6@ OX? P P P P P P P P P P ~ 7@ Q'†W? P P P P P P P P P P ~ 8@ Rkw#?1@Ԛg@.n)@w-!V@гY@]K9@ (\O0@ U@$@ Yje@ ~ 9@ S"lxz,? yѰ@V-%h@>W[5@*@&䃞@w@?w@~ @ [ 䃞ͪ!@ eO@ /@ _a@ :@ ŏm@ Mb8@ d@j@L@ "xe@ ~ !D@ !\!S㥛@!^)˄@!8@!?@!eX'@!+e@!=U@! @`@%@ ! ce@~ "E@ "]"H.?"Mb_@"&†7@"8@"lV}@"Έ@"~:<@" @l@@ " 0*d@ "~ #E@ #^#V_@#K7d@#@߾@#Gr@#:M$@#-@#k+݃@~ # @# Q@~ # @# bX9e@ #~ $F@ $_$|?5^?$9m @$€@$@$&/@$0g@$@$ Ј@`h@ @ @ ~ %@ %`%/n*@%9#J@% @%&S@%Y8 ]@%'†p@%Y@u@ % q= ף"@% Y8ųe@ %~ &I@ &a& @ &P &P &P &P &P &P & P & P & P & P &~ 'J@ 'b'@"@'B18@' @'@a@'6;Ni@'I.!@'ZC@' @q@@ ' 7A`e@~ (J@ (c(y):? (P (P (P (P (P (P ( P ( P ( P ( P (~ )K@ )d)d;O?)u@)e`TZ@) @)Vc@)vq `?@)x&.@) = ףp=#@) @`@ ) iqfe@) ~ *@ *e*46@+~j@+L7A(.@+@+ l@c@ + = ףp"@+ Clf@ +~ ,O@ ,g,C6?,d]F @, -H@,Fh@,iqb@,NX@@,@aC@, Px@0p@@ , w#f@~ -O@ -h- ~ .@ .i.*)>@.Bi~@.:@.6J@.ˡE۪@.ŏ1w@.@~ . ܜ@. @~ . @. _Le@ .~ /Q@ /j/#t@/xz,@/(~L@/W[F@/ec5@/X~@/Dio@/ ԕ@g@@ / BfBf@ /~ 0R@ 0k08d@0@0vS%@0|a2U.@02@0&1m@09#@0sh,@0 Gz1@0 |@@@ ~ 1@R@ 1l1uV? 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1 P 1 P 1 P 1 P~ 2R@ 2m2{Pk@2'†l@2~@2ꕲ D@2DlT@2X@2&S:@2 @@t@ 2 $(~e@ 2~ 3R@ 3n3PsR@ 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3 P 3 P 3 P 3 P 3~ 4 @ 4o4"lxz=@4Qh@4\Cj'@4-o*@4\mn(@4~@46@4 Gz1@4 @\@ 4 #~jf@ 4~ 5@T@ 5p5%~'@5<,D @5mí@5"@5`"}@5+ԉF@5?W[n@5 @@ @ 5 -e@ 5~ 6T@ 6q6^I k@6&S!@6&Su8@6~8g^@6ͪ#@6z@6_U;@6 @؂@@ 6 Gx $e@ 6~ 7T@ 7r748'@73+@7 K@7+e@7&1\@7G@7z6D@~ 7 D@7 (\@~ 7 D@7 >٬f@ 7~ 8"@ 8s8;Nё @8Q4@8 5@8OeK@8y@8vq $"@8oe@~ 8 .@8 @~ 8 @8 "ue@ 8~ 9V@ 9t9@ǘ? 9P 9P 9P 9P 9P 9P 9 P 9 P 9 P 9 P 9~ :W@ :u:z6>W[? :P :P :P :P :P :P : P : P : P : P :~ ;@W@ ;v;`vOj@;CK@;ؘ@~ ; ~@;6@;EzM@;"lxz@; \@u@@ ; he@ ;~ <W@ <w<x $(~? <P <P <P <P <P <P < P < P < P < P <~ =W@ =x= =~ >X@ >y>l g? >P >P >P >P >P >P > P > P > P > P >? ???k g??&SW@?A@?@?z67@?@?tFj@? 4@*@ ? fffff!@? ce@?Dl<L@ -@A w@B Y@C Y`D 9@E ;@ @ A A)A-E`@A!@AOeK@A@A[Ӽ@Aڬ\?N@A(@A (\2@A s@@ A :pΈe@B    C ?C *D=@Ce`T^Z@CqD@C q@C@CǘK@C]mz@~ C @C (\@~ C @C z6xe@Zd$">@dKxx z   List31b(b(/df23?ggD A t E*H?dmv_wO'o#+3;CK dMbP?_*+%7 &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A3} 3} U 4} U 5} 5} U 5} 3} } } } U  R@@;@@   PQ Rz PQRPQQRQ Rz T W { { _ `_ ` a  '| 'C ' + ,,- + ,,- '! '''.//0.//0' '' '" ' ' ' ' '$ (% )*' '''''''' & ' ( ' '      0 } Cl? 7A`tA@ QO @ ^K@ _LD@ B>A _G@ !@@!S@!@ !Ke@ """ #~ $cZB? %d;O@ &2U0*P@ &d]Fw @~ &S& &Pk@ &ӼM@ '= ףp}1@ 'F@'p@'@ """ {P? A @ L F5@ jMG+@  T@ )@ (Zd@ !q= ף00@ !T@!@ !>W[3e@ """ #$^?%ޓ>@&?ߊ@&u@& ףp)@&ZB>C@&KY8&@~ ' @ '(\@~ '@ '#J{/e@ """ "uq ?s@ iow@ '1s@ ʮ@ HPJ@ +ռ@!l@!@@!,@ !ZdQe@ """ #$_)Ǻ?%Wh@&Dio@&79@& e@&sF?@&`TR9W@'ě@'X@'@ 'Sue@ """ z,C?Q3@ >yXM@ (M@ q= T@ ;@ !uH@!3@!V@!p@ !-:e@ """ #$a+e?%$C@&#J{@&' @&ecU@&гY @&1@'@'d@'$@ 'CJe@ """ ͪն?a֜~@ oO@ ڊ@ 5^I@ q@ 0*@!2@! p@!$@ !|a2e@ """ #$/' ?%L7A6@&Yb@&Nё\@&@a@&@& h"@'@'f@ 'Gz"@ '(~ke@ """ Έ ?Afs*@ M GA@ QcO@ hs#@ x $ @ ;OE@!$@!V@!@ ! ye@ """ #$h|?5?% h"z@&Zd;@&Zd;@&F%u6@&/L@&Diou@'Y1@ '@m@'@ '<.e@ """ E?Tt$@ Qû@ I.!I@ 1+@ r@ ǘ*@!,@! g@!ȏ@ !rWe@ """ #$]m{?%tFFs@&`vO^@&$hr@&}8@&)@&ǘ?@'@'~@'@ ' cd@ """ x $(~?d;O@ iqz@ @ Bf;@ s@ V/@!b@!.@ != ףp#@ !(~kd@ """ #$ cZ?%8d @& Jt@&{/Lj@&֍@&M B@&#@'@'Z@ 'Gz#@ ' r.e@ """ Uؿ?X@ HY@ _^@ $#@ +e~@ QI?@~ !,@ !Q? !&@! @ """ #$??%Q7@&|?5@& ~@&*:k~@&sh^@&ŏ1z@'@'p@'(@ '_vO\e@ """ o_?N@@ :#J{@ "lxzM@ 8EGrU@ HPVt@ }8c@!@! f@!@ !0*e@ """ #$K7A?%a$@&|?50@&HP@&+ ^@&(\@&Ԃ@',@'F@'А@ '1Ze@ """ {?h|S@ _L9@ MJG@ V-5@ n@ Q@!@!j@!@ !|Pke@ """Dxl<^f<~$R4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? # $kw#? %@ &c]ƚ@ &!l?@ &{/L@ &"V@ &QU@~ 'p@ '(\@~ '|@ '(+e@ """ !!A`"?!^)#@! @! g!@! }b@! +7@! '1O@!!p@!@@!Ȏ@ ! !Zd;ee@! """ "#"$&†' @"%<,@"&K=3@"&GFF@"&"۷@"&8EG~ @"&,ed@"'@'`l@'@ " 'H.me@" """ ##D?#d$@# γ@# aְA@# hV@# }8@# :pT@#!@!P@!@ # !=yXGe@# """ $#$$QI?$%Dl+h@$&I @$&QIIr@$&ݓm@$&؅I@$&l @$'Σ@'a@'@ $ '&†]e@$ """ %%[Ӽ@%Eb/@% Tt$3;@% fc]o@% j+ud@% _y@% ؁sFA@%!@!y@!@ % !W[e@% """ &#&$Aǘ?&%K7M@&&*4@&&|a2U@&&sit@&&HP@&&6T@~ &'N@& 'Q?& '(\#@& 'e@& """ ''ݓ?'_vOZG@' jM@' %>y@' Zd@' ~kg^@' Stp@'!q= ף04@' !`@!d@ ' !w-!e@' """ (#($<,Ԛf@(%jM_@(&z@(&d$y@(& n-@(&B(@(&@('= ףp3@( '@S@'@ ( 'e@( """ ))Biޡ?)@C@) ?v.@) JM@) wy@) 1@) h"$@)!@!H@!x@ ) !1Zd@) """ *#*$6>W[?*%B`Њ@*&B>$D@*&~:g@*&$(~M?@*&d`@*&L*@*'@'e@'X@ * 'p_}e@* """ ++io?+U!@+ J@+ 镲/@+ v@+ z):@+ .!@+!@!P@!@ + !Έe@+ """ ,#,$HP?,%_`@,&X9W@,&lV}G@,&Ϊv@,&X5+@,&<,@@,'q= ף0@, '@U@'0@ , 'd`Te@, """ --S!uq?-1*%@- 7@- J{/@- l @- O@- m4H*@-!@!Q@ - !Q#@- !aze@- """ .#.$(?.%' AC@.&1@.&V-@.&P(@.&lV}4@.&@.',@'Z@'@ . '6;NWe@. """ //oŏ?/Cv@/ :#J{@/ HP@/ C@@/ J@/ jq$@/!Q3@/ !(\@~ / !|@/ !Dioe@/ """ 0#0$&S?0%*0@0&FԷ@0&/$/@0& q@0&MĊ@0& q@0'@'u@'4@ 0 'ecee@0 """ 11@Ǩ?1؁sFP@1 gj@1 Oe\@1 s-@~ 1 1 ܵ@1!@!@ 1 !Gz#@1 !OjMe@1 """ 2#2$2w-!?2%ƣ@2&&SX@~ 2&A@2&x@2&bX9-@2&[ AF@2'@'`@'@ 2 'A`Ъe@2 """ 33XѰ?3_%@3 $@3 ΪV@3 Q@3 Dq@3 '†@3!q= ף3@3 !Pv@!@ 3 !7A`e@3 """ 4#4$ׁ?4%e .@4&Hn@4&&S9@4&(t@4&ڊU8@4&n@4' @4 'q@'D@ 4 'Td@4 """ 55ı.n?5 @5 gDio@5 镲@5 ^)h @5 S@5 o@~ 5!Ρ@5 !ffffff@~ 5 !`@5 !HPd@5 """ 6#6$S?6%I @6&@߾@6&JD@6&W2 @6&j@6&m4ë@6'l@'N@ 6 'q= ף!@6 '$(~e@6 """ 77'†W?7|Ћ@7 &Suv@7 VT@7 cZB6@7 h"l*@7 (UF@~ 7!2@7 !@~ 7 !H@7 !De@7 """ 8#8$0L F%?8%#+@8&3@8&1-@8&/$@8&0L @8&MbC@8'@'k@' @ 8 'nje@8 """ 99NbX9?9tw@9 %u@8@9 }?5^@9 e`T~@9 @9 jtw@9!@!Ѓ@!@ 9 !pe@9 """ :#:$m4?:% -x@:&jq@:&8dZ@:&J|@:&g@:&Pk&@:'@@'?'<@ : '9#J{sd@: """ ;;Zd;O?;B>ٸ.@; *N@; @; v@; g/@; Tf@;!<@!w@!@ ; !{Pe@; """ <#<$HPs@<%@߾@<&p_IL@<&&Su@<&Y@<&ڊ=I@<&(L@~ <'(@< 'q= ףp@~ < '@< '.1e@< """ ==6#>$]Fx ?>%o*@>&&z@>&F%u@>&a@>&=U@>&'-b@>'@'@ > '= ףp=$@> 'Qd@> """ ??5;N?? F%A@? ffx@? ;Nх@? d&-@? L F@? @~ ?!\@? != ףp3@~ ? !0@? !sie@? """D*l@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @#@$ı.n?~ @%3A@&47؞@@&+@@&w-!@@&+ݯ@@&Dio@~ @'@@ '(\B @~ @ 'h@@ 'ׁee@@ """ AAjM@A!@A Cl@A Jꐆ@A h@A L7A(.@A 9#fF@A!@!f@!@ A !S㥛f@A """ B#B$:M?B%M O7@B&߾<=@B&.@B&9m`@B&!!@B&BfGl@B'@'~@'ؒ@ B ' Qe@B """ CC+Χ?C:}@C Nd@C ( @C ^ݰ@C "ۉ_@C 7A`/@C!Ў@!X@!h@ C !) 0d@C """ D#D$ 0*?D%Z^@D&l]@D&ʡ@D&/'@D&ׁs@D&0o@D'D@'B@'@'2@ D """ EEʡ@E~G@E =,ԚfS@E ]Fh/@E 2%@E I }@E -*@E!Р@!|@!@!#@ E """ F#F$w#9@F%@F&@@F&9#J}@F&K7@F&o@F&-+G@F'@@'~@'@ F 'Biwe@F """ GG}гY?G>yX@G a,:@G 0*@G -D@G d`J)@G ?5^@G!@!H@!h@ G !474e@G """ H#H$H@~ H%@AH&T㥛@H&x#Ʉ@H&/$>@H&_c@H&|aB @H'l@'z@'@ H 'ue@H """ IIbX9?IAߴ@I K=W@~ I ;yI @I 1*@I гY5j@I!q= ף0@I !@!|@ I !/'kf@I """ J#~ J$@a@J%[9@J&Eo@J&[ AM6@J&ATt@J&*7@J&L FU@J'@'@@'@ J '-Ce@J """ KKuV?Kr@K Q|@K @K _vOj3@K bk@K RIƟ@~ K!@K !(\!@~ K !@K !;pΈe@K """ L#L$ݓ?L%9m@L& @L&gDiot@L&M O3<@L&ׁK@L&A@L'(\3@L '@'8@ L 'JYd@L """ MMJ4?Mio9@M ( .@M ec]@M 1w-5^@M %S;@M @M!@!@!$@ M !YW[?Q A@Q Yj@Q ( >@Q !rh@Q +kA@Q ~j@Q!@!@!Ē@ Q !:#J{e@Q """ R#R$0' ?R%&†b@~ R&[1LR&ǘF@R&^KI@R&;N=@R&|?@R'@' s@'@ R 'V-e@R """ SS&䃞ͪ?Sqt@S x#k@S ݵ|`E@S ~8gZ@S B>@S 鷯:@S!̒@! @! @ S !W2hd@S """ T#T$48E?T%:@T&N\F@~ T&{T&d`p@T&qG@T&-@T'@'@'@ T 'd]Kȥd@T """ UU;pΈҞ@Uݵ|@U v_@U [V@U MJ@U G@U y@U!p@! p@ U !Q"@U !9#Jf@U """ V#V$_@V%D\@V&9#@V&?F@V&/@V&/$ڜ@V&\ A@V'@'P@'@ V '/$g@V """ WW1*?WjM@W )@W @W lV5 @W ףp=r+@W '1P@W!|@!@!P@ W !x&1e@W """ X#X$k @X%h|ߗ@X&Clo@X&cjB@X&H.%@X&xz,h@X&+-@~ X'@X 'q= ףp@~ X 'l@X '6[e@X """ YY~:pN@YM@Y @Y Qf@Y $@Y c=9@Y {/L @Y!H@!ps@!@ Y !8gDike@Y """ Z#Z$x&1?Z%&1@Z& @Z&٬@Z&$i@Z&Fx@Z&~j I@Z'ؗ@'x@''@ Z '|?5e@Z """ [[y):?[=,Ԛn1@[ a9@[ ^ @[ 0*3@[ 6 @? @0 ./0111112222"""0!./0111112222"""0"./0111112222"""0#./0111112222""" $./0111112222 %./0111112222 &./0111112222 './0111112222 (./0111112222 )./0111112222 *./0111112222 +./0111112222 ,./0111112222 -./0111112222 ../0111112222 /./0111112222 0./0111112222 1./0111112222 2./0111112222 3./0111112222 4./0111112222 5./0111112222 6./0111112222 7./0111112222 8./0111112222 9./0111112222 :./0111112222 ;./0111112222 <./0111112222 =./0111112222 >./0111112222 ?./0111112222 D@l4444$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @./0111112222 A./0111112222 B./0111112222 C./0111112222 D./0111112222 E./0111112222 F./0111112222 G./0111112222 H./0111112222 I./0111112222 J./0111112222 K./0111112222 L./0111112222 M./0111112222 N./0111112222 O./0111112222 P./0111112222 Q./0111112222 R./0111112222 S./0111112222 T./0111112222 U./0111112222 V./0111112222 W./0111112222 X./0111112222 Y./0111112222 Z./0111112222 [./0111112222 \./0111112222 ]./0111112222 ^./0111112222 _./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @ `./0111112222 a./0111112222 b./0111112222 c./0111112222 d./0111112222 e./0111112222 f./0111112222 g./0111112222 h./0111112222 i./0111112222 j./0111112222 k./0111112222 l./0111112222 m./0111112222 n./0111112222 o./0111112222 p./0111112222 q./0111112222 r./0111112222 s./0111112222 t./0111112222 u./0111112222 v./0111112222 w./0111112222 x./0111112222 y./0111112222 z./0111112222 {./0111112222 |./0111112222 }./0111112222 ~./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @! @" @# @$ @% @& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ./0111112222 !./0111112222 "./0111112222 #./0111112222 $./0111112222 %./0111112222 & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? D\l$$$$$$ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ Dl                                 Dl                                 Dl                                 Dl                                 Dl                                      Dl >@PK12z   List33b(b(/df23?ggD A &nd dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} %]} ]&6!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b PQQRR R 7 T 8 97WXYZ[\ 111112 ::_ ` `acdde gh}x $(~b@ i; llmԚh@ n k<=> q rst ]] u r ?v`@ t u r~ |a@ t u r ?=Ub@ t u r |c@ t u r|8dd@ twx@A gh~ }@ i BrCΈ ,@ t BrC㥛 p@ tddDEFGHFGHFI k;48b@ JFI k~ v@ J FI kvΈ ,@ J FI kv㥛 p@ J FI kv_@ J FIFIFIcdeDlb",BF,<8<<<488@<@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"d@-0 (-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&HQR RnʵdZ S S4$% 3O&HQ4FA 3O 3aK=" R RR RJS S4S S4D R_ƙU?^T?ҽ?_,?% M3?3O &IQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxS S4n&6Z [S S 4eee*vcs-CZ   LhTextovPole 2"D>PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!T_o drs/shapexml.xmlVn8/@ѵ#1"/(Z#I/{K-"$ע(>DJ`On/23$8徔l+-JxEP Jygęu2Z/'rTֆ ehHڹjt-J/t%ڔOfv輔~D][] >Nτ^ #CE}v[W`H%{Xq$\Hj;_ժjYdv') PM)oqV.]ϡ,${|8.رk]j_E\da+2o'u2-F= 9V;l.3'TmRۙqg@'N,hJX7~Pڪ]jwmuOPK!_nu&drs/downrev.xmlT_O0M5M R ʃoeĵ]ڎoO;lщ 6TR>_ƀJIN ,73:e ol\4SJbl҂ j2N3M[.*x^-5.xiQJˮX{:iZ9!w坽&Zgo;#0vd 5kkU誥L s@ZP>p?zw(IyNDWt0GQGOq#PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!T_o )drs/shapexml.xmlPK-!_nu&drs/downrev.xmlPK3a]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 85 %<J3  LȌTextovPole 3"5/PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!TC|e drs/shapexml.xmlVKn0"]d?Db.Pe Hdi#]uECWl'n6&yoǧgB&W2KF JsiG SJngN7LJ4!7b4&YKUrXT2iRsH͒s;N۶k5B{j+ӪV8Y6 . ;CϵZnuɭw Yڟ;Ҫ=ߠc0zߛmg)IV1듰]JʙY4Ә)PdxIϔE-b7#Aݾw5`颖!rD0PYF,=lc {Ȕ$ kar(IN]ϯb,:qbyb=CX]BqppRMs! Qc͐uLQax6rW$+BrVJ1v+sFK:}c(&ыXhv|sGrA|bҡ,CWT?[XizSU3ƻۥB.\է[GiolfPKJJ9%ڊBv܈^{K—WyH}4`m>F^44&?Ɠt}y[FRnrxw3#,ە}nc*q Օ_U*8F~$/v_ l2Hj J&),AW) su^pC5TȺ+gW-|ȻDrw9 "/\;f"u&Lgr4a._WͮTp4e==EΥ|E=<PK!9^Q$drs/downrev.xmllR02wRH`d >@h$$nQ N睪AZW!0 R&tcr7Й|v}5̴:/B̈́RR 70ˍUcj Y"\4dlD4n(E#L?7{a=eryWM_ۛn_fj !Hz*Kr@ -tB}[5-0 yG qtj8͏yGYӿ`ry PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!TC|e )drs/shapexml.xmlPK-!9^Q$drs/downrev.xmlPK$Y4] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 15 %<J(  LTextovPole 4")#PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!QTpR drs/shapexml.xmlVn0?Dzt,˲"خ AdFK-"UҢc#?R^r S\=FJ%צT2Ӏ.3rLJi+X&s&)pC/?s=`2[(M4Hznl+fNU%JW«sV`0ⶩ5gYpn'~mRc.ĥSVeJ 6r;v;AnܺVvIܐD8G`qVPn~p_{ | 8=ԤbV)|JI.[^jR)Q"YzCjV N"mSĮGj aywCkeu& X)+ uzA,d8 N )`v)`CIh=Xkcqu4)RyfA2=@8z]Qc͐8'YUC;'/dMAc7eWo&)p&Xh>d pc7΋;Pw%*ҍAj9`DJ'_oM X)TlaoQٙdY iNb)腱HXcSPC7̬$ ;UFekdꏿƭ(^LQzS@]4 [*{hmҹ9,6\]>Z2G%B):z3tt }֌(K-*l7=Y0m8衫\6\S \ D-ȗ$!_P?SQs2vNLkcwCaӳ6r@p}S&pM%v,CIs%PK!-S$drs/downrev.xmlTN1M|fLvW) Dcʶ-]YAfwI+rPΗp: 29| >#EepT&ۛJ[:BNPRBi;v 2غJ'j4Q-J UJV{͡ۼH0q4_-uXf $&\?nVݝ%HvܸR.q|#4Ԥum95$ YU0H1ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!BiO drs/shapexml.xmlVn0w00&MUJ{;8ؙi؋;&b*U>> A6\\ɘ.JLTeL>%22$q.C&\H3CLW֖f$+^0sJ.a5S`~e3l 4,5+įБmj̅vޔiUDQxD}`Џڽzmn](x;av~8GDjQv^';NgJRDRbΊ\cz"Vy9Ld3cWγ 5_R*a"73J6}GJ 8`~{xdBAu&"/)jVBu~{fS+`FLozaKµWy "K՞d&R?(w'I;4i?5vkMV'(D݂Z$i)T.OsߡC܅9,N\TsD!IS59 TfN fsd,gYSR6YMY ٨ zbpC sr1/!w|KTdB2vt |@NA!fe:c=HLcwSñC=ŀE})I)r.Yr&zPK!/ drs/downrev.xml\MO1&fLIE@ A .ACPn3 Ǎ/nEФV&|A%+kP=GC9P6s-BHPp-AC:-.ɚu(r-KC bt3V{:d.U3 ϺZ`?rJ@X6ݯ\t%0" M51ia!ΜZ@ڊ8޲cOp+Q? Gǽ D4{ %׎PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!BiO )drs/shapexml.xmlPK-!/ drs/downrev.xmlPK QF] `<  $ < Nemoc 3 %<K <D D  LXTextovPole 6"èPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!5j drs/shapexml.xmlVݮ7w"PMxT}shU/Iwˉ_7`85GuVZ˦sq)y%q/n 6qL_ޗ^ʦ޵Ⱦ{|r`ޢ2SRPɷc;Іv9<;c)[23M!.;ySOIL~pbu{\f+Ѐ *fZ_9:gsn2utCjg&Z_S;ZOP)lBM|F,7m~-OPK!e!!drs/downrev.xml\N1M|fLX~4Ae;-]. A뜙̜Nf+w" S#Ks޼? 8/fKS>'DPxSpGzJPڜJ+`*ʢ(J:l(_ Lwk^$.5߶WdW/EC3ʼn͗rel!9 d֖r%G! iCRM5ialάQĚC7V2èEh4 mqon?u $ ӿ_PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!5j )drs/shapexml.xmlPK-!e!!Odrs/downrev.xmlPKm] `< $ < Jin 4 %<K>@dK List34b(b(?Y,f?ggD A `/o{C Ӣc+Kk3S s;"'-[3#9>D{JCP V[acg+mrx~ dMbP?_*+%9&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1b} b} b} U OK!G@@@@;@i@Y@Y@ Y@ Y@ Y@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PQRPQR RL T MWNNNNNN O PPPPPPPPPP_ ` `aQQQQQOO 3 -  46     46 ' ' ' (% * 46  ' ' 5   * ' RSSSSTO U} V??~ W@ X[잼@ XXQ1@ Xrh'@ X( ? """ Y~ZtV?[Bb@\ꕲ q?\np4@~ \@\_v? UV\m?W48mb@XW[?X=U-6@Xͪ6/@Xq -? ]^?_K=b@`Έ ?`X2ı7@`Ac]-@`? Y Z.!u? [ʡab@ \Bi? \jq4@ \QI.@ \[ Ac? !U!VL7A`?!W8mb@~ !X!Xt~8@!X 1@!Xec]? "Y"Z o_ι?"[ё\Cb@"\.n?"\S!u!:@"\V}b/@"\~z@ #U~ #VU@#W46٬@ (Y(ZZӼ?([vq uc@(\l?(\Mb4@(\uq ,@(\3@ )U)V{P?)Wݵ|/b@)XFx?)XsK;@)X9m40@)X@ *Y*ZS㥛@*[rb@*\JY8?*\%䃞M7@*\@߾<.@*\鷯@ +U+V.!u?+WlV}a@+XS?+XQ+=@+X,Ԛ/@+X\m>@ ,Y,Z?,[7d2c@,\sA?,\ZӼ$4@,\ h"*@,\~:p? -U-V( y?-W߾b@-X ^)?-X;Nё5@-XU+@-X h"@ .Y.Zܵ|?.[ŏ1b@.\&†W?.\n5@.\mV}+@.\(? /U/Vc]F?/W[Ӽ]b@/X~jt?/X1*8@/X/L F,@/X}8g@ 0Y0Zoʡ?0[Pkb@0\=,Ԛ?0\`TR'6@0\aTR'.@0\:M? 1U1Vrh|?1WS!ub@~ 1XP@1Xё\C6@1Xk @-@1X&S@ 2Y2ZQ|a2?2[?6[ yc@6\Qkw?6\ r(4@6\/'*@6\vq -@ 7U7VV/'?~ 7W@7X3 @7XH6@7X F%uB-@7X0*@ 8Y8Z??8[Ǻb@8\9#@8\Dio;@8\Dذ.@8\H}8@ 9U9Vd]K?9W o_b@9XF_@9XQ|a5@9XOn-@9XUN@? :Y:Zjt?:[ŏ1wC`@:\ͪV?:\@@:\X1@:\ +Y"@ ;U;Vׁ?;Wڬ\mb@;Xfj+?;X/n8@;X&†,@;X rhQ@ <Y<ZBi?<[ %c@<\v?<\p_4@<\:pΈ2+@<\ q @ =U=V#4@=W?%c@=XAf?=X-!lv5@=XAf(@=Xu@ >Y>ZM?>[Ciqpb@>\JY8?>\1%7@>\z,@>\&S@ ?U?VS:??W -va@?Xd;O??XQ|!>@?XXp0@?X3B"@Dlzvzvzvzzzzzzzzzzzvzvzzzvzzzzzzz@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @Y@Z48EG?~ @[!.@@\^)@@\ o_5@@\H}8g/@@\sK@ AUAV( y?AWa2U0*-b@AX-@AX2ı.:@AXǘ)@~ AX0@ BYBZ&䃞ͪ@B[sAc@B\&䃞͊"@B\c=y8@B\+eX*@B\l g#@ CUCV"lxz,?CW#~jb@CXD@CXH.>@CX=yX5.@CXU"@ DYDZioT?D[6[a@D\(~k@~ D\@D\e`TR-@D\:pΈ@ EUEVׁs@EW]mGb@EXz,C+@EXuV<@EXo_,@EXT. @ FYFZD @F[ +;b@F\#~j@F\t:@F\K7A,@F\/L @ GUGV@ǘ?~ GW@GXZӼc@GXH@<@GX&S/@GXa4/@ HYHZ/n@H[V/b@~ H\@H\_LJ;@H\MJ+@H\fc]@ IUIV( y?IW&Slc@IX"@IX7@IXX5;+@IXn@ JYJZK7?~ J[@J\V}b@J\uV~7@J\/$a,@J\s@ KUKV2%䃾?KWH.a@KXm @KXk <@KX .@KX -8@ LYLZ??L[X9vPb@L\†W2@~ L\@L\%C.@L\k+ݓ? MUMV -?MW58EGb@MX*:H@MXNbX9D9@MXEGr-@MXBf*@ NYNZZӼ?N[ qa@N\u@N\٬\9@N\߾C2@N\( @ OUOV8gDio?OW1#b@OXcZ!@OX h"lx=@OXX*@~ OX=@ PYPZ?ܵ?P[X5;d@P\%"@P\6[5@P\ c'@P\Af@ QUQV؁sF?QW@)b@QXV}b?@QX g=@QXy&1L,@QXlV}@ RYRZcZB>?R[( a@R\gsu@R\C6j>@R\ZӼ)@R\Psr(@ SUSV8m4?SWJYRa@SX[잼@SX Qi8@SXh/@SXNbX9@ TYTZ/$?T[Db@T\jMS@T\T4@T\Zd;,@T\ec]\@ UUUVPn@UW]Cd@UX]m;@UX}гY4@UXF%uh*@UX( @ VYVZZ<@V[|?5^d@V\4@B2@V\Gx $8@V\-C,@V\W[@ WaWV ?WWq -a@WXJ + @WX%䃞=>@WXhs-@WXd`TR!@ X]X^( @X_? YZ[\\\\!]^_````"YZ[\\\\#]^_````$YZ[\\\\%]^_````&YZ[\\\\']^_````(YZ[\\\\)]^_````*YZ[\\\\+]^_````,YZ[\\\\-]^_````.YZ[\\\\/]^_````0YZ[\\\\1]^_````2YZ[\\\\3]^_````4YZ[\\\\5]^_````6YZ[\\\\7]^_````8YZ[\\\\9]^_````:YZ[\\\\;]^_````<YZ[\\\\=]^_````>YZ[\\\\?]^_````Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YZ[\\\\A]^_````BYZ[\\\\C]^_````DYZ[\\\\E]^_````FYZ[\\\\G]^_````HYZ[\\\\I]^_````JYZ[\\\\K]^_````LYZ[\\\\M]^_````NYZ[\\\\O]^_````PYZ[\\\\Q]^_````RYZ[\\\\S]^_````TYZ[\\\\U]^_````VYZ[\\\\W]^_````XYZ[\\\\Y]^_````ZYZ[\\\\[]^_````\YZ[\\\\]]^_````^YZ[\\\\_]^_````Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YZ[\\\\a]^_````bYZ[\\\\c]^_````dYZ[\\\\e]^_````fYZ[\\\\g]^_````hYZ[\\\\i]^_````jYZ[\\\\k]^_````lYZ[\\\\m]^_````nYZ[\\\\o]^_````pYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY4 >@ddYZr     List39b(b(?ϿggD A z dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} d} * d} >d} w} x} d} d c!N@:@;eewhii@ @ m @ @ @h/hppppvpv@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ PQQRR R T MWXYZ[\ 111112 ::_ ` `afffffg gh}JY]@ ib plm9#J{Y@ nk77jkl q rst u r ?HPQ@ t u r |y&1V@ t u r ?JY]@ t n u r |X9ȼb@ t n u r |x,i@ tooii gh} r`@ iqqrsqqtlqqtlqqtluuiv$J{/5@y&1V@-A:@^vO@@nI@ oyz oyz oyz 8 888{8888||}}DlJ",BB<<FF<8Zv P ^ (  n c 4NChart 3p]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'%S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[$J{/5@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[nI@S S 4D$% 03O&EQ4$% 3O&EQ4FA0 3O 3 bR RR RV Vd&E! M8 ?YX . QS S43*N&F! ! R RXJ XJ j S S4% -a ^N 3OW,&GQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<YъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4A0 3O3*@o@ &E! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &E! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?zq']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@$J{/5@nI@e*vcs-CZԔ ** dhupGObdlnk 2#"|@pPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK![szdrs/shapexml.xmlUr0 3;x|/nwt`Kfv(\ygbq)bv.{*O'+WȖ+JUH Z/7gsJab kzU|qԂ`icL]6c@k-U uP)qWU\{ -\lKAxUdRB_6+(u'YE]]]xGuHYz4#. Hɲ,M&_Sh^̆xh;"x'+)% e,SrP"X\ݮǟ ==o?#hԓ,(lU70̞oZȺ&{L.%iQri,Nmjl0;OҘ=0,OźJw\rxi\lA5BX8-nZ֫%(e`,&S.xi ̠8 Z)a _J舰_3]V!%7r. ^ٷ"\ u84DvA1ky8~ˣvY, qzT۵inQKh{l7LaS8xkԸ\jV ,%N̐Mu3v6=ѧF;8J..S3ZHϖ36A#-[Ú CF|UPK!?(drs/downrev.xml\_O0M5pC AQuckma{QԷ{ﴧq#+AcK8TgZrx_*VaƣÃdVSܒQpn5<(*rmp$ˌ)\V^}OR Xel-9=]v ywΏ90/wd}/n3]`͔TXFT&*-iϹђ]Ku!v8:vϤߍ{a^;ED:vD)$_;PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-![sz)drs/shapexml.xmlPK-!?(drs/downrev.xmlPKeQ?t]` $~ DA??Picture 11]&`>@dd List7b(b((3ggD A 7U; dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "d} d} d} d7c!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ PQQRR RM T MW~~~~~ 111112__ ` a 9 'C : :; :9':;;: 9': ; ;:9':;;: 9    ) ]K`@ JY]@ HPQ@ x,i@ r`@ * Qkw? V@ ,ԚQ@ /nq_@ ŏ13W@ + JY83@ x&1P[@ |a2U0Q@ @d@ ~k \@ ,A.A@H]@ +)Q@\ Acfj@.n`@ -{B@H}]@~ Q@;M ]i@%䃞`@ .V->@.1\@bٽP@i@l`@ /+N@<,_@ h"l S@N@aKo@+ ,c@ 0~ @oT `@ ^)S@=yXk@kb@ *ec]?9#JX@,ԚQ@d]K`@$X@ +_)@c]F\@~ R@?W[Te@?q^@ ,\C5@b=g`@hoS@H}8sl@5^I b@ -_vO.5@<,Ԛ`@T@{.m@-Oc@ .e1@=U`@^)T@&SBn@Fx Dc@ / 0*@Q|w`@!T@46W[@mV}W@oTaO@}8g|b@x#Y@ ,Zd;)@~jtcX@JY8:P@ݓd@oa[@ -Pn0@sh|Y@~ @sc@e`TR?[@ DX lT".P6Pxxxxtxxtxtxxxx^pxx N@! N@" ;# ;$ ;% ;& ;' ;( ;) ;* ;+ ;, ;- ;. ;/ ;0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 6 . n)@ jMS,X@ N@ 7dd@ V-Z@ !/!ǘ?!h"lxzIY@~ !u@!*:&l@!_L`@ !"#$%&'()*+,-./01234562xt>@dd B List12b(b(fggD A `d DZ j2%-6?RHQYbrk:t}ʅb*Jڽj2Rr: Z" %+z1B7 =BHbN*TY_eJkqv|j2“RҸb*Jj$2.7AKRUV dMbP?_*+%8&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U d @ V@h@@;@xwww w w  PQRPQ RccVccccc T M ccWWW~~~dddddddddddd 111112dddddddddddddddddddddddd _ ` `adddddddddddd, 9 'C : :; : ,9':;;: 9': ; ;":, 9':;;: 9   , U} VAf? ?y@ R'e@ 58EG_@ ڊey@ Y~ Z_L? d]Kq@ F%ua@ ˡEs@ 46wM@o@V-=b@ YZz6?Bii@&18_@TNs@~ .@ Dlr8D8N0t0R0t0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? U Vm{? ё\C|`@ Nё\X@ <,g@ a@ !Y!Zׁs?!I&Df@!^) ^@!(1n@!߾g@ ! "U"VsA?">٬i@"J4^@"s@"ho7k@ " #Y#Z]Fx @#ё\Cjc@# vZ@#|a2Uo@#Be@ # $U$Voŏ?$]K%f@$ˡEZ@$ׁsq@$/L $g@ $ %Y%ZA`"?%|Pkn`@%߾'W@~ %@%b@ % &U&VV-@&od@&[ AS]@&Wn@&ǘe@ & 'Y'ZN@a?'8gDiopb@'mX@'lV}tn@'QXd@ ' (U(VY8m?(Y8Ed@(a+e]@(@aAp@(QIf@ ( )Y)Zoʡ@)z6>W^@)JYS@)sJi@)'†W`@ ) *U*VX5;N?*{PE`@*gsY@*Vk@*?W[8b@ * +Y+Ze`TR'?+ c@+3@Ql@+oc@ + ,U,V ^)?,(~ka@,d`pW@,~jp@,Ǻd@ , -Y-ZQI?-X9v@a@-6U>VB?>xW@>6Bfc@>;OY@ > ?Y?Z>W[??k+sY@?>W[ST@?D_@?d;OY@ ?Dl~@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @U@VN@?@KY8g@@{\@@N@ q@@:g@ @ AYAZx $(~?AW2MS@~ Aij@AuVX@A $(~US@ A BUBVV/@B1Z_@BsA;W@BBi+c@B '_@ B CYCZz6>W[?Cd]Fb@C?Y@C.1e@CZӼb@ C DUDV\ Ac̭?DKM`@DD`Y@D}bd@Dׁ/`@ D EYEZX9v?Ed@ErQ`@~ E1@EUd@ E FUFV߾3@F`"۹_@F+eU@F|a2f@F1*f`@ F GYGZ>W[@G( L^@~ GPV@GʡEf@G= ףp`@ G HUHVn?H1ja@~ H@HV}b5h@H(a@ H IYIZm@IFx @`@IoW@I?5^Ikh@TjMSa@TAfj@T 0f@ T UYUZ0*?U"up`@UTt$X@Uk d@U `@ U VUVVec]@VTR'[@~ V8@Vrkc@V+[@ V WYWZ,Ԛ'@W+ݓ]@W.1W@W|a2U0d@Waִ^@ W XUXV~jt?XHPsZ@Xd`S@X]K`@XʡEkZ@ X YY~ YZHk@YZӼ ]@Y~:S@Yı.nc@Y{d]@ Y ZUZV}bY@Z46<X@~ Z0@Z8m`@Z0*xX@ Z [Y[Zͪ?[X@~ [ @[6;N`@[d]F`X@ [ \U\Vrh|?\u}Z@\V@\?kd@\t$]@ \,]YZ,^UV,_YZDl00`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~,`UV,aYZ,bUV,cYZ,dUV,eYZ,fUV,gYZ,hUV,iYZ,jUV,kYZ,lUV,mYZ,nUV,oYZ,pUV,qYZ,rUV,sYZ,tUV,uYZ,vUV,wYZ,xUV,yYZ,zUV,{YZ,|UV,}YZ,~UV,YZDl0000000000000000000000000000000,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,UV,YZ,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000   ,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?, ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?Dl0000000000000000000000000000000@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_,@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_Dl0000000000000000000000000000000`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~,`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000   ,,,,,,,,,, ,  Dl00000000000 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLM@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@@ABCDEFGHIJKLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__Dl888888888888888888`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? D l8888888888888888888888888888888@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ D l8888888888888888888888888888888` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~  D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                      D l8888888888888888888888888888888 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? D l8888888888888888888888888888888@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ D l8888888888888888888888888888888` a b c ` ` a a b b c c 0<888>@ddB    List14b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2013 - kraj CZ063MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@4v!@(B՜.+,0 PXd lt| #MZS-M0 MZS-M1_2MZS-M7MZS-M8MZS-T0MZS-T8MZS-V0MZS-V1MZS-V8'MZS-M7'!Nzvy_tisku'MZS-M8'!Nzvy_tisku'MZS-T8'!Nzvy_tisku'MZS-V0'!Nzvy_tisku'MZS-V8'!Nzvy_tisku'MZS-M0'!Oblast_tisku'MZS-M1_2'!Oblast_tisku'MZS-M7'!Oblast_tisku'MZS-M8'!Oblast_tisku'MZS-T0'!Oblast_tisku'MZS-T8'!Oblast_tisku'MZS-V0'!Oblast_tisku'MZS-V1'!Oblast_tisku'MZS-V8'!Oblast_tisku'MZS-M0'!Print_Area'MZS-M1_2'!Print_Area'MZS-M7'!Print_Area'MZS-M8'!Print_Area'MZS-T0'!Print_Area'MZS-T8'!Print_Area'MZS-M0'!Print_Titles'MZS-M1_2'!Print_Titles'MZS-M7'!Print_Titles'MZS-M8'!Print_Titles'MZS-T0'!Print_Titles'MZS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookWSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8