ࡱ> A\pNovotn Michal Ba= =tm(8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1NCalibri1*h6N Calibri Light1,6NCalibri16NCalibri16NCalibri1NCalibri1NCalibri1<NCalibri1>NCalibri1?NCalibri14NCalibri14NCalibri1 NCalibri1 NCalibri1NCalibri1NCalibri1 NCalibri1"N Futura Bk1h NArial1 NArial1NArial1"N Futura Bk1"N Futura Bk1"N Futura Bk1" N Futura Bk1NArial1NArial1"N Futura Bk1"N Futura Bk1NArial1"N Futura Bk1" N Futura Bk1"N Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0____ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 & & & &      & & & & & & & & & & & & 6 6 6 6 6 6  5 a &+ &) 2 ff &, &* ( P ) P * * ' -         &   & 1 ` + , 3 .  0  / 4 6 6 6 6 6 6 7x @ 7x @ 7x @ A 8! 9 Q :a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax 9 | 9 9A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! :a ! ! ! :a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ;!x ;!8 ;!< ;!x ;"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L | @ / | | | | | | ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 <a <a ! ! <a !! =!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ x@ x@ |@ |@ |@ |@   ! !  !X !\ =!8 !8 !< !x  x@  |@  |@  |@  |@  x | | | | x@  |@  |@  |@  |@ X a| \ \ \ \   H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | " " ax | | # Ax | A| A| A   a :a8  X X x =!8  ( x@  |@  |@  |@  x | | |  H a  a  a  a a a  | $ $ " a $ ax a "a # # " ax | a a Q| a| a! a) a a :a a a a =a< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| !| !| a L a H \ | | a| a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  H \ \ \  H % H ?x @ ?x @ ?x @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ;!< ;!8 ;!87 ;!8@ ;!8 x ;x7 ;x@ ;x ;!8 ;1|7 ;1| ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x ;1| ;1| ;!<7 ;!< ;!87 ;!8 x ;x7 7 ;x@ 7 ;x7 ;x7 @ ;x ;x@ ;x7 ;x@ ;x ;!87 ;!8@ ;!8 ;1|7 7 ;1|7 ;1|7 ;1| ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x7 ;!x@ ;!x ;1|7 ;1| ;1|7 ;1| =87 7 =87 =87 @ =8@ =87 =8 =!87 =!8@ =!8 =1|7 =1| =1|7 =1| ;!<7 ;!< =!8 =!87 =!8@ =!8 =!87 7 =!8@ 7 =!87 =!87 =!8@ =!8 A A =87 =8@ =8 =!8@  | a =8 =a8 =a8 ||#z3}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}23_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}@ _K_ }(}E S_K_ }P}G_K_ ,#???K_}P}H_K_ ,#???K_}P}I_K_ ,#???K_}P}J_K_ ,#???K_}(}l _K_ }x}p S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}r_K_ ,#}<}s_K_ ,#}P}t_K_ ,#???K_}<}u_K_ ,#}<}y_K_ ,#}P}z_K_ ,#???K_}<}{_K_ ,#}<}}_K_ ,#}P}~_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}<} S_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}! S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}" S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` KPLS-M0PLS-M1_2PLS-M7<PLS-M8cPLS-T0PMPLS-T8|PLS-V0̺PLS-V1PLS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;E  ; :  ;" ; 7 ; ; / ; ;$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; ' $ Print_Area;!$ Print_Area; H& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; HO5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; HO5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  !'PLS-M0CZ041 ISPV2013Q4*Zkladn informace o hrubm ms nm platu_Medin hrubho ms nho platu ................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ........................................................................................................9. decilv- 10 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ..........................................................................]Promr hrubho ms nho platu ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnm hrubm ms nm platem ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........&Vybran slo~ky hrubho ms nho platu Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................6 tis. osobPLS-M1'Hrub ms n plat podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n plat$diferenciace hrubho ms nho platu placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - platov sfra do 20 let* 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYPLS-M2!Hrub ms n plat podle vzdlnKvantilyMu~i}eny"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoPLS-M7@Hrub ms n plat podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnci0 Zamstnanci v ozbrojench silch01,Generlov a dostojnci v ozbrojench silch02"Poddostojnci v ozbrojench silch03(Ostatn zamstnanci v ozbrojench silch1 Xdc pracovnci11<Nejvyaa sttn Yadnci, nejvyaa pYedstavitel spole nost12;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost13;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro14<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci2 Specialist21%Specialist v oblasti vdy a techniky22#Specialist v oblasti zdravotnictv23*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn24-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprv25Specialist v oblasti ICT26<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblast3 Techni t a odborn pracovnci318Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky32*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv334Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv34<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborech35Technici v oblasti ICT4 Yednci41<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat42;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech435Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logistice44Ostatn Yednci5 Pracovnci ve slu~bch a prodeji51$Pracovnci v oblasti osobnch slu~eb52Pracovnci v oblasti prodeje53<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.< 54&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy6 <Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv61&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv62<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti63/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitel7 Xemeslnci a opravYi71;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo)72:Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech73<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie740Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotechniky75;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro8 "Obsluha strojo a zaYzen, montYi81'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen82#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen83$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen9 $Pomocn a nekvalifikovan pracovnci91Uklze i a pomocnci927Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv93:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.94%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla952Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb960Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciPLS-M85Hrub ms n plat podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO1112 Nejvyaa sttn Yednci@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost,1341 Xdc pracovnci v oblasti p e o dti+1345 Xdc pracovnci v oblasti vzdlvn;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti%2221 Vaeobecn sestry se specializac@2320 U itel odbornch pYedmto, praktickho vyu ovn, lektoYi @2330 U itel S` (kr.odbornch pYedmto), konzervatoYch, 2.st.Z`2341 U itel na 1. stupni Z`)2342 U itel v oblasti pYedakoln vchovy12354 LektoYi a u itel hudby na ostatnch akolchA2359 Specialist,odborn pracovnci v obl.vchovy,vzdlvn j.n.%2411 Specialist v oblasti etnictv:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac!2612 Soudci a pYbuzn pracovnci)2635 Specialist v oblasti sociln prce3112 Stavebn technici.3119 Technici v ostatnch promyslovch oborech&3221 Vaeobecn sestry bez specializace=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky.3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace-3352 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti danA3353 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti socilnch, jinch dvek83354 Pracovnci veYejn sprvy vydvajc rozn povolen03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn)"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4411 Knihovnci&4415 Pracovnci evidence dat a archivo4419 Yednci j.n.05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYiA5151 Vedouc provozu stravovacch, ubytovacch a dalach zaYzen5153 Sprvci objekto5312 Asistenti pedagogo@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p e@5329 Pracovnci osobn p e ve zdravotn a sociln oblasti j.n.A5411 PYsluanci HZS R,hasi i ostatnch jednotek po~rn ochrany5412 Policist05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYi?8332 Xidi i nkladnch automobilo, taha o a specilnch vozidelA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech9412 Pomocnci v kuchyniPLS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ...............<..................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinPLS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemoc79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizacPLS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.PLS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuPLS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO9RSCP - platov sfra rok 2013Karlovarsk krajIndex medinu hrubho ms nho platu vo i roku 2012 .......................................................................................& ......& <RSCP - platov sfra 4. tvrtlet 2013Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2012 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 84 %(Promrn ms n neodpracovan doba 16 % Dovolen 11 % Nemoc 2 %Jin 3 %* &d> #+i5#QM9BNB # $ CF e ) PoOnP%o%,!O-K.1 7 9cc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9pQ:Z[ dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk  TUVWXYZ[\ _ cddefffff F@ jjjjjooooo d"1AY@ ooooo de fffff w jjjjj  &SUs@ vvvvv  x $(@ vvvvv  F@ vvvvv wO@ vvvvv c@ vvvvvwxyz{{{{{ 1w- @ gsJ@  ~ @ ~ @ ~ h@ 8:cde ~~ @ 3.@ ~~ ~D"l>"&&L&L&2PPPPP&8844448 k!k"b#/b$k%k8, \C@ x $(@ 8>W@ Pm@ h@!"cde#cdde$%8JxZz b ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[\C@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[h@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAG 3O 3 bR RR RV Vd&@! M 8 ?YX `. `QS S43*@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&BQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<SگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/S S43," 4S S4AG 3O3*@@ &@! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?~q']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@\C@h@e*`vcs-CZl .. dpGObdlnk 2#"@tPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%drs/shapexml.xmlUK0#,w#ݪ ,Bv…;M;ā_q@[rh'3e޷@BFɜ&1%B7r/o/f$gAz]|s=g&B9*rZ[ͣȔhThnWf; B42Z{,N-+TVmJE\NP"MiMFvv(z'J\œdg|UGb|~(x4D@$ŬNHJrJ{ |D9Cw$>n5ixNGHVȧ$͝7_ jAq<6V! +#fp㨪"{Ll4;t:Ͳ8k#%:$YLCI<# 8NV".PN(Om:sppFAo׫%he[0A Fv9`HɺV,m1rM 5~վt\~)7!EUVɽKɉ=tH:VpJ@`X'yOOAU8pcuݿV@V\٬v{O / u|0Mw g /l=A ưTdȦͺF&`=870sVq+$g}B 0wbXG=߻~@Xik ! sBޡW/PK!gV,drs/downrev.xmlT_O0M5HױO AAub[ޡ}νqJFs`ԉI 𺸻q^TFK;`<:=Aj*=۹_4n 8ޯ$JYKX%MwHgyi9`>LIarY5R(JL!eNzDAuB֍6uGwQڌ8cQooPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!%)drs/shapexml.xmlPK-!gV,drs/downrev.xmlPKi!]` $~ DA??Picture 1a!k]&`>@dd List19b(b( ggD A 5<ƹ dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    PQQRQ R PRQQQQRP R T &WWW  ` ` &   !   "& # $    % &  ' ( )        $ * 3.@ F@ N@Y@ &SUs@ x $(@ wO@ c@ 1w- @ @@h@@ + %u? , , , , , , , , , , , - ~ xb@ 㥛\@ W[X@ ׁs|@ Ǻ@ a4@ /'W@ V4@ = ףp=@ @4@ 6fe@ . {/L @F@jMY@SRG@yX@/$%Y@B@Bi@]F@ eBc@ M s,@ @@\@ cZB>e@ 1 S?#7@ Y@[M@Q@C@ z6[@ Gra@ @@ė@@A@& 3 x $(~#@46H@~ !@o'@&S@BY@ a2U0R@ @ @8@@ >yX5e@ + 0*x? , , , , , , , , , , , - a+e?{@EJUY@6@ˡE &@I.! @ x#UQ@ jtC@ @@@ l ge@ . }b? -Ќ@3fY@~ D@r^@ۊewe@ [y@ ڬ\5C@ @@@\@ ;M e@ / B @~8g$@_Y@ 0@9#J@j+Q@ l @ N8@ @@+@ ZӼe@Dl*LV**X(** !"@#@ $%@& '@(@)@*@+@,@-@.@/@0123 4 0 Q|a @ Xu@ Y@ Qƥ@ I !@ W2$@ CYv@ Ǻ@ 0@ܐ@@ ۊee@ !1 !!?!T @!HxY@! h"l.@!K7@! $(~@! v@! 3V@! H@@x@ !/ݘe@! " #P#QQRQ #R4 #P#RQQQQRP #R4$$WWW %5% %5%& &`& & ` & &6 &7 &8&$' '';N|@'o'@' (9 ( ( ( ( (! ( ( ( (" ( (V/<@(&S@($) )#)ё\w@)46H@)* *# *$ * * * * * % * & * **Ǻl@*BY@*+ + ' + ( + )+ ++X5@+a2U0R@+ , , , , , , , , , , , , ,,$- .:. .;.o_?. qc?@.?W@.=Uc]@~ .`@.&SUM@. H}a@. F%ur@. X@(@$@ .|a2e@ /</ /=/oT?/r@/|a2Y@/Zd;o @/z:@~ /E@/ +ԩ@/ (@/ @H@,@ /lxz,e@ 0>0 0?0}b@0:p()@0R'1Y@0Gx p@0St@04T@0 @0 l@0 0@@ @ 0=yXe@ 1@1 1A1~k ?13333G@1,C:Y@1<,@1K76@1V}g@1 fc]@1 ;Oi@1 x@@@ 1׍e@ 2B2 2C2M @2ǘN@2 rhX@2k @2v'@2ͪ@2 9vt@2 5;Ž@2 P@@|@ 2^[e@ 3D 33b=?3X9@3^I X@3/@3 O@3k+%w@3 {@3 o*@3 @@@ 3†W&e@ 4* 443.@4F@4N@Y@4&SUs@4x $(@4wO@4 c@4 1w- @4 @@h@@.b(Jdd(>@PK    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List29b(b(/df23?ggD A FIu dMbP?_*+%) &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wYYYYwwwwwwwwwwwwww P QQ RE PRPQQRQR RE T  F F ` `  G H !   ""  #   % &    ' ( )       I J q@@ L7A(@ o@ #J{_@ %_n@ _)@ `@@@ re@ K L z,CK(@ 46w@?w@ q r d]Fx? y)2i@ ͪ@ ݛ@ 镲`~@ 4+@ n @ @@@@ />e@ !s !t!rh| @! F%m@!ͪϽr@!Ԛh@!J +S@!(@!+ԑ+@! @@t@ ! JYe@ "u "v~ "F@"c]c@"s@"|г@"9EGr@":p@"DH@" @@@ " \mBe@ " #w #x#M?#4@N@#r6@##4@#O@a@#s@#d`+@# `}@t@ # (\$@# ( e@ # $y $z$<,?$uY@~ $@$Q@$r@$YR@$ݓ@$ І@ԑ@$@ $ e@ %{ %|%ׁs?%m47@%X9B@%yǡ@%HP@~ %i@%S7@~ % đ@% = ףp!@% $@% e@ % &} &~&.!u?~ & -@& @& @&CK @&8gD5@&7A`=@& @@@@@ & ,eXYe@ & ' ''\m?'n4\e@'*@'(\@'z6@@'a@' yW@~ ' @' = ףp#@~ ' @' e@ ( ((Zd;?(d;O@(k@(`TR@(rW@(@#@(T@( x@X@@@ ( fc]e@ ( ) ))Bi@)mV}@)8ݍ@)&S@)b4_@)(@* 0-@*;OG@* @@ȏ@ * H}8e@ * + ++fa֤?+J +@@~ +@+i@+s@+鷯@+ @+ @@@ + "@+ aTR'e@ + , ,,MSt$?,0L @,0*h@,&SE@,ho@,t$l@,#J{˛@, @@ @ , `vO@e@ - --}b?-!@-h|>@-`TRcM@-J@-ZGV@-lV@- r@@@ - ):d@ . ..n? ., ., ., ., ., ., . , . , . , . , . / //y&1? /, /, /, /, /, /, / , / , / , / , / 0 00Ǻv? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0 , 0 , 0 , 1 11 2 22( 0?2 J/@~ 2@H@2_vO*J@2~j,@2cZBRJ@2{/L@2 @@Đ@ 2 <,f@ 2 3 33+?3X@3|Ps@3;N|@3r@3Ӽ5^@3@3 @}@ @(@ 3 Ǻf@ 3 4 44ڊe?4xz,@4?@4 @4K=K@4xQ@4@4 8@\@ @ 4 cZf@ 4 5 55MbP? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 6 66@߾?6 @6 jn@6 :0@6V9@6r@6H}@6 @6 %@@ 6 W2f@ 6 7 77M O? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 , 7 , 7 , 7 , 7 8 8~ 8@@@8+@8 0Z@8I.!'@8y&1@8d]FF@8GzhA@8 @@@@ 8 $(~+f@ 8 9 99Pn?9 @~ 9@9 @9a2U05@9Afu@9[ ]@9 ffffff@9 @@ 9 QIe@ 9 : :: : ; ;;y&1?; 0@;ǘc@;xz,o@;!ua@;#J{@;d]Kw@~ ; @; = ףp=4@~ ; @; Y8f@ ; < <<'†W?<&S@<u@<z @<oŷ@<&Sձ@<C#@< @Ȁ@ < (\#@< le@ < = ==)Ǻ?=&SO@= o_'@=bX9@= @=:@=u@= @P@@ = HPe@ = > >>V-? >, >, >, >, >, >, > , > , > , > , > ? ??R!u? ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? , ? , ? , ? ,?Dl<L@ w@A w@B w@C Y`D -@E w@ @ @@-!lV?@w@@ı.n@@ @@@@鷯@@ ~@0x@`@ @ ^)e@ A AA B BB!rh?B٬4@B{@B1t@BΈ5@BK7 @BlVo@B @@ B = ףp"@B ͪe@C CDC D E E*E3.@EF@E&SUs@Ex $(@EwO@Ec@E1w- @E @@h@@ Jd<8$>@dK z   List35b(b(/df23?ggD A x$\40>xGPZPclu| h@Я`88 dMbP?_*+%7 &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A%} %} U &} U '} '} U '} %} } } } U $ R@@;@@   PQ R PQRPQQRQ R T W   _ `_ ` a    !   "   #   % &   ' ( )             0       '? X2ğ@ hT@ V|@ q@ jM@ NF@ @@Ȑ@ ڊe@ ~ @ A@ ͪϝ@ |г@ n4@ y@ shG@ @~@<@ /$e@ ~ @ N@@ _@ @ o_iM@ V@ ,@ Qk#@ ̡@@ ?߾e@ ZӼ?HPf@(@ Ac܅@St/@b@A@@̢@p@ 6e@ a+e?3ı.e@E7@?5^!@ yח@R!@<,Ԛf@@@@@ jMe@ B?*@#S@cZB@鷯7L@"u@QIT@@@@ = ףp=1@ MbXWe@ +ݓ?o[=@]FhD@OeD@㥛Ć@Hz:@K7@@ܠ@@ :Me@ !u?vO"@Q|}@ڬ\}@|a2Ut=@fc]&N@&V@~ s@ ffffff4@~ P@ JYTe@ 0*? @6w@A`#@58E@bX9J@;Nѩ|@`u@@8@  h"lxd@ @?:5q@q ?@ZӼG@jMK[@V@$(~ @}@`@@ 鷯 e@ ߾3? F%@:#J{@,e|@f@3@L7A@`@x@@ ]me@ :M ?ymM@S+@I.!0@^I Z@>@1w-Q@(@c@l@ 6yX@3@X2i@6v@b@q= ףp@ X@@ Ge@ D9?NbXE@!I@&SD@eXv@ݵ|Hz@|$@@x@@ ]Fxe@ QI?Fx @ F%x@Ǻ@K4;@sh@c=e@~ `@ fffff0@ (\B$@ [Ӽe@ ʡE?Dl@f.@bX9`@|a2U@@c=z@@r@ (\B$@ ge@ fj+?Q|@w@@\ A@>yX@Zd;{#@饲@|@8@@ T㥛e@ 8d`?Fx@q l@6? {? SP@ |a@ t@ Hzq@ K7]@ gjs@ Є@@|@ L F%e@ !!#~j?!ףp=R@!ׁs@!b4@!'@!(/N@!vO5@!H@@$@ ! 'e@! ""^)?"=yD@"V!@""@""*@"6?@" @"q= ףp@" ؑ@x@ " \me@" ##I&†?#_6@#{G%U@#=U.@#@#@@#Y@#Gz@# @@@ # 1e@# $$ c?$'†3@$ׁs@$sF@$ZӼ@$MS@$ƒ@$z@P@l@ $ 6;Ne@$ %~ %@% AclK@%@% =@%%@%3ı.r@%؁sF9@%~@@@ % 9#Je@% &&[Ӽ?&7[ @&n@&Έ @&?5^w@&j+@&T}[@&@@@ & 46<2e@& ''u?' o_/T@'Dio%@'2ı^n@'X1@'}8 @'xA@'ȓ@@H@ ' Be@' ((|гY?(|?.@(C.@(*T@(@(Q|@(H.@(@P@@ ( =yXe@( ))LJ?);Nѕ6@)3333j@)w@)Z@):A@),es@)@@؏@ ) rhe@) **<,Ԛ?*'1T@* *@*;pΈ@*]C]@*y)b@*np@*x@ @@ * ڊee@* ++ ?+a@+lxz<@+[Ӽ @+iq@+R!G@+ B@~ +0@+ (\"@~ + (@+ V-e@+ ,,!rh?,p= A@, :T@,^I d@,2%pi@,x&q@,=,Ԛ6@,@@ @ , -e@, --t$~?-7X@-{@-d]K<@-ݓM}@-MJ2@-o_@-(@Е@T@ - 4@e@- ..MbX?.&S@.ZB>@~ .@.Zd;Wz@.q M9@.tF&(@.@@@ . sFe@. //H?/oɸ@/ M@/&SU@/Pk"N@/ǺJA@/#~!@/@@@ / ioe@/ 00[}@3 *@3 *@3jM?}@3h|_@3H}]:@3Ȅ@h@ 3 = ףp"@3 ;pΈҶe@3 44 r?4[ %@4 B@48EG2@4W2F3@4 h"L@4?@4pp@@ 4 Gz!@4 eXd@4 556[?5<@5NЗ@5(~@5$@5&S/(@51w-Y@5@@@ 5 TR'e@5 66ׁ?6Bf{@6k+@6&S@6 h"lG@6C@6A@~ 6q@6 0@~ 6 @6 ڊeAe@6 776;Nё?7~j4@7BՑ@7 ^@7[r@7$(~=@@7Y.)@7u@B@$@ 7 fa2f@7 88;Nё\?83!@~ 8@84О@8K7@8X9Ⱦ@8.q*@8@@x@ 8 5f@8 99٬\m?~ 9 M@9&S@~ 9@9( @9m3@9T㥛l @9@@@@ 9 a4e@9 ::-!lV?:w@:ı.n@: @@@:鷯@:~@0x@`@ : ^)e@: 0; 0< 0= 0> 0? DDl4444@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_0@ 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H 0I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 0[ 0\ 0] 0^ 0_ D l4444444444444444444444444444444`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0` 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h 0i 0j 0k 0l 0m 0n 0o 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w 0x 0y 0z 0{ 0| 0} 0~ 0 D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# $$$0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l4444444444444444444444444444444   0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l4444444444444444444444444444444 !"#$%&'()*+,-./0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 0 !!!!!"""# 0! !!!!!"""# 0" !!!!!"""# 0# !!!!!"""# 0$ !!!!!"""# 0% !!!!!"""# 0& !!!!!"""# 0' !!!!!"""# ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl44444444 $$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " #  ! " # <$$$>@PKz   List36b(b(/df23?ggD A & dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} ]&(!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b PQQRR R ) T * +)WXYZ[\ ,,_ ` `acdde gh}`"b@ i- llmڬ\m? n k./0 q rst ]] u r 18d`@ t u r |=Uea@ t u r 18djb@ t u r |8d*c@ t u r|Hc@ twx23 gh}Q<;@ i 4r5M O_3@ t 4r5@ tdd6789:89:8; k-HPa@ <"8; kvQ<;@ <#8; kvM O_3@ <$8; kv@ <%8; kv@5^I @ <&8;8;8;cdeDlb",BF,<<<<<888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"dS-0 ;-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&CQR RnʵdZ S S4$% 3O&CQ4FA 3Od 3aK=" R RR RJS S4S S4Dd lp\?^Y??YC?% M3?3O &DQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxS S4n&6Z [S S 4eee*vcs-CZQX  0  LTextovPole 2"C=PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Qn drs/shapexml.xmlV͎6;Dzt,Z2V^8@$Xla)R!}<@S9}ݼWg(z\$z(q]%F[jyPKLۻY':P9HD_f*[iЅ#4|\=vm w m*p,-:d7 ܮp{nB+ј fi9/ā.Ÿ?‹G&mv ;F LiONAFG^?N"Lg gkVAft9sbdSgQs2yV)qB<|k)XĻsޡd7~z0j5oPR!W`6 (A~{\8<+!Q`qYF_PPcO!BjcK&QʍȜ'WQ$N_IuMy2FZz ɆTT%hW7)BffJðy`炞2H'c.eGP~U*mc$d1 !\DiofԘ,kζjwk03T#;LffQ~`EXwK%z:ܷ?4 {:.d8M:0%a<¶^ak Bu|5ʂ>+4]MyFU-˜1$by>J+gS@fk6&եV3J-ޱc>_0쓃we%,{-FW:[7/V>|~>32Bg}v>z9*c2ۙqk` f%t?(mNRY ;_^_q&PK!&%drs/downrev.xmlTO0MktsH!h48}ĵ%ma@sﶧYjUF3{3#*]0x<ׂFK`60N~ Ks1.+gR,7VqTXrU(FTJ %ʧRf?b0h\(|ޔ/yM;e8Jߺ`6)w^ZbSb4;(bM dBNzTI0D''g"h{s#]£0tB NPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Qn )drs/shapexml.xmlPK-!&%drs/downrev.xmlPK2Z]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 84 %<E3  LPTextovPole 3"60PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!ޞK~c drs/shapexml.xmlVˎJ_C]8h4LD3Æ]n'ִ}{ |+,1_TdX!\6NO?ꜪS9{$[ cKR{p&TR-Sfy™urZOuT҆ eGs۵JT`Z(<-f lx%a$][] .>FO*U8<ZxY^I!s7ݧ~.Q4 'xxGD(?CF#ayx0 0{<[ 2SΙ['KuGQ(eb=7SqBn^k)Xwsۉޢ=~hz0jE_R!W`Fp8ۥ|$( FȔe&HA/II5LfmWY12r#2u#)=+<5GN56)ajTڪސlKHHubN rF+:e91P,Si?]wO aEQWҦ?6[AA2\~(de[ۛv_Siy.0HvJyi "):+EiD1X@X湓hNs'a4quCx/PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!ޞK~c )drs/shapexml.xmlPK-!:W#drs/downrev.xmlPK%A] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 16 %<E(  LTextovPole 4"/)PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!txvU drs/shapexml.xmlVˎ0#Nݐji) ylعFcXi:.RǏ{\ՒlV)1JuQUJ1%qUpH^X>{bW WZ&DJ5~kQs{`Ԧ^ͪ_G 1v-yngBʩSuZfE9̢$%[9n6aLJI0`Kn͟֏Nw0YY漕8Z+-H:/0j#6)ĉzLOou57%r1*RPx Cz׍ĴmS.ϭYoOv q+\D%10H}J8% 0%9a7#8 lu>AC)5"w!\Y8B ҋJS](թf6n V<@2 g!։u{)2R ٿ'y`r& nsD[HDe aV6Al`eJPwH X)-dl>ã3UC7L;H5RBKک$|y5ZA0r~;H}HlJMU4oP(rRH]Rm[w~eU!I9(*zϷI*<'d8|\^ bГ57VzK|gZXr-V\Xp-$㲹@QEu^FqA~y!ٗ_Ǥ^Inur(mKY q4_C/O\PK!L$drs/downrev.xmlTMO1&fLIfa)4z.ab[; roGVlWHv"`hRU|AL֠=z//Fjq#C% a3ܧ%j;vfuZj]3뚋(s*C7j%VK gFtV{&T!U; 倏_jqWI_+Wes: RRSPjl#A􁥶oy1IBFmO$A'}qNwc1 !S9}PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!txvU )drs/shapexml.xmlPK-!L$drs/downrev.xmlPKY(] `  $ <Dovolen 11 %<F <  LTextovPole 5"!PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!j8RfO drs/shapexml.xmlVn0?D{t=9EIz鍑([E$E? )iS2q7::^,6 J,UYAO#JebBI^57xѪc&˹LH3έá)e@u\jt,ٰl [1 NsV9ܯЉm q TUGhpຮ'qfamqέkDf7DQv͝qwVma&iFN)[Χml̙6U.\%U-=\ oUI": v ξ.vlϯt1 䵾/M]FhSK{,C9sI=PK!N&drs/downrev.xmlTPMO11&. H!H4zAlab[;+!m{ox5Lfee 뗻Fq8*XmRV hbHp(C؍(Y=SguZ҉uMcREepC)vj^lkT Gϛ Qp~{Ն?WmL{R q*>(aZL 3uu&6!X@xsx2!A'yQ z),a^ﵓPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!j8RfO )drs/shapexml.xmlPK-!N&drs/downrev.xmlPK] `<  $ < Nemoc 2 %<F <N N  LTextovPole 6"òPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Hm drs/shapexml.xmlVK6 T8+~-#1ͥ1ERJR~lߑ?!- ffu*9pmr%P%Si.w }l(1d BI37Od{ f-a{^yJ.Q)]WkhM9fϹ] x\wXVEbp?,tNwx5Brn't qg0̟/.jL a눾Ѱg$0J'+r_úR)׺aI&tH{CZ N(SĞf;ښva|tQ ߀qXa^ԏsBGQ7>,cp>% nԍc^*?susPJ2U¹j qk. 9&.(h#w>d^Hg&7B?sm-cV}L(̏䨡~@sJs%*을ZXSc7}cXyG;OC?)v.õˬ$l7Onu"ivLI;PYEZ{;ܪJ24rS2)ٚYrtuܯk=t jx"fj鶚 pV\bQm;cޭ5rL~NlѺrh5Gμ3[\wZЈcU-@`eo7WqW*swќTOQ5BugU2ϒſnpxեZk2Ooǥ 6J=zŲ\Z3J 𖕭4#%en~ E.pv{]EW,dCCf0S׹t^#|"Ne _ALkտGlp'UG7qϢu"L!>W1e!r\e F֫}ya_O>PK!qZ:"drs/downrev.xmlTPN1ݛ5q' R nnܕGf{+ٞǍ+ԩ9|-@ZhCP P@p(_(uiJYZf>@SiEUEcƺTR ƗӟFq4g:^W'Mg"<y3V.uCH6ݭl)y¾6,QTΙ5XSshSj*1,sbIr.T;bI8z(xԉ(]ݸ=߷pPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Hm )drs/shapexml.xmlPK-!qZ:"Xdrs/downrev.xmlPKy] `< $ < Jin 3 %<F> @dK List37b(b(?Y,f?ggD A zS@b$qv{ dMbP?_*+%& `?' `?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1O} O} O} U Az=!G@@@@;@i@Y@Y@ Y@ Y@ Y@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PQRPQR R> T ?W@@@@@@ A BBBBBBBBBB_ ` `aCCCCCAA       &         DEEEEFA G H]Fx ?~ I@@ J/$?~ J@ J2U0*/@ J鷯? KLgDio?MFa@N/n?N?t<@N߾:@NV-? GHJY8?IGza@Je`TR'?J%䃞<@J?:@J+? KLS?MV+b@NH@Ny)z:@Nm4`1@NsF? GH/' ?Iioɺb@J6@N]m:@N7[ A? GH6@?@ K L9m4? MDlwb@ Nx&1? N=U:@ N7[ a0@ NbX9 @ !G!H cZB>?!I cZBa@!JZӼ?!Jz>@!Jxz,C2@!JMJ@ "K~ "L.@"M37xb@"Nŏ1w-?"N}гY;@"N-0@"NH} @ #G#HTR'?#Iu/b@#J ?#J1Z7@#JL F%1@#J/' @ $K$LmV}b?$MMbb@$N_vO?$NH}9@$Nc]F0@$Nׁ3@ %G%H^)Ǫ?%I cZBb@%J?%JQ|a:@%J[ A0@%J8gDiop@ &K&Loʡ?&M(\Fb@&N1w-!?&N "<@&Nڊe'0@&NQI@ 'G'Hk ?'IΪVa@~ 'J'JPkw?@'Jy&10@'JK@ (K(L ?(M'b@(Nw-!l?(N9v9@(N/$1@(Nv @ )G)H}b٭?)ItTb@)J??)JCl+;@)J1*0@)J%u@ *K*L"~j?*M $(~Qb@*Nd`TR?*NB;@~ *N@*N @ +G+Hu?+Ib@+J{?+JZڊ8@+J h"\0@+JH.!@ ,K,L,Ԛ?,McZc@,N rh?,ND 6@,N{/L0@,NBi^@ -G-HT?-I#J{/b@-JΈ ?-Jj+6@-Jm0@-J[Ӽ@ .K.L`TR'?.M_La@.N ?.Nz6>@.N}гYY6@.N4@@ /G/H?/IRI&a@/J|?5^?/Jǘ7@/J<0@/JU0*P@ 0K0L[Ӽ?0Mfffffc@0Nڊe@0Nx#4@0No0@0NAǘ; @ 1G1H -?1Ia@1JH}?1J<,5@1J=UM @1Jhs? 2K2LK7?2Miqb@~ 2Nԁ@2N&†G9@2NʡE0@2NMJ@ 3G3HDio?3I&SRc@3Jz):k)@3JHn6@3J}b)3@3J ^)? 4K4Lo?4MX=b@4Nq@4NeX7?@4NSc1@4N@ 5G5H:M?5IH.b@~ 5J@J@5JW28@5J@a;0@5JV}b@ 6K6L?W[?6MʡEb@6NΪV?6N@a;:@6N3/@6NyX5ͻ@ 7G 7Ho_?7Ioŏqb@7J٬\m?7Jxz,C<;@7J,eX7-@7Jm{R @8KLMNNNN9GHIJJJJ:KLMNNNN;GHIJJJJ<KLMNNNN=GHIJJJJ>KLMNNNN?GHIJJJJDlzzvzzzzvzzvzzzzzzzvzzvzz@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@KLMNNNNAGHIJJJJBKLMNNNNCGHIJJJJDKLMNNNNEGHIJJJJFKLMNNNNGGHIJJJJHKLMNNNNIGHIJJJJJKLMNNNNKGHIJJJJLKLMNNNNMGHIJJJJNKLMNNNNOGHIJJJJPKLMNNNNQGHIJJJJRKLMNNNNSGHIJJJJTKLMNNNNUGHIJJJJVKLMNNNNWGHIJJJJXKLMNNNNYGHIJJJJZKLMNNNN[GHIJJJJ\KLMNNNN]GHIJJJJ^KLMNNNN_GHIJJJJDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxy`KLMNNNNaGHIJJJJbKLMNNNNcGHIJJJJdKLMNNNNeGHIJJJJfKLMNNNNgGHIJJJJhKLMNNNNiGHIJJJJjKLMNNNNkGHIJJJJlKLMNNNNmGHIJJJJnKLMNNNNoGHIJJJJpKLMNNNNqGHIJJJJrKLMNNNNsGHIJJJJtKLMNNNNuGHIJJJJvKLMNNNNwGHIJJJJxKLMNNNNyGHIJJJJ8x>@UdJJr     List41b(b(?ϿggD A ? dMbP?_*+%,&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} Q} * Q} >Q} d} e} Q} Q P!N@:@;RRwUVV@ @ Z @ @ @U/U]]]]v]v@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ P QQRR R T ?WXYZ[\  ,,_ ` `aSSSSST g h}46a@ i b p!lm؁sFY@ nkWXY q rst u r 1QkT@ t u r |Yں[@ t u r 146a@ t [ u r |d]K%e@ t [ u r |z6>Wi@ t \\VV gh}37b@ i ^^_`^^aY^^aY^^aYbbVc lV==@Yں[@ʡEF=@;Nё<@X5;B@ \fg \fg \fg hiijjDlJ",BB<<FF<8Zx P ` (  n c 4NChart 3]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[ lV==@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[X5;B@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAH 3O 3 bR RR RV Vd&@! M8 ?YX . QS S43*I@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 5a ^N 3OW ,&BQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<[ъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4AH 3O3*I@l@ &@! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?|q']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@ lV==@X5;B@e*vcs-CZԔ ,, dpGObdlnk 2#"~@rPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlUn0#mwU ![Qp&c7SI*Kx<|_&WSyכ#mK |d__]ZQ5R!H!nAuD˞ 8ꈁG "{H Y{ cڟ6{dqU+y/[50Vu]ia8Z;Wr_Foihӑ?!9ٔ|+4e<6ËyM#Ȱ᭸Ê]>nji逩՚>=q0;3?Z?I wH@!C_v; G5:@q|6 Acg<ĖF giUIf|)6Wڼg䲐MT`*J$xi[zr?Ơf /`,&}/8A5'̮h Qu!m5э/URr+ i}'(2"`-` 1gZ.ҐK$˅A]é[v7-z4++0elB8%jH_z4K CQ=3h۫vӀF#?N͝9rvjSQڝ$% zK'؏Hϖ#}D[j@HְxАg_gUPK!c(drs/downrev.xml\_O0M5tC AAuckma{Qo=iOFVlƖZq:>0TJ:;Y'T&*-Gt%eCܪy6-P +THHQS/<)JE7b7rmޝ>Bo8?=iW6nlWE8t) Gm) BSUZhӞs%3&/C9-:Rqt휿I|wѴ{@Ó(Z;|PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!)drs/shapexml.xmlPK-!c(drs/downrev.xmlPKgQ-t]` $~ DA??Picture 1E]&`>@dd List8b(b((3ggD A 7 dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "Q} Q} Q} Q7P!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ P QQRR R? T ?Wkkkklk mm__ ` amnooooo  ! !" ! !""! ! " "! !""!  p p p p qqqqqq r* spΈޠ/@ t46a@ uQkT@ uz6>Wi@ t37b@ vwx + y 0*? z, {, {, z, vw| - }EGr? ~B>٬^^@~ @ Bfc@ ~HP]@ vw| .~ }0u@~fffff8a@}?5^qU@?g@~`vOa@ vw| /}/$@~Dl9b@~ @ͪk@~h|?b@ vw| 0}?ܵ@~1w-!b@~ @ho_k@~rhb@ vw| 1}jMS?~?W[a@9S@S?k@~-kb@ vw|vw| 23@\mb@n4@bW@}?5^{l@ı.nc@ vw| +yAǘ? z, {, {, z, vw| -}/' ?~HP^`@~ E@c@~(A_@ vw| .}u?~I +Yc@UNPY@^)j@~c@ vw| /}Ǻ?~( e@=yX[@:Mn@~f@ vw| 0}?~z6/c@~ @Z:o@~L F%_d@ vw| 1~ }J@~Ǻ&b@;NёU@~ J@~n4@:c@ vw|vw| 3io$@Mb`@~ @B`" h@c=y4a@ vw| +ya+e? z, {, {, z, vw| -}^)?~9K\@QT@b@~ +\@ vw| .}䃞ͪO@~_L`@q= ף0T@ F%ue@~?4`@ vw| /} @~ꕲ q@a@~ Ⱦ@rhh@~TR'a@ vw|D2 lT".P6Pxhttttxxhtxxtpthxx N@! N@" ;# ;$ ;% ;& ;' ;( ;) ;* ;+ ;, ;- ;. ;/ ;0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 6 0 }Zڊ} @ ~jta@ GzTS@ (Qi@ ~:#J{ b@ vw| !1!}"u?!~gDioa@~ !+@!NbX9i@!~M Oa@ !vw|"w|#w|$w|%w|&w|'w|(w|)w|*w|+w|,w|-w|.w|/w|0w|1w|2w|3w|4562xt>@dd B List15b(b(fggD A $[M-  dMbP?_*+%8&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U @ V@h@@;@xww w   P QRPQ RPPVPPPPP T ? PPWWWkkkQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQoooooQQQQQQQQQQQQ o_ ` `aQQQQQQQQQQQQ,  ! !" ! , !""! ! " ""!, !""!  p p p p , G Hoŏ1? vs@ V/l@ Jy@ ,Ԛt@  gs? K=3q@ QIh@ o_z@ lxz,r@ GH 0*?I +Oj@^;a@Cp@|a2Upj@ n?~:pk@ o_c@ı.nu@a2U0*Gm@ GH ?UNi@|?5^d@Vo@K7AFj@ J4?_L@p@Y8h@:t@_L?p@ GH c?F_k@ rfc@c]Fys@?Sl@ ho?Dj@~ @Qkw!p@j@ GH@߾?Q|ab@jtD`@f@Epc@ J4?H}c@uF`@ڊe'h@jtc@ GH鷯?c@ı.n`@8dg@Gz2d@ 6[ ?(~ka@o_I]@0L FIe@ё\Ca@ G~ H@9@Nё\c@X5;*`@#h@Diod@ ( 0?X9"a@SY@9#J3f@/$a@ GHj+ݳ?~ @Diou]@ʡEgg@JY8b@ uV?鷯Eb@N@a[@HPsl@|a2Md@ GHgs?Pnf@~:a@KY8em@(~kg@ ^)?(a@F_[@H.Oe@[B>va@ GHLJ?5^I b@NbX9\^@~ q@Qc@ Cl?+ea@ׁsFZ@x#Jg@ F%ub@ Dlr8D8N0t0R0t0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? G H h"lxz? p_d@ }?5^`@ 0*%i@ Qe@ !!7d?!UNPa@!u[@!_)vg@!MStb@ ! "G"H镲?"]FxQf@"^K=Sa@"Gx $Jm@"g@ " ##=,Ԛ?#Mb`@#L7A`qY@# h"le@#ͪժ`@ # $G$HʡE?$TR'Ha@$ y[@$:Md@$58EGBa@ $ %% -?%L F%\@~ %j@%OjM-a@%Dio\@ % &G&H37?&_a@&EGr[@&hoc@&/$`@ & ''TR'?'+eja@~ '@',Y@)ŏ1wEd@)ڊe_@ ) *G*H-1?*7[ a@*/$\@*[잒f@*Zda@ * ++0*?~ +@+ClcS@+rhX^@+ h"lX@ + ,G,HY8m?,ΪVhZ@,?߾U@,|гY[a@,m4[@ , --Biޱ?-Zd;W]@-io,V@-+,a@-]C ]@ - .G.H?.3`@.o_Z@.46*c@5'_@5K7Aj@5:od@ 5 6G6H&S:?6~8gDa@6x&)Z@6ZӼj@6;Nёb@ 6 77ˡE?7_LrX@7= ףp-Q@7~8gD-\@7_vO:W@ 7 8G8H?ܵ?8\ Ace@8!lVmX@8:pΈh@8Șc@ 8 99aTR'?9DioY@9nV@9Ǻ_@9/'?Z@ 9 :G~ :H0T@:(\Q@~ :@:W[W@:0' R@ : ;;ioT?;R@5@@;ׁsR@ ;,<GH,=,>GH,?DDlzr000@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_,@GH,A,BGH,C,DGH,E,FGH,GHGHIJGHKLGHMNGHOPGHQRGHSTGHUVGHWXGHYZGH[\GH]^GH_Dl00000000`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`GHabGHcdGHefGHghGHijGHklGHmnGHopGHqrGHstGHuvGHwxGHyzGH{|GH}~GHD@lGH*>@ddB    List17b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2013 - kraj CZ041MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@g@s4՜.+,0 PXd lt| #PLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0PLS-T8PLS-V0PLS-V1PLS-V8'PLS-M7'!Nzvy_tisku'PLS-M8'!Nzvy_tisku'PLS-T8'!Nzvy_tisku'PLS-V0'!Nzvy_tisku'PLS-V8'!Nzvy_tisku'PLS-M0'!Oblast_tisku'PLS-M1_2'!Oblast_tisku'PLS-M7'!Oblast_tisku'PLS-M8'!Oblast_tisku'PLS-T0'!Oblast_tisku'PLS-T8'!Oblast_tisku'PLS-V0'!Oblast_tisku'PLS-V1'!Oblast_tisku'PLS-V8'!Oblast_tisku'PLS-M0'!Print_Area'PLS-M1_2'!Print_Area'PLS-M7'!Print_Area'PLS-M8'!Print_Area'PLS-T0'!Print_Area'PLS-T8'!Print_Area'PLS-M0'!Print_Titles'PLS-M1_2'!Print_Titles'PLS-M7'!Print_Titles'PLS-M8'!Print_Titles'PLS-T0'!Print_Titles'PLS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry FWorkbook SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8