ࡱ> (#$%&' A\pNovotn Michal Ba= =tm(8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1+Calibri1*h6+ Calibri Light1,6+Calibri16+Calibri16+Calibri1+Calibri1+Calibri1<+Calibri1>+Calibri1?+Calibri14+Calibri14+Calibri1 +Calibri1 +Calibri1+Calibri1+Calibri1 +Calibri1"+ Futura Bk1h +Arial1 +Arial1+Arial1"+ Futura Bk1"+ Futura Bk1"+ Futura Bk1" + Futura Bk1+Arial1+Arial1"+ Futura Bk1"+ Futura Bk1+Arial1"+ Futura Bk1" + Futura Bk1"+ Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0____ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 & & & &      & & & & & & & & & & & & 6 6 6 6 6 6  5 a &+ &) 2 ff &, &* ( P ) P * * ' -         &   & 1 ` + , 3 .  0  / 4 6 6 6 6 6 6 7x @ 7x @ 7x @ A 8! 9 Q :a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax 9 | 9 9A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! :a ! ! ! :a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ;!x ;!8 ;!< ;!x ;"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L | @ / | | | | | | ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 <a <a ! ! <a !! =!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ x@ x@ |@ |@ |@ |@   ! !  !X !\ =!8 !8 !< !x  x@  |@  |@  |@  |@  x | | | | x@  |@  |@  |@  |@ X a| \ \ \ \   H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | " " ax | | # Ax | A| A| A   a :a8  X X x =!8  ( x@  |@  |@  |@  x | | |  H a  a  a  a a a  | $ $ " a $ ax a "a # # " ax | a a Q| a| a! a) a a :a a a a =a< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| !| !| a L a H \ | | a| a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  H \ \ \  H % H ?x @ ?x @ ?x @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ;!< ;!8 ;!87 ;!8@ ;!8 x ;x7 ;x@ ;x ;!8 ;1|7 ;1| ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x ;1| ;1| ;!<7 ;!< ;!87 ;!8 x ;x7 7 ;x@ 7 ;x7 ;x7 @ ;x ;x@ ;x7 ;x@ ;x ;!87 ;!8@ ;!8 ;1|7 7 ;1|7 ;1|7 ;1| ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x7 ;!x@ ;!x ;1|7 ;1| ;1|7 ;1| =87 7 =87 =87 @ =8@ =87 =8 =!87 =!8@ =!8 =1|7 =1| =1|7 =1| ;!<7 ;!< =!8 =!87 =!8@ =!8 =!87 7 =!8@ 7 =!87 =!87 =!8@ =!8 A A =87 =8@ =8 =!8@  | a =8 =a8 =a8 ||#z3}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}23_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}@ _K_ }(}E S_K_ }P}G_K_ ,#???K_}P}H_K_ ,#???K_}P}I_K_ ,#???K_}P}J_K_ ,#???K_}(}l _K_ }x}p S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}r_K_ ,#}<}s_K_ ,#}P}t_K_ ,#???K_}<}u_K_ ,#}<}y_K_ ,#}P}z_K_ ,#???K_}<}{_K_ ,#}<}}_K_ ,#}P}~_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}<} S_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}! S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}" S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`EQPLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0]PLS-T8ʐPLS-V0PLS-V1PLS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;E  ; I  ;" ; @ ; ; / ; J$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; ' $ Print_Area;!$ Print_Area; H& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; HO5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; HO5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  D5PLS-M0CZ051 ISPV2013Q4*Zkladn informace o hrubm ms nm platu_Medin hrubho ms nho platu ................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ........................................................................................................9. decilv- 10 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ..........................................................................]Promr hrubho ms nho platu ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnm hrubm ms nm platem ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........&Vybran slo~ky hrubho ms nho platu Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................6 tis. osobPLS-M1'Hrub ms n plat podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n plat$diferenciace hrubho ms nho platu placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - platov sfra do 20 let* 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYPLS-M2!Hrub ms n plat podle vzdlnKvantilyMu~i}eny"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoPLS-M7@Hrub ms n plat podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnci0 Zamstnanci v ozbrojench silch01,Generlov a dostojnci v ozbrojench silch02"Poddostojnci v ozbrojench silch03(Ostatn zamstnanci v ozbrojench silch1 Xdc pracovnci11<Nejvyaa sttn Yadnci, nejvyaa pYedstavitel spole nost12;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost13;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro14<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci2 Specialist21%Specialist v oblasti vdy a techniky22#Specialist v oblasti zdravotnictv23*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn24-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprv25Specialist v oblasti ICT26<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblast3 Techni t a odborn pracovnci318Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky32*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv334Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv34<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborech35Technici v oblasti ICT4 Yednci41<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat42;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech435Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logistice44Ostatn Yednci5 Pracovnci ve slu~bch a prodeji51$Pracovnci v oblasti osobnch slu~eb52Pracovnci v oblasti prodeje53<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.< 54&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy6 <Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv61&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv62<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti63/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitel7 Xemeslnci a opravYi71;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo)72:Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech73<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie740Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotechniky75;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro8 "Obsluha strojo a zaYzen, montYi81'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen82#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen83$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen9 $Pomocn a nekvalifikovan pracovnci91Uklze i a pomocnci927Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv93:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.94%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla952Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb960Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciPLS-M85Hrub ms n plat podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO1112 Nejvyaa sttn Yednci@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost,1341 Xdc pracovnci v oblasti p e o dti@1344 Xdc pracovnci v sociln oblasti (krom p e o seniory)+1345 Xdc pracovnci v oblasti vzdlvn;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti@2132 Specialist v zemdlstv, lesnictv, rybYstv a vod.hosp.?2133 Specialist ochrany ~ivotnho prostYed (kr.prom.ekologie)2212 LkaYi specialist%2221 Vaeobecn sestry se specializac@2320 U itel odbornch pYedmto, praktickho vyu ovn, lektoYi @2330 U itel S` (kr.odbornch pYedmto), konzervatoYch, 2.st.Z`2341 U itel na 1. stupni Z`)2342 U itel v oblasti pYedakoln vchovy12354 LektoYi a u itel hudby na ostatnch akolchA2359 Specialist,odborn pracovnci v obl.vchovy,vzdlvn j.n.%2411 Specialist v oblasti etnictvB2413 Finan n analytici, specialist v pen~nictv, pojiaeovnictv:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac82522 Systmov administrtoYi, sprvci po ta ovch stA2621 Specialist archivYi,kurtoYi a sprvci pamtkovch objekto2634 Psychologov)2635 Specialist v oblasti sociln prce3112 Stavebn technici.3119 Technici v ostatnch promyslovch oborech&3221 Vaeobecn sestry bez specializace.3255 Odborn pracovnci v oblasti rehabilitace=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky.3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend83342 Odborn administrativn pracovnci v prvn oblasti<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace-3352 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti danA3353 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti socilnch, jinch dvek83354 Pracovnci veYejn sprvy vydvajc rozn povolen73355 Policejn inspektoYi, komisaYi a radov Policie R?3359 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti sttnch regulac j.n.03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce)3513 Technici po ta ovch st a systmo)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn),4131 Pracovnci pro zpracovn texto, psaYi"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4411 Knihovnci&4415 Pracovnci evidence dat a archivo4419 Yednci j.n.05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYiA5151 Vedouc provozu stravovacch, ubytovacch a dalach zaYzen5153 Sprvci objekto05230 Pokladnci a prodava i vstupenek a jzdenek5312 Asistenti pedagogo@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p eB5322 OaetYovatel a prac.soc.slu~eb v obl.ambul. slu~eb,dom. p e @5329 Pracovnci osobn p e ve zdravotn a sociln oblasti j.n.5412 Policist05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur%7222 NstrojaYi a pYbuzn pracovnci>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYiA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizac<9622 Pomocn pracovnci dr~by budov a souvisejcch prostorPLS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neo<dpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinPLS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemocPLS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.PLS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuPLS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO9RSCP - platov sfra rok 2013Libereck krajIndex medinu hrubho ms nho platu vo i roku 2012 .......................................................................................& ......& <RSCP - platov sfra 4. tvrtlet 2013Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2012 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 82 %(Promrn ms n neodpracovan doba 18 % Dovolen 11 % Nemoc 2 %Jin 5 %: &d> #+i5#QM9BNB # $ CF e4S A `"!&@,2 :46 4 9=Acc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9Wc`a dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk + TUVWXYZ[\ _ , cddefffff B> *@ jjjjjooooo -dM+Y@ ooooo de fffff w jjjjj  @ vvvvv  /n@ vvvvv  B> *@ vvvvv &䃞O@ vvvvv \mu@ vvvvvwxyz{{{{{ 8gDŗ@ fc]ܖJ@  ~ h@ ~ @ ~ (@ 8:cde ~HPe@ io5@ ~~ ~D&l>"&&L&L&2PPPPP&8844488 k!k"b#/b$k%k8, L{/܁@ /n@ L@aD@ n@ @W[o@!"cde#cdde$%8JxZz b ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'ES S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[L{/܁@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[@W[o@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAG 3O 3 bR RR RV Vd&@! M 8 ?YX `. `QS S43*@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&BQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<SگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/S S43," 4S S4AG 3O3*@@ &@! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?~q']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@L{/܁@@W[o@e*`vcs-CZԔ .. d pGObdlnk 2#"@tPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%drs/shapexml.xmlUK0#,w#ݪ ,Bv…;M;ā_q@[rh'3e޷@BFɜ&1%B7r/o/f$gAz]|s=g&B9*rZ[ͣȔhThnWf; B42Z{,N-+TVmJE\NP"MiMFvv(z'J\œdg|UGb|~(x4D@$ŬNHJrJ{ |D9Cw$>n5ixNGHVȧ$͝7_ jAq<6V! +#fp㨪"{Ll4;t:Ͳ8k#%:$YLCI<# 8NV".PN(Om:sppFAo׫%he[0A Fv9`HɺV,m1rM 5~վt\~)7!EUVɽKɉ=tH:VpJ@`X'yOOAU8pcuݿV@V\٬v{O / u|0Mw g /l=A ưTdȦͺF&`=870sVq+$g}B 0wbXG=߻~@Xik ! sBޡW/PK!gV,drs/downrev.xmlT_O0M5HױO AAub[ޡ}νqJFs`ԉI 𺸻q^TFK;`<:=Aj*=۹_4n 8ޯ$JYKX%MwHgyi9`>LIarY5R(JL!eNzDAuB֍6uGwQڌ8cQooPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!%)drs/shapexml.xmlPK-!gV,drs/downrev.xmlPKi!]` $~ DA??Picture 1a!k]&`>@dd List19b(b( ggD A 5e# dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    P+QQRQ R P+RQQQQRP R T &WWW  `, `, &   !   "& # $    % &  ' ( )        $ * io5@ B> *@ OjM+Y@ @ /n@ &䃞O@ \mu@ 8gDŗ@ h@@(@ HPe@ + y&1? , , , , , , , , , , , - ?W[? sE@ W/'X@ J@ z6K@ O3@ x $(.c@ 1@~ 8@ fffff#@~ '@ `TR'e@ . ~ \@F@LJ*Y@1R@~ @ޓ}@ T㥛4@ Cl;@ @(@P@ 镲 e@ / H.a@ ^@a2U0* Y@ @&†Ǹ@d]F@ K@ ~ @ @@8@ /$e@ 0 ,eX@-C0@!u(Y@ Z@Yv@+e}@ ʡE.j@ c]*@ @t@̓@ ?ܵe@ 1 Cl?) x@U@Y@J)@}?5^7@oɬ@ E@ 9_@ @$@`@ T㥛e@& 2 1w-!_@a@37Y@ +u@@"lxz@ Ԛw@ I.!9@ @4@@ o_έe@ + /n? , , , , , , , , , , , - I&†?_@?X@ -@Q@]@y@ R!v @ ı.nK@ }@@@ a+e@ . $@uq@h"lxzX@ *@)(@n:@ 7*@ /n<@ @ܘ@@ se@ / ǘ? @Ǻ!Y@0L @ݓe@ˡEO@ Y@ L@ @@@@ b4e@ 0 @?jq@fc]>Y@.@Xg@L@ "@ 46@ Ȃ@`@@ {/Le@ 1 sF?zy@ cX@~ @m@?:@ $:@ U@ @x@@ De@ + _Lu? , , , , , , , , , , , - ~ Z@K2@w-!Y@0@}8'@)\Y@ 46Ԑ@ $@ H@؅@@ 6;Ne@ . @G@y&1x @䃞ͪOY@3jY@H.@@ \ Am@ c]@ @`@ؓ@ d;Oe@ / H@]K@V-Y@d]K P@eX@\m@ lV@ ꕲ 1@~ h@ q= ף"@~ @Vػe@Dl*LV**X(** !"@#@ $%@& '@(@)@*@+@,@-@.@/@0123 4 0 0L F%@ 0''@ 2w-!TY@ ,e87@ NbX@ L F@ ı.nAK@ e`Tf@~ @ Gz"@~ @ y&1e@ !1 !!D?!Gx T@~ !a@! H@!?߆)@!jM@! 2n@! F%u @! @p@@! @! " #P+#QQRQ #R4 #P+#RQQQQRP #R4$$WWW %5% %5%& &`,& & `, & &6 &7 &8&$' '' +u@~ '7@' (9 ( ( ( ( (! ( ( ( (" ( (@(V->m@($) )#)a@):@)* *# *$ * * * * * % * & * **"lxz@*?:@*+ + ' + ( + )+ ++Ԛw@+$:@+ , , , , , , , , , , , , ,,$- .:. .;.V/?.BC@.QW@._LU@. e@~ ./@. m48@. k [@. = ףp=@. 8@@ . ce@ /</ /=/faV@/~jT@/=UY@/a+@~ /`@/i@/ d]F@/ h"lX@/ @@ / #@/V-e@ 0>0 0?0ͪ5"@0)Ǧ@0Af[Y@0Pn@0+@0_v@0 /0@0 7´@0 @@@ 0z6e@ 1@1 1A1~jt?1Dioab@1!rhX@1&1L@1䃞f@1n4@1 Q@1 @޺@1 @@@@ 1m{e@ 2B2 2C2ʡ@2`"|@2UN\Y@2:@@2Hl@21Y@2 o@2 =@2 @(@@ 2k e@ 3D 33ZӼ?3гYy@3ŏ1wX@3OjI@3D@3 -@3 гYs@3 ]F@3 @h@@ 3?W[e@ 4* 44io5@4B> *@4OjM+Y@4@4/n@4&䃞O@4 \mu@4 8gDŗ@4 h@@(@ 4HPe@.b(J`d(>@PK    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List29b(b(/df23?ggD A F^  dMbP?_*+%) &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wYYYYwwwwwwwwwwwwww P+ QQ RE P+RPQQRQR RE T  F F `, `,  G H !   ""  #   % &    ' ( )       I J Ș@ &S@ *@ &SUa@ ?ܵ(@ ~8g@ e;@~ 8@ Qk#@~ H@ %ue@ K L p_11@ 8gDi#h@ 8gD9@ s]6@ D_@~ $ `TRO@ @@ē@ J +e@ M N?߾? , , , , , , , , , , O P.1? , , , , , , , , , , Q Rm{? , , , , , , , , , , S T?? , , , , , , , , , , U VΪV?"%@Bi~@@߾Z@r$@v@߾~@ fffff"@ 0@ܔ@ ioe@ W X ?'†x@@@J@HP @HN@ۭ@ @@Đ@ Qe@ Y Zn4@?so@~ @= ף2@0L .l@Zڮ8@fܜ@~ @ ffffff4@ Gz$@ o_e@ [ \>yX5?uG@~ 稩 ףpٌ@!Ð@eX7@@ (\B!@ @̖@ vOje@ ] ^<,Ԛ? , , , , , , , , , , _ `ˡE@K71@Nё\@=,Ԛ@m@Qn@ Ac$<@ @@@ cZB>e@ a bjq?H}E@a@9m$d@_T@bX9 @_@ @@@ ioe@ c dV/'?_v@Qkw\@ cZI@L F@@a2@m4.@ x@ @@ 镲 e@ e f~8gD@(=<@ cZR@8V@Grt@_LE@гY%@ p@H@ = ףp0@ eXe@ g hHP?QM@Qg@gDio&@镲@@߾Ѕ@&S @ @@@ Bie@ i j3ı.n?x%+@=U @@,C@e`Tz@Ӽq@ ȇ@@P@ $~e@ k lZB>?-$,@1@?5^d@ h"#@Qڋ@c=@~ @ (\#@~ p@ C6e@ m n@V/kd@Q@鷯sL@?ܵTw@C//@Oe|@ @ Ē@x@ ]Ce@ o pׁsF?a2U0@[ AU@H.@ܵ@~ {έx $(&@~ @ q= ףp!@~ @ J{/Le@ Dl$FP$~&P$$ w!w"w#w$w%w&w'w(w)w*w+w,w-w.w/w0w1w2w3w4w5w@6w@7w@8w@9w@:w@;w@<w@=w@>w@?w@ q r jM? H.%/@ F%@ 0@ Z@ ,e@ @~ `}@ = ףp=!@~ T@ 0~e@ !s !t!ׁ3@!#0@!T\@!v?@!I&rr@!) .@!<,:@! @@@ ! 0*e@ "u "v"ŏ1w-?"Z @"гY9=@"_v@"c]o@"sz@"]C%@" @@@ " Ve@ " #w #x# o_ι?#Ԭ@#ei@#io@#ec@#JYbo@#ׁ@# @p@T@ # ?ܵe@ # $y $z$;pΈ?$Gf@$.Q@$ ףpu$@$[B>@$Pn6@$B@$ @H@ @ $ ve@ %{ %|%:pΈ?%|P@%z)::M@%]K@%6Ĉ@%+@%V-%@~ % `@% fffff @~ % H@% 镲 e@ % &} &~~ &@&6b@&9#J@& *,@&Q@&Gzq@&:#J{[@& Q@& #@@ & [e@ & ' ''؁sF?'aۧ@'0*@'d]K 7@'؁sF@@'{/L@'1殹l@' @@@ ' e@ ( ((ec]?(;pΈE@(|a2@(Z8@(Dب@(/n|@(㥛@( `@`@$@ ( 8me@ ( ) ))T㥛Ġ @)ׁsp@) j@)&S՝@) @@)6>WO@)Ab@) (\@) +@@ ) gDioSe@ ) * **Zd;O?* JA@* j<@*0'B@*48@*a+@*"uq+@* @ @ * Gz$@* ~e@ * + ++tF_?+ܵp@+b v@+ӼE@+#~ҧ@+o@+m:@+ h@0@ + #@+ )Ǻe@ + , ,,U?,"@,&SU@, -@,Hˎ@,A`@,/LJ@, }@@x@ , kwGe@ - --sA?-td@-5;fD@-V-!@-3@-8EG@-C8@- r@@Ȑ@ - yX5d@ . ..㥛 ? ., ., ., ., ., ., . , . , . , . , . / //㥛 ? /, /, /, /, /, /, / , / , / , / , / 0 00 1 11 2 22W2?2ZB>@23jY@2&Su@2zl@2ͪ@2|?5@2 |@@@ 2 |гf@ 2 3 33 -?3p= h@3fc]D#@3K4P@3^)˨W@3D(@3_L@3 w@(@ 3 q= ףp#@3 u5f@ 3 4 44ZӼ?4x $tL@4iol@~ 4@4F@4Y8֍@4&|@4 @@L@ 4 B>٬$f@ 4 5 55 0*x? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 6 66aTR'? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 , 6 , 6 , 6 , 6 7 77HP?72%Y@7W2v@79#j@71-)@7&S)@7ǘ@7 r@~@@ 7 ;Nёe@ 7 8 88X9v?8\ A4@8t@8H}"@8[f>@8q?@8&n@8 q= ףp@~ 8 )@8 #@8 aTR'}f@ 8 9 99z?9/L"M@9 @9@98A9z,C@V@9aӓ@9 x@@ 9 (\B$@9 H.e@ 9 : :: : ; ;;E?;F`<@;H}"@;Zb@;$^@;PkƼ@;|@; ~@@`@ ; ё\Cf@ ; < <<H?<9#J3x@<D@<6 >>lxz,C|? >, >, >, >, >, >, > , > , > , > , > ? ??46f@C CDC D E E*Eio5@EB> *@E@E/n@E&䃞O@E\mu@E8gDŗ@E h@@(@ E HPe@ld<8$>@dK z   List35b(b(/df23?ggD A x$ >NW%amjs|E=͛]5} U-u dMbP?_*+%7 &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A%} %} U &} U '} '} U '} %} } } } U $ R@@;@@   P+Q R P+QRPQQRQ R T W   _ `,_ `, a    !   "   #   % &   ' ( )             0       Ӽɵ? E@ D(d@ 0L n@ f޵@ ;@ jMF@ d@X@@ =yXe@  }гY? W2@ lV@ jt@ =U@ "uq@ ZӨ!@ @D@@ %ue@  HPs? 8ŝ9@ d]F $@ |г@ iq@]@ 5;@ n-@ ؔ@4@0@ ae@ ݵ|г?Dl@ @F#@,C@$i@[@@H@@ He@ %䃞?ǘ'@hs@]C D@ q@0* @= ף<@X@@@ Ee@ ׁsF?_V0@h|@~j1@Ac̑T@\ A@ǘ]@4@8@(@ vq e@ B`"?aDn@]Fl@VSS@MJC@6;N@ZB>@Gz!@ @0@1@  [B>٬?Ǻ@"lxz@"lxz@Ch@Ԛ@M @Њ@̡@d@ ǺHe@ iq?$}@ݓh@!lҺ@u%@y@Zd;@Ѐ@@@ ڊe@ }гY?ꕲ @Q2@_L@hT@B`R@d]K@0w@@d@ 䃞ͪe@ (?%uJ@_@E5@47&@Gx @A`8@'@ܒ@ȏ@ :pjf@ n?O@"@o@N@q@xz,ES@l {@@@ q= ף#@ ;M e@ OjM?jM@tFx@ h"l|@~ FAK7%@9#J@h@@Л@ t$e@ _L?X59@S!m@sFW@shd@y&1 z@m@@0@$@ 2w-!e@ t?<`@ͪ@_LM2@k+@mV}.K@h|o @~ @ Gz@~ ܙ@ e@ m?gjKA@~ʡ@ -D@(:@GƵ@S!&@@@r@p@ ' e@ ;On?L7A@T@Ș`m@Ș@7[X@}8@~ w@ (\@ Gz2@ /e@ \m?;OK@x&y@N@H}@ׁW@MbT@@@ 0@ Mbe@ @߾?6? N@aã? `vO@ 3=@ )*@ e`T@ e`Tz@ A@ H@@ Gz#@ ?e@ !! F%u?!}@!jtE@!+er@!D@!z@!$)[@!@@$@ ! = ףp="@! ;Nёe@! "",C?"~ZY@"鷯˅@"Sth@"W/@"䃞@"tpj@"@@H@ " ΪVe@" ##ޓZ?#˚@#St\`@#߾1@#(A@#гY f@#3e@#Gz@# @@ # x $(~e@# $$2U0*?$aTR'd@$[B>@$QT@$Bic@$?W[#@$L@$@@ @x@ $ a4e@$ %%/$?%V-@%'†W@%i@%8gD)5@%\ A!@%D@n@%H@@@X@ % &1e@% &&sF?&7A`a@&%66@&fc]t@&&S7@&J@&%䃎b@&= ףp=@& @@ & ClIe@& ''&†?'ZӤ@' F%@'ET@'o_@' @'Ԍ@'Ѐ@@L@ ' "f@' ((TR'?(H.@(ףp=v@(M<@(@(~m@(m4@(@<@%@ ( b4e@( ));Nё\?)z@)Q@)-@)~x@)m4@)58E1%@~ ) @) Gz2@~ ) X@) 镲e@) **?*HPd@*6<>;@*y&1@*"ۡ@*h"lxz@*iqR@*\@@@ * _e@* ++^)?+jq@+H9@+?@+QԱ@+I K@+TEk@+@@p@ + ce@+ ,,V_?,Gz@,A0@,q @,0*Q@,b@,0L @,f@'@@e@ , ---!lV?-a&@-( (@-@-e@-ON@-.n E@~ -@- (\$@- $@- 1Ze@- ..!lV}?.=y@. h"l`@.eXK@.ףp=«@.?W[7b@.T8@w@@T@ . _.f@. //R'?/_vOr@/&Snu@/_vO@/"̅@/J{/@/X@/b@@h@ / X9d@/ 00t$~?0 yC@0xz,~@0jt0@0=,ԚZ@0JU@0؏@0@|@@ 0 Mbe@0 118d`?1~j@1n4@1DK@15;@1&†@1[@1@ @@ 1 *:e@1 2~ 2@20L @2"uq@20*@2?RG@2)@2 -,@2@x@ @ 2 e@2 3~ 33@3gDio@3|@3M@3hsm@3|a2@39@~ 3@3 (\"@~ 3 @3 Qe@3 44R!u?4]CEX@43ı.@4`TR+8@4vq 4@4y&1 f@4\mI@4@@@ 4 ޓZe@4 55/' ?5S@5`"+N@5z):A@5|г=@5H@51u@5$@v@ 5 #@~ 5 @5 66K7A`?6j+f@6s<@6@@6j+@6O@61;@~ 6@6 Qk$@~ 6 @6 Q|e@6 77&S?7 r@7 j@71*EN@7ݓ@7 @7d]F @7@`@@ 7 z6e@7 88~:p?8ioz@8J@8@8O@a@8,ԚE@8 qx@8v@؂@p@ 8 lf@8 99ǘ?9ܵ@]@9(į@~ 90?@9p_A@91*1|@9잘d@90}@!@ 9 q= ףp$@9 iof@9 ::) 0?:_I@:x $е@:+ev@:tF@:_n@: $(~Q@:Gz"@: @ @ : ne@: ;;B?;ŏ1@;&S@;Pk/@;Ag@;c===@;;O@;@@@$@ ; ;Nёe@; <<\C?<Ș@<gDio@<ˡEp@<=@<1V@<o@<@@@ < e@< ==H}?= h"l*@=&S@=ڬ\]@=<"@=o_B@=Ǻ*@=@@p@ = x $(~e@= >>ZӼ?>6@>9u@>Fx@>d]KU@>o@>2% @> @؆@ > = ףp#@> Bie@> ??jq??0'C-@?H}*@?W2<@?/@?Vl@?- @~ ?`@? (\"@~ ? @? tFe@? Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @@&?@ -@@'!G@@ h"l8@@GrM@@Z_@@[@@x@@Ȑ@ @ mV}e@@ AA$~?A?ܵj@A:p|@AL7A @Aa+8@AZd@A?5^e7@Ap@ܔ@@ A 䃞ͪe@A BBZӼ?B?@B J@BjM@B&S}@Bxz,V@B+@B@@@ B e@B CCOec?C~:@Cn4@C&7W@C"@CK=@CPs@C{@h@x@ C d]F*e@C DDDJ?Dc@~ D@@D&SU@DZd@D 4@DX@Dr@#@@ D <,e@D EEMbX9?E cZ@Eiol@EtF@ETR'!@E$i@E.n@E@@Џ@ E J{/Lf@E FF'1Z?FoI9@F~kh@F\@F$^@FX@F-|@FX@@p@ F -Cf@F GGuq ?G V@GCi@Gey@G=U @G w@Gj+@~ GP@G = ףp=@G = ףp#@G ~k e@G HH?H o@@HMJ@H˦@Hu#f@Hd]KX@H|@Hu@Pz@0@ H V-f@H II,C?I䃞@Iffff@IQI}@I$y@Iŏ1+8@Iec@Ip@@ I Q"@I ( f@I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 0[ 0\ 0] 0^ 0_ Drl444444444444444444444`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0` 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h 0i 0j 0k 0l 0m 0n 0o 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w 0x 0y 0z 0{ 0| 0} 0~ 0 D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# $$$0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l44444444444444444444444444444440 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l4444444444444444444444444444444   0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# 0 !!!!!"""# D l4444444444444444444444444444444 !"#$%&'()*+,-./0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 0 !!!!!"""# 0! !!!!!"""# 0" !!!!!"""# 0# !!!!!"""# 0$ !!!!!"""# 0% !!!!!"""# 0& !!!!!"""# 0' !!!!!"""# ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl44444444 $$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " #  ! " # <$$$>@PKz   List36b(b(/df23?ggD A &| r  dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} ]&(!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b P+QQRR R ) T * +)WXYZ[\ ,,_ `, `acdde gh}gj+a@ i- llm~8gDi? n k./0 q rst ]] u r~ 1@`@ t u r |=UUa@ t u r 148EGb@ t u r |8db@ t u r~ |c@ twx23 gh}(~k>@ i 4r5y&13@ t 4r53t@ tdd6789:89:8; k-J&a@ <08; kv(~k>@ <18; kvy&13@ <28; kv3t@ <38; k vD@@ <48;8;8;cdeDlb",BF,8<<<8888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"dK-0 3-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&CQR RnʵdZ S S4$% 3O&CQ4FA 3Od 3aK=" R RR RJS S4S S4Dd lp\?^Y??YC?% M3?3O &DQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx `/xxS S4n&6Z `[S S 4eee* `vcs-CZ `V  L{TextovPole 2"C=PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Pn drs/shapexml.xmlV͎6;Drt,K6([XTHo>B>nޫ3loI.=8ծl#-JxeP LY+:PHDW_]23aBr6]K] 6%8iAm+# +!ܴcmDHMeJw.ā.;;G&mvj;F3 ->:}GGDQ7p3e '2 FU_5Cz6*cRۚvk` z4%t?(mLRYڝ/x[PK!$l%drs/downrev.xmlTO0Mkt_2 oe>ڒ{g [ϹwU59H*ԙ.|}><qkk%t0Kno<ѩ<}Apv1gPz)uY)w=g{FA0Wo(N>2ۮ]Q)WM_v_bcJߺw$;nl%R Ŧ`4;(bM L݅:#ϝ&qxE;ܛ<95< '_/PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Pn )drs/shapexml.xmlPK-!$l%drs/downrev.xmlPK2Z]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 82 %<E3  LȒTextovPole 3"2,PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!"yc drs/shapexml.xmlVˎ0#N4}jR4LjfذM6bbG :i;,P`8~s|}٦l%͵y$LDZ:P)HD̷gǏN7J04'bt66Y.L~E35FlAmHRw^z"<TftQ-Gi8,N4׍^zƻIF ?ޣa7ȃ_{]t~逼ó%+ 1:9q2W71IՎRrfjvV34g יysN1 NYo+ Ce ¨:=ζ1v< )KM {- wt0_ńvƺB͊8V/#W Ni..wX3lA'{jW$+RrVRX.#ե@|c(Tmb4 |#3v I"PҦ?[A@<]B tK2pl4`qIљȼlm|w FpfhdQu*uWDX>cxdk臨OVc%ʳ A{[wko8+s,PKjCc>0L샃y!,{%R<[7ߊmRwL ZJXϞR9uf2%B30pwSb7+?ٿ?ER B[LVZsg5q'@2[cK{P zI09vt=ם;vᷛ~ NPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!"yc )drs/shapexml.xmlPK-!Zn$drs/downrev.xmlPK!A] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 18 %<E(  LTextovPole 4".(PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!y5ZuU drs/shapexml.xmlVn0?D{tM+7D*)Pm#Q`TIK~LXgHYNqPd˼Y㮖d#JD\Z7: .) K?foߜ 3*_iCSHʹf|%jn?F(X-Wox-cþm] af޶깐r!TitFYtG8`,hDu8׍f00,bIҭ3&;ݜGQkesɢQgr<F9 u>ن<7:8sR딾.JZGmsmZ"_6׆TEJJ!`wpHoRx݅Aq_54ud׼ROuYc Dۧt8Q <S#6qC;cϻXIY4R#r͕u#)}YIy : ٦r DڪHR !:n/^Fq5pBAY>̥!P4 x>@'gEYB3~וҦ?lLi xT U_ @WxRCvj(@v~FPbk`FJ]zi-R;/T+F.sgR^V|/&ɐ^<9fY4Ml zߠ@} ؔP[h?Q|ʻ1 ,\Sҷ~eU!I9(*zOI*<pr\u%AfbГ7VzK|'ZXElɍjZHe &y꼌pP57Bn{oG/= I<$+9oPڦ헲-i?PK!L$drs/downrev.xmlTMO1&fLIfa)4z.ab[; roGVlWHv"`hRU|AL֠=z//Fjq#C% a3ܧ%j;vfuZj]3뚋(s*C7j%VK gFtV{&T!U; 倏_jqWI_+Wes: RRSPjl#A􁥶oy1IBFmO$A'}qNwc1 !S9}PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!y5ZuU )drs/shapexml.xmlPK-!L$drs/downrev.xmlPKY(] `  $ <Dovolen 11 %<F <  LHTextovPole 5"PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!2iN drs/shapexml.xmlVn0?Dzt,ɖ r`+u"H,PJ2^Zΐފ82e,otvYqm*%Sp>;CJe`BI-7|٦c&LH3.mݮɗfT5\jt,El kэ FsV%¯Љm*BL*(Wbu\I$EsZ'x7(ghep~pQ Zs3 YUJ)|cE%Rz$JZ?]s["WM" %{8V~(ILxLm 8.ҚqvxS꺍1{EkVIƪ, à7 6da6 {8QÆ%CGFI4RsեI58BkS I{mq$=y!hb/#-0}u4! N6^sG'3v ,!uWJ*cVLx xT E_l# >5ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!NjKlm drs/shapexml.xmlVK6 T8+7No.)VM*IEP~GXVv ffu*9pmr%P%Si. h(1d BI37Od; f-a;^yJ.Q)]WmhM9fǹ}:Q͹S"2@1%&}HY6F.jZ'N;`?_\Zոt o=}9ţameLI `Z%OVro_úR.WaI&tH{CJ N(SĞf;ښva|tQ ߀qXa^ԏsBGQ7>,cp>% nԍc^*o9( %Tsf}pX*qqIȅhBjzS[{2/ų ÌnuԹIp+ȾG&D^RrPb~V9%ڊ NBk k{1oՊMVzE'!˔Kl;eVS6'D7:nR4N;JzeDe-F-nU%|C.Ɣl,9:Wӵƌ g5<N3ztSͅ~@dK List37b(b(?Y,f?ggD A z drÊ dMbP?_*+%9& `?' `?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1O} O} O} U Az=!G@@@@;@i@Y@Y@ Y@ Y@ Y@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ P+QRPQR R > T ?W@@@@@@ A   BBBBBBBBBB_ `, `aCCCCCAA       &         DEEEEFA G HJY8? IGrSb@ JsF? J gj:@ JM O/2@ JD? KL$C?MAfb@N&S?~ N@N h"1@NH? GHV/?~ Ia@JaTR'?Jt$@@J -8/@J@ @ KL5^I ?M%Ca@N"uq ?Ns+A@Nׁs:@NM O? GH{/L ?I6@NK4/@Nr鷯@ GH^K=?IMbX1c@J ^)@J9@Jd`T0@J\m~ @ KL^I +?MMbb@N镲 @Noo9@NV- 1@NLJj @ GHX5;N?IZӼ`@J#~j?JS㥛C@Jq:@Jׁs@ KLJ4?MH.`@NDl?N/L C@Nsh|:@Ngs@ GHz?Isa@J37?JMJB@JF%u:@Jh|?@ KLDio?M1w-!a@NݓZ?N_LC@NHP#:@N~:0@ GH'†Wʲ?I*D`@~ JJYC@J:@Jy): @ KLAc]K?M\m@a@NW/'?N QB@NJ4q9@N6@?@ K L8gDio? M,Ԛa@ Nn? Ngs?@ Ng1@ NBi@ !G!Hm{?!I/$a@!J?Ɯ?!JPn@@!J2%-@!J @ "K"LjM?"MC"b@"N%䃞?"N6[P9@"NjM~0@"NZd;@ #G#H h"?#IJ +zb@#J1Zd?#J0' 5;@~ #J@#J鷯@ $K$LǺ?$MHOb@$N q?$ND4<@~ $N@$ND @ %G%HS!uq?%I ga@%J"uq ?~ %J@%Jk 0@%JͪՖ@ &K&Ls?&M#J{/b@&N?&N-C&>@&N镒0@&NMbX@ 'G'H;M O?'I\m b@'J ^)ˀ?'J؁sF=@'J47"2@'JYڊ@ (K(Lo_?(MH}8b@(NJ4?(Nvo9@(Nk /@(NI@ )G~ )H)@)IHa@)JCl?)J[ AA@)J[Ӽ}0@)J1@ *K*Lm4@?*Mqa@*NK7@*N46<=:@*N2@*N F%u@ +G+H6?+I<(c@+Jhs?+J5@+Jz,CK-@+J"u? ,K,L/' ?,MW/'9b@,N3?,N3:@,N Ac-1@,Nd]K@ -G-H|a2U0?-IͪTb@-JW2?-JtF?<@-JM Oo0@-J0*@ .K.L߾3?.MׁsF4b@.Na4?.N q=@.NԚh0@.Nu@ /G/Hfj+?/I=Ua@/JZd;O?/J#J{/@@/J460@/J'1!@ 0K0L'?0M&Sb@0N_L?0Ngj+9@0N+e/@0NsA? 1G1HʡE?1IAa@1Jo_?1Jp_@@1Js0@1Joŏ1@ 2K2LX5;N?2Mb@2NPkw?2N?W[\8@2Nm40@2Nd]F@ 3G3Hx&?3IEJSb@3Jy):?3JHP=@3J+Χ0@3JB@ 4K4L"lxz,?4MǺRb@4N -?4Nfj<@4Nd]Kȧ0@4N2U0*@ 5G5H;pΈ?5I]Fx-b@5J_vO?5JCl;=@5Jd;Og0@5J߾s@ 6K6Liq?6M}?5^Sb@6N/n?6NCl;@6N<1@6Nz6>W@ 7G7H-1?7II.!b@7JN@?7JC:@7J@0@7Jlxz,@ 8K8L2ı.n?8M O`@8N&?8NOjM[C@8NZӌ9@8N ^) @ 9G9HV-?9I?a@9Jt$~?9Jr9@9J9C1@9JA@ :K:L[ Ac?:M&_b@:N0* @:N[Ӽ]<@:N鷯30@:N6 @ ;G~ ;H0@;IZNb@;Jx@;JC:@;J_):1@;J.!5@ <K<Lm?<M_)b@<N`TR'?<N8m8@<N0@<Nlxz,C @ =G=H#~j?=IJb@=J.n?=J+ h:@~ =J1@=J,Ԛ'@ >K>L0L F%?>Ma+c@>N]m@>Nj+M<@>N|a2U0@>NK7 @ ?G?Hb48??I#b@?J h"l??J0*T=@?JZڊ]0@?J.!5@Dlzzzvvvzzzvzzzzzzzzzzzzzzzzzvzvz@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @K@Lq?@M_vOb@@NOe?@NH}8:@@N0*-@@NX2ı@AGHIJJJJBKLMNNNNCGHIJJJJDKLMNNNNEGHIJJJJFKLMNNNNGGHIJJJJHKLMNNNNIGHIJJJJJKLMNNNNKGHIJJJJLKLMNNNNMGHIJJJJNKLMNNNNOGHIJJJJPKLMNNNNQGHIJJJJRKLMNNNNSGHIJJJJTKLMNNNNUGHIJJJJVKLMNNNNWGHIJJJJXKLMNNNNYGHIJJJJZKLMNNNN[GHIJJJJ\KLMNNNN]GHIJJJJ^KLMNNNN_GHIJJJJDlz`abcdefghijklmnopqrstuvwxy`KLMNNNNaGHIJJJJbKLMNNNNcGHIJJJJdKLMNNNNeGHIJJJJfKLMNNNNgGHIJJJJhKLMNNNNiGHIJJJJjKLMNNNNkGHIJJJJlKLMNNNNmGHIJJJJnKLMNNNNoGHIJJJJpKLMNNNNqGHIJJJJrKLMNNNNsGHIJJJJtKLMNNNNuGHIJJJJvKLMNNNNwGHIJJJJxKLMNNNNyGHIJJJJ8x>@UdJJr     List41b(b(?ϿggD A T dMbP?_*+%,&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} Q} * Q} >Q} d} e} Q} Q P!N@:@;RRwUVV@ @ Z @ @ @U/U]]]]v]v@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ P.QQRR R T ?WXYZ[\ ,,_ `, `aSSSSST gh}.!_a@ ib p/lm}гYY@ nkWXY q rst u r~ 1@ t u r |V-Z@ t u r 1.!_a@ t [ u r |=e@ t [ u r |A`i@ t\\VV g!h}Oeb@ i^^_`^^aY^^aY^^aYbbVcCl:@V-Z@ׁ{@@Ⱥ>@ZdB@ \fg \fg \fg " hiijjDlJ",BB8<FF<8Zx P ` (  n c 4NChart 3]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'4S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[Cl:@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[ZdB@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAH 3O 3 bR RR RV Vd&@! M8 ?YX `. `QS S43*I@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 5a ^N 3OW ,&BQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<[ъX?Qs?ZzhiF xxxxxx `/S S43," 4S S4AH 3O3*I@l@ &@! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?|q']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@Cl:@ZdB@e* `vcs-CZԔ ,, dPWpGObdlnk 2#"~@rPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlUn0#mwU ![Qp&c7SI*Kx<|_&WSyכ#mK |d__]ZQ5R!H!nAuD˞ 8ꈁG "{H Y{ cڟ6{dqU+y/[50Vu]ia8Z;Wr_Foihӑ?!9ٔ|+4e<6ËyM#Ȱ᭸Ê]>nji逩՚>=q0;3?Z?I wH@!C_v; G5:@q|6 Acg<ĖF giUIf|)6Wڼg䲐MT`*J$xi[zr?Ơf /`,&}/8A5'̮h Qu!m5э/URr+ i}'(2"`-` 1gZ.ҐK$˅A]é[v7-z4++0elB8%jH_z4K CQ=3h۫vӀF#?N͝9rvjSQڝ$% zK'؏Hϖ#}D[j@HְxАg_gUPK!c(drs/downrev.xml\_O0M5tC AAuckma{Qo=iOFVlƖZq:>0TJ:;Y'T&*-Gt%eCܪy6-P +THHQS/<)JE7b7rmޝ>Bo8?=iW6nlWE8t) Gm) BSUZhӞs%3&/C9-:Rqt휿I|wѴ{@Ó(Z;|PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!)drs/shapexml.xmlPK-!c(drs/downrev.xmlPKgQ-t]` $~ DA??Picture 1E]&`> @dd List8b(b((3ggD A 7Y dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "Q} Q} Q} Q7P!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ P.QQRR R#? T ?Wkkkklk $mm__ `, amnooooo  !% !&" !' !""! ! " "! !""!  p p p p qqqqqq r* s 6@ t.!_a@~ u@ uA`i@ tOeb@ vwx + yŏ1w-!? z@{@ {?ܵ]@ zN@CT@ vw| - }~:@ ~d`<^@~ @ +d@ ~6]@ vw| .}8EGr@~%u`@~ @?a@ vw| /}V-r@~^I a@~ @j@~z6b@ vw| 0}ˡE@~@o@2U0*k@~߾b@ vw| 1}Pkw?~Sa@~ @ yQm@~^b@ vw|vw| 2z6>W[@+ b@ݓT@+em@`vOrc@ vw| +yK=U? z, {, {, z, vw| -}48E?~jq `@~ 0Q@]Fxd@~;pΈN^@ vw| .}HP|@~NbX9b@~ @9#Jcj@~ob@ vw| /}9m4?~ ~@ F%uV@7[ +o@~Ԛ.e@ vw| 0}jM?~ ~a@LJR@ZӼp@~'1d@ vw| 1}&S?~lxz,a@~ 8@Do@~J{/Lxc@ vw|vw| 3~ @?`@~ e@`"gh@ݵ|Ma@ vw| +~ y? z, {, {, z, vw| -}b=?~9#J{]@~ @ggd@~z]@ vw| .}_@~V-S_@Q;S@|a2e@~jM_@ vw| /}n@~1*&a@~ @) 0h@~ +a@ vw|D lT".P6Ptjtttjtxhtttttpdtx N@! N@" ;# ;$ ;% ;& ;' ;( ;) ;* ;+ ;, ;- ;. ;/ ;0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 6 0 }C6@ ~M Ob@~ @ 9#i@ ~48cb@ vw| !1!}†W2?!~&Sma@!P@!ŏ1j@!~!uqa@ !vw|"w|#w|$w|%w|&w|'w|(w|)w|*w|+w|,w|-w|.w|/w|0w|1w|2w|3w|4562tx>@dd B List15b(b(fggD A $xT#N$ dMbP?_*+%8&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U @ V@h@@;@xww w   P.QRPQ R(PPVPPPPP T ? PPWWWkkkQQQQQQQQQQQQ )QQQQQQQQQQQQoooooQQQQQQQQQQQQ o_ `, `aQQQQQQQQQQQQ, * !% !&" !' , !""! ! " ""!, !""!  p p p p , G~ H!@ =Uq@ ]Fxg@ 6? G Hho? _Lc@ H}`\@ 8gDioo@ 9#J{e@ !!&S?!j+)c@!H}8C_@!]mg@!ޓZc@ ! "G"Ht$~?"~j`@"QI[@"Pne@"nLa@ " ## h"lx?# c@#E\@#tFh@#:d@ # $G$H†W2?$kwg^@~ $C@$6_@(B`"Y@~ (j@(aT`@ ( ))9#?)M OGa@~ )e@)x&g@) Mb@ ) *G*H_L?*ZB>e@*jq`@*Mo@*~k %g@ * ++[Ӽ?~ + @+x&u[@+a4e@+-a@ + ,G,Ho_?,F`@,w-!Y@,镲 e@, `@ , --S?-ec/a@-tZ[@-6[d@-U0*La@ - .G.H* ?.N@]@.#~jHX@.ۊeb@.m4(^@ . //:M?/!u `@/+ݓkZ@/c@/RI&*`@ / 0G0Hgs?0Clf@0|a2Ua@0ecm@0C6g@ 0 11w#?1jMb]@1_vOT@1b=c@1c=y^@ 1 2G2HioT?~ 2A@2ˡEYV@2?5^Id@2Af^@ 2 33a2U0*?3'†Wc@3^)^@3$l@~ 3a#@ 3 4G4H{P?4) 0\@4U@~ 4q%@4ŏ1/_@ 4 5~ 5@5 0*^@~ 5#@5/$d@5xz,C^@ 5 6G6Hoʡ?646[_@ = >G>HMJ?>A`bW@>QR@>I +`@>qRY@ > ??z??]KZ@~ ?@?J{/L_@?:MZ@ ?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @G@HCl?@lV}j\@~ @@@St$ub@@;pΈҒ\@ @ AA~jt?AW2ĽY@~ AM@A6[@F"lxzDU@F{b@Fm{ \@ F GG٬\m?GΈY@GǺ}V@G>٬`@GKZ@ G HGHH$~?H@N@HEJW@H#~jR@ IIW2ı?I˴@ij@I9T@I+ίN@ JGJHݵ|г?J@@J48Eg_@JW[.U@KLGHMNGHOPGHQRGHSTGHUVGHWXGHYZGH[\GH]^GH_D lr~ZZZ`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`GHabGHcdGHefGHghGHijGHklGHmnGHopGHqrGHstGHuvGHwxGHyzGH{|GH}~GHD@lGH*>@ddB    List17b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2013 - kraj CZ051MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@џ@m7՜.+,0 PXd lt| #PLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0PLS-T8PLS-V0PLS-V1PLS-V8'PLS-M7'!Nzvy_tisku'PLS-M8'!Nzvy_tisku'PLS-T8'!Nzvy_tisku'PLS-V0'!Nzvy_tisku'PLS-V8'!Nzvy_tisku'PLS-M0'!Oblast_tisku'PLS-M1_2'!Oblast_tisku'PLS-M7'!Oblast_tisku'PLS-M8'!Oblast_tisku'PLS-T0'!Oblast_tisku'PLS-T8'!Oblast_tisku'PLS-V0'!Oblast_tisku'PLS-V1'!Oblast_tisku'PLS-V8'!Oblast_tisku'PLS-M0'!Print_Area'PLS-M1_2'!Print_Area'PLS-M7'!Print_Area'PLS-M8'!Print_Area'PLS-T0'!Print_Area'PLS-T8'!Print_Area'PLS-M0'!Print_Titles'PLS-M1_2'!Print_Titles'PLS-M7'!Print_Titles'PLS-M8'!Print_Titles'PLS-T0'!Print_Titles'PLS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"Root Entry FWorkbook3%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8