ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Upozornění: Sběr za rok 2020 byl ukončen k 30.6.2021. Všem, kteří požadovaná data do šetření odeslali děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků je jednorázové statistické zjišťování vybraných podniků s méně než 10 zaměstnanci. Společně s Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV), který s čtvrtletní periodou šetří podniky s 10 a více zaměstnanci, je součástí Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je obsaženo v Programu statistických zjišťování na rok 2020 vyhlášeném Českým statistickým úřadem a pro vybrané firmy vzniká zpravodajská povinnost (viz § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě).

Výsledky tohoto šetření jsou využívány ústředními a krajskými institucemi, zaměstnavateli i jednotlivci jako důležitá informace o mzdových podmínkách na trhu práce, významné je použití pro mezinárodní srovnání.

Firma TREXIMA, spol. s r. o. je pověřena Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracováním Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku. Údaje malých podniků do 10 zaměstnanců jsou zpracovávány a publikovány v rámci Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků.

Materiály potřebné k předání požadovaných údajů lze stáhnout v sekci Materiály ke stažení. Požadované údaje můžete vyplnit pomocí Internetového pořizovacího programu IPOP v sekci Internetový pořizovací program IPOP. IPOP umožňuje jak ruční vkládání údajů, tak nahrávání výstupů pro šetření ISPV, které jsou standardní součástí řady mzdových programů.

Nemůžete-li využít Internetový pořizovací program IPOP, zašlete prosím naskenované formuláře pomocí Šifrovaného přenosu dat.

Vytisklé a vyplněné formuláře můžete také zaslat poštou na adresu:

TREXIMA, spol. s r.o.
ISPV mikro
třída T. Bati 299, Louky
763 02 Zlín

Telefonní, případně e-mailové kontakty na zaměstnance zpracovatelské firmy TREXIMA, kteří Vám pomohou s případnými problémy při vyplňování, nebo odesílání dotazníků naleznete v sekci Kontakty.