ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků je jednorázové statistické zjišťování vybraných podniků s méně než 10 zaměstnanci. Společně s Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV), který s čtvrtletní periodou šetří podniky s 10 a více zaměstnanci, je součástí Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je obsaženo v Programu statistických zjišťování na rok 2018 vyhlášeném Českým statistickým úřadem a pro vybrané firmy vzniká zpravodajská povinnost (viz § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě).

Výsledky tohoto šetření jsou využívány ústředními a krajskými institucemi, zaměstnavateli i jednotlivci jako důležitá informace o mzdových podmínkách na trhu práce, významné je použití pro mezinárodní srovnání.

Firma TREXIMA, spol. s r. o. je pověřena Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracováním Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku. Údaje malých podniků do 10 zaměstnanců jsou zpracovávány a publikovány v rámci Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků.

Materiály potřebné k předání požadovaných údajů lze stáhnout v sekci Materiály ke stažení, elektronický formulář je možné šifrovaně odeslat pomocí zabezpečeného protokolu https v sekci Šifrovaný přenos dat. Telefonní, případně e-mailové kontakty na zaměstnance zpracovatelské firmy TREXIMA, kteří Vám pomohou s případnými problémy při vyplňování, nebo odesílání dotazníků naleznete v sekci Kontakty.