ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků je jednorázové statistické zjišťování vybraných podniků s méně než 10 zaměstnanci. Společně s Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV), který s čtvrtletní periodou šetří podniky s 10 a více zaměstnanci, je součástí Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků probíhalo v letech 2007, 2011, 2015, 2019 a 2021 za referenční roky 2006, 2010, 2014, 2018 a 2020. Další šetření se předpokládá v roce 2023 za referenční rok 2022.