ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků je jednorázové statistické zjišťování vybraných podniků s méně než 10 zaměstnanci. Společně s Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV), který s čtvrtletní periodou šetří podniky s 10 a více zaměstnanci, je součástí Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.

Sběr dat pro šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků za rok 2022 byl ukončen.