ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Internetový pořizovací program IPOP

Šetření v současnosti neprobíhá.