ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Internetový pořizovací program IPOP

Internetový pořizovací program (IPOP) slouží k pořízení, kontrole a zabezpečenému odeslání dat do statistického šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu. Do programu lze načíst soubory vytvořené mzdovým systémem respondenta, a to ve formátu XML, DBF nebo TXT, pokud mzdový systém výstupy pro ISPV generuje. IPOP však umožňuje také data ručně vytvořit, případně upravovat data načtená ze souboru.

Vstup do IPOP