ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Internetový pořizovací program IPOP

Internetový pořizovací program (IPOP) slouží respondentům k zabezpečenému zasílání a kontrole vstupních dat do šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu. Do programu lze načíst data ve formátu XML, DBF a TXT, pokud mzdový systém obsahuje výstupní sestavu pro šetření ISPV. IPOP však umožňuje také data vytvořit, případně editovat již načtená data. Program používá nejaktuálnější sadu kontrol.
Vstup do IPOP