ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů týkajících se šetření nás neváhejte kontaktovat na tel.:

722 970 295
722 970 355

nebo e-mail:

Pozor! Kontaktní telefony budou ukončeny 31.5. 2021, kontaktní e-mail bude funkční i po tomto datu.