ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků je jednorázové statistické zjišťování prováděné u vybraných organizací s méně než 10 zaměstnanci. Společně s Informačním systémem o průměrném výdělku (ISPV), který šetří organizace s 10 a více zaměstnanci, je součástí Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku.
Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku je zařazeno do Programu statistických zjišťování pro rok 2022, který vyhlášuje Český statistický úřad. Dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, tak pro organizace vybrané do této statistiky vzniká zpravodajská povinnost (viz § 10 odst. 3).
Výsledky šetření jsou využívány ústředními a krajskými institucemi, zaměstnavateli i jednotlivci jako důležitá informace o mzdových podmínkách na trhu práce. Významné je i použití pro mezinárodní srovnání.

Firma TREXIMA, spol. s r. o. je pověřena Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracováním Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku. Údaje malých podniků do 10 zaměstnanců jsou zpracovávány a publikovány v rámci Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků.

Materiály potřebné k pořízení požadovaných dat lze stáhnout v sekci Materiály ke stažení. Požadované údaje můžete vyplnit a zpracovateli předat pomocí Internetového pořizovacího programu (IPOP), který umožňuje jak ruční vkládání údajů, tak načtení souborů vytvořených mzdovým systémem pro šetření ISPV. Generování těchto souborů je součástí řady mzdových programů. Nemůžete-li využít Internetový pořizovací program, zašlete prosím vyplněné naskenované formuláře pomocí Šifrovaného přenosu dat. Formuláře najdete v sekci Materiály ke stažení.
Vytištěné a vyplněné formuláře můžete také zaslat poštou na adresu:
TREXIMA, spol. s r.o.
ISPV mikro
třída T. Bati 299, Louky
763 02 Zlín

Telefonní, případně e-mailové kontakty na zaměstnance zpracovatelské firmy TREXIMA spol. s r. o., kteří Vám pomohou s případnými problémy při vyplňování nebo odesílání dotazníků, naleznete v sekci Kontakty.