ISPV - informační systém o průměrném výdělku

Šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků

Sběr údajů pro šetření struktury mezd zaměstnanců malých podniků za rok 2022 byl ukončen.