English / Česky
ISPV aktuálně  > Data za 3. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. října

Data za 3. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. října

Upozorňujeme respondenty, že termín pro zasílání dat za 3. čtvrtletí je 25. říjen 2010. Podrobnosti naleznete v Metodickém pokynu, který vám byl zaslán. V případě problémů s dodržení termínu nebo dotazů týkajících se ISPV, kontaktujte zpracovatelskou organizaci.

Pro zasílání dat využijte Lokální pořizovací nebo Internetový program. Neobdržíte-li do pěti dnů od odeslání dat potvrzení o převzetí, ověřte si telefonicky u zpracovatele, tj. u firmy TREXIMA, spol. s r.o., zda Vaše data byla doručena.

Oba programy data zabezpečí, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba. Rádi bychom také upozornili, že obě tyto aplikace provádí pouze základní kontrolu Vašich dat! Z technických důvodů není možné, aby programy obsahovaly kompletní sadu kontrol. Jedná se hlavně o kontroly vztahů mezi souhrnnými údaji o ekonomickém subjektu (MI) a hodnotami, které uvádíte u jednotlivých pracovních poměrů (MP). Stává se tedy, že na některé chyby jste upozorňováni až dodatečně telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme za pochopení.

9/27/2010