English / Česky
Metodické centrum CZ-ISCO

Metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO

Klasifikace CZ-ISCO  

Sdělení ČSÚ o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)   (ze dne 16. 6. 2022)
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 16. června 2022 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Nelékařská zdravotnická povolání  
Pomůcka pro správné zařazení nelékařských zdravotnických povoláních do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v souvislosti ze změnou Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (201/2017 Sb.)
 

Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO nás prosím kontaktujte na emailové adrese