English / Česky
Odkazy

Odkazy na důležité www stránky

Mzdová šetření

Informační systém o průměrném výdělku na stránkách MPSV
Oficiální stránky ISPV Ministerstva práce a sociálních věcí.

Regionální statistika o ceně práce na portálu Zaměstnanosti MPSV
Oficiální stránky RSCP Ministerstva práce a sociálních věcí.

Šetření Struktury mezd zaměstnanců ČSÚ
Aktuální výsledky šetření SES Českého statistického úřadu.

Informační systém o pracovních podmínkách
Šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

Stránky institucí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hlavní stránky MPSV.

Český statistický úřad
Hlavní stránky ČSÚ.

Eurostat
Statistický úřad Evropské unie.