English / Česky
ISPV aktuálně  > Důležité! Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2016

Důležité! Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2016

Pro respondenty šetření ISPV je k dispozici nová verze Lokálního pořizovacího programu (LPP) ISPV 2016. Do nové verze LPP byla zapracována nová struktura vstupních dat 2016.

Využívání LPP přináší respondentům několik výhod. Ve srovnání s Internetovým kontrolním programem (IKP) umožňuje LPP navíc ruční pořízení požadovaných datových souborů, editaci údajů a opravy chybných údajů. Pomocí LPP mohou respondenti vytvářet i vlastní statistické přehledy z pořízených dat.

Bližší informace o LPP naleznete v sekci Pro respondenty šetření  > Lokální pořizovací program

4/4/2016