English / Česky
ISPV aktuálně  > Informace o sběru položky OBORVZD

Informace o sběru položky OBORVZD

Sdělení MPSV - omezení rozsahu šetřených údajů v ISPV za 1. pololetí 2018 (položka obor vzdělání)

Na základě vyhlášky Českého statistického úřadu č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018, obsahuje struktura datové věty u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (ISPV (MPSV) 1-04, viz Příloha 2) položku obor vzdělání (OBORVZD).
V souvislosti s technickou náročností a pokračující přípravou na sběr dat nebudou údaje v rámci této položky za 1. pololetí 2018 od respondentů šetření vyžadovány.

Originál sdělení ve formátu PDF.

6/11/2018