English / Česky
ISPV aktuálně  > Informace o sběru položky OBORVZD

Informace o sběru položky OBORVZD

Sdělení MPSV - omezení rozsahu šetřených údajů v ISPV za rok 2017 (položka obor vzdělání)

Vyhláškou českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, došlo k rozšíření struktury datové věty u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (ISPV (MPSV) 1-04, viz Příloha 2) o položku obor vzdělání (OBORVZD).
V souvislosti s technickou náročností a pokračující přípravou na sběr dat nebudou údaje v rámci této položky za rok 2017 od respondentů šetření vyžadovány.

Originál sdělení ve formátu PDF.

11/28/2017