English / Česky
ISPV aktuálně  > Mimořádné revize výsledků ISPV za roky 2012 – 2015

Mimořádné revize výsledků ISPV za roky 2012 – 2015

1. Důvody revizí

Hlavními důvody revizí výsledků ISPV za roky 2012 – 2015 jsou:

  • obměna dat mikrosubjektů mzdové sféry z roku 2010 novým šetřením za rok 2014,
  • aktualizace základních souborů ČSÚ pro harmonizaci šetření ISPV s výstupy ČSÚ,
  • implementace legislativních změn minimální mzdy u mikrosubjektů.

Mikrosubjekty představují ekonomické subjekty v ČR o velikosti od 1 do 9 zaměstnanců. Mzdové rozdělení mikrosubjektů je výrazně odlišné od rozdělení ekonomických subjektů o velikosti nad 10 zaměstnanců. Mikrosubjekty jsou významnou složkou celkového mzdového rozdělení v ČR, která výrazně ovlivňuje především počátek zmíněného mzdového rozdělení. Šetření mikrosubjektů, na rozdíl od standardního šetření subjektů s 10 a více zaměstnanci, se provádí každé čtyři roky, proto dochází ke zkreslení výpočetních dat zejména v čase blízkém novému šetření.
Revize také řeší problém legislativních změn v oblasti minimální mzdy u mikrosubjektů tím, že systematicky promítne aktuální legislativní stavy do každého období.

2. Rozsah revizí

  • Čtvrtletní výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2012 – 1. čtvrtletí 2015 (13 publikací),
  • roční/pololetní výsledky ISPV za 1. pololetí 2012 – rok 2014 (6 publikací),
  • roční výsledky Regionální statistiky ceny práce (RSCP) za rok 2012 – 2014 (3 publikace).

3. Metodika

Pro revize byla využita data mikrosubjektů z let 2010 a 2014. Oba soubory dat byly pro každé období (1. čtvrtletí 2012 -1. čtvrtletí 2015) upraveny dle platných úrovní minimální mzdy v daném období. Následně byly tyto soubory proporcionálně rozděleny (převáženy) podle aktuálnosti ke sledovanému období. V dalším kroku byly provedeny harmonizace dat mikrosubjektů na aktualizované základní soubory ČSÚ z hlediska výše mezd a počtů zaměstnanců. Posledním krokem byla celková harmonizace dat ISPV mzdové a platové sféry na aktualizované výsledky ČSÚ.

5/10/2016