English / Česky
ISPV aktuálně  > Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2011

Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2011

Pro respondenty šetření ISPV byla spuštěna nová verze Lokálního pořizovacího programu (LPP) ISPV 2011. Do nové verze LPP byla zapracována jak nová struktura vstupních dat (S2011), tak nejaktuálnější sada kontrol. Nová verze LPP zohledňuje i změnu periodicity sběru údajů o pracovních poměrech, která nastala v roce 2011.

Využívání LPP přináší respondentům několik výhod. Ve srovnání s Internetovým kontrolním programem (IKP) umožňuje LPP navíc ruční pořízení požadovaných datových souborů, editaci údajů a opravy chybných údajů. Pomocí LPP mohou respondenti vytvářet i vlastní statistické přehledy z pořízených dat. Žádnou z výše uvedených funkcí IKP nepodporuje.

Bližší informace o LPP naleznete v sekci Pro respondenty šetření  > Lokální pořizovací program

Více informací o změnách v šetření ISPV od roku 2011 naleznete v sekci ISPV aktuálně  > Změny v šetření ISPV od roku 2011

4/6/2011