English / Česky
ISPV aktuálně  > Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“

Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“

V souvislosti s naplňováním položky „Obor vzdělání“ (OBORVZD) ve větě o pracovních poměrech v ISPV je na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ k dispozici internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.  Aplikace slouží k vytvoření kódu, který se bude v položce OBORVZD poprvé sbírat v datech ISPV za 4.čtvrtletí 2018.  Aplikace obsahuje všechny potřebné číselníky.

Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání musí být uveden u všech zaměstnanců, kteří dosáhli vyššího než základního vzdělání. Zaměstnancům se základním vzděláním či bez vzdělání se položka OBORVZD ponechá nevyplněná.

Respondenti jsou při tvorbě kódu vedeni aplikací, která na základě již zadaných kritérií filtruje nabídku pro výběr dalších údajů potřebných pro vytvoření kódu.

Pro informaci níže uvádíme metodické zásady, na jejichž základě je aplikace vytvořena a podle kterých jsou respondenti při tvorbě kódu aplikací vedeni.

Míra požadované podrobnosti informace o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání je dána zemí studia, rokem ukončení studia a stupněm vzdělání.

 1. Pro studium v zahraničí:
  • Kód je méně podrobný a pro jeho vytvoření je nutné zadat jen rok ukončení studia, typ školy (střední nebo vysoká škola) a vystudovaný obor.
   Pozn.: studium na Slovensku se pokládá za studium v zahraničí bez ohledu na rok studia.

 2. Pro studium v ČR a vysokoškolské vzdělání:
  • Pro studium ukončené před rokem 1991 je kód méně podrobný a pro jeho vytvoření je nutné zadat jen rok ukončení studia, vzdělání vysokoškolské (typ školy) a vystudovaný obor.
  • Pro studium ukončené v roce 1991 a později se do položky OBORVZD zadává kód ve vyšší podrobnosti, než před rokem 1991. Pro vytvoření kódu je nutné do aplikace zadat rok ukončení studia, vzdělání vysokoškolské (typ školy), sídlo školy (obec), název školy, vystudovaný obor, studijní program.

 3. Pro studium v ČR a středoškolské vzdělání (střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy):
  • Pro studium ukončené před rokem 2006 je kód méně podrobný a pro jeho vytvoření je nutné zadat jen rok ukončení studia, vzdělání středoškolské (typ školy) a vystudovaný obor.
  • Pro studium ukončené v roce 2006 a později se do položky OBORVZD zadává kód ve vyšší podrobnosti, než před rokem 2006. Pro vytvoření kódu je nutné do aplikace zadat rok ukončení studia, vzdělání středoškolské (typ školy), sídlo školy (obec), název školy a vystudovaný obor.

Po zadání posledního údaje o studiu daného zaměstnance nabídne aplikace respondentovi výsledný kód. Tento kód má mít daný zaměstnanec uveden v položce OBORVZD.

11/14/2018