English / Česky
ISPV aktuálně  > Program statistických zjišťování pro rok 2010

Program statistických zjišťování pro rok 2010

Program statistických zjišťování pro rok 2010

Dne 12. října byla schválena Vyhláška č. 386 o Programu statistických zjišťování na rok 2010, která obsahuje seznamy a charakteristiky jednotlivých statistických zjišťování podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.

Součástí Programu statistických zjišťování pro rok 2010 je také Čtvrtletí šetření o průměrném výdělku, Výkaz ISPV 1-04 pro Ministerstvo práce a sociálních věci.

Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty.

11/20/2009