English / Česky
ISPV aktuálně  > Rozdíl mezi vyplňováním MI a MP

Rozdíl mezi vyplňováním MI a MP

Rozdíl mezi MI a MP

Respondentům a tvůrcům mzdových softwarů připomínáme, že soubory MP (o pracovních poměrech) a MI (o ekonomickém subjektu) se vyplňují odlišně!
Soubor o ekonomickém subjektu (MI) obsahuje údaje za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnanců, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu. Položky, kterých se toto týká, jsou ukončeny písmenem Q. V datech za 3. čtvrtletí tyto položky mají obsahovat údaje za červenec až září.
Soubor o pracovních poměrech (MP) zahrnuje kumulovaná data za celé sledované období
. Tedy od počátku kalendářního roku do konce čtvrtletí, ke kterému se šetření provádí.  V datech za třetí čtvrtletí tedy bude MP obsahovat údaje za leden až září.
 Podrobný popis všech položek souboru MI a MP naleznete na záložce Pro respondenty šetření / Příručka pro přípravu dat.

9/30/2009