English / Česky
ISPV aktuálně  > Upozornění!

Upozornění!

Upozorňujeme, že ve vstupních datech za 1. pololetí 2012 za jednotlivé pracovní poměry již není položka ZAMEST. Tato položka byla po přechodném období v roce 2011 nahrazena položkou CZISCO. Jedná se o kód klasifikace zaměstnání příslušného pracovního poměru zaměstnance podle klasifikace ČSÚ (klasifikace CZ-ISCO). Klasifikace platí od 1.1.2011 a je závazná pro všechna statistická zjišťování prováděná podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Pětimístný kód se přiřazuje podle převážně vykonávaného zaměstnání.

6/1/2012