English / Česky
ISPV aktuálně  > V 1. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

V 1. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2012 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2012 výše 20 273 Kč. V 1. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 25 084 Kč, a zvýšila se tak o 4,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2012 výše 22 866 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 3,5 % na 24 231 Kč.

Ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2012 mimořádné odměny 7,6 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,2 % průměrného platu. Nejvyšší podíly mimořádných odměn byly ve sledovaném období zaznamenány ve mzdové sféře v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (průměrně 23,2 % mzdy). V platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětví zdravotní a sociální péče (průměrně 3,8 % platu).

V 1. čtvrtletí 2012 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 153,0 hodin za měsíc, a v platové sféře 156,0 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2012 průměrně o 3,0 hodin měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2012 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,0 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodin. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (5,1 hodin měsíčně), zásobování vodou a činností souvisejících s odpady (4,8 hodin měsíčně) a zpracovatelského průmyslu (4,7 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,6 hodin měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci ve vzdělávání (0,3 hodin měsíčně).

Ve mzdové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2012 vykázáno více neodpracovaných hodin než v platové sféře. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 18,6 hodin měsíčně, v platové sféře 14,4 hodin. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo v rámci mzdové sféry vykázáno v odvětví stavebnictví (25,5 hodin měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo ve mzdové sféře vykázáno v odvětví těžby a dobývání (15,5 hodin měsíčně).

Kompletní verze komentáře v PDF je ke stažení zde.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 1. čtvrtletí 2012 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

Během roku 2011 došlo k významným změnám v metodice a terminologii ISPV. Hlavní změny jsou popsány buď v výše uvedeném komentáři, nebo zde.

6/20/2012