English / Česky
ISPV aktuálně  > V 1. čtvrtletí 2013 mírně rostly mzdy i platy

V 1. čtvrtletí 2013 mírně rostly mzdy i platy

Z údajů obsažených v Informačním sytému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že průměr hrubé měsíční mzdy v ČR vzrostl meziročně o 1%. V 1. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 25 585 Kč, a zvýšila se tak o 1,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2013 výše 20 815 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl pouze o 0,6 % na 24 513 Kč. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2013 výše 23 155 Kč.

Výsledky strukturální statistiky ISPV se liší od výsledků podnikového výkaznictví ČSÚ, které konstatuje meziroční pokles průměrné nominální mzdy. Rozdílné hodnoty průměrné mzdy vyplývají především z odlišné metody výpočtu. Podnikové výkaznictví vztahuje objem vyplacených prostředků k počtu zaměstnanců přepočtenému podle evidenčních měsíců, kdežto ISPV k počtu zaměstnanců přepočtenému podle placených měsíců.

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2013 mimořádné odměny 6,0 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,4 % průměrného platu. Na mimořádných odměnách v 1. čtvrtletí 2013 a ve 4. čtvrtletí 2012 se projevil efekt dočasných změn v daňovém zákonodárství (solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob a zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění od roku 2013). Nejmarkantnější změna je v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde došlo k meziročnímu poklesu podílu mimořádných odměn o téměř 10 % z 21,8 % na 12,2 %, protože odměny se přesunuly do 4. čtvrtletí 2012.

V 1. čtvrtletí 2013 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 147,3  hodin za měsíc a v platové sféře 150,6 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2012 průměrně o 3,3 hodin měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2013 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 2,8 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodin. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví těžba a dobývání (4,6 hodin měsíčně), zpracovatelského průmyslu (4,3 hodin měsíčně) a zásobování vodou a činností souvisejících s odpady (4,1 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,6 hodin měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,2 hodin měsíčně).

Ve mzdové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2013 vykázáno více neodpracovaných hodin než v platové sféře. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 20,6 hodin měsíčně, v platové sféře 16,6 hodin. Nejvíce neodpracovaných hodin (27,1 hodin měsíčně) a nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy (16,2 hodin měsíčně) bylo v rámci mzdové sféry vykázáno v odvětví stavebnictví.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 1. čtvrtletí 2013 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/25/2013