English / Česky
ISPV aktuálně  > Ve 3. čtvrtletí 2011 rostly mzdy ve mzdové i platové sféře

Ve 3. čtvrtletí 2011 rostly mzdy ve mzdové i platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2011 výše 20 594 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 24 979 Kč, a zvýšila se tak o 2,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2011 výše 23 493 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 1,4 % na 25 032 Kč.

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu na tom byli ve sledovaném období lépe zaměstnanci mzdové sféry. Ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2011 mimořádné odměny 5,1 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,6 % průměrného platu. Nejvyšší podíly mimořádných odměn byly ve sledovaném období zaznamenány ve mzdové sféře v odvětví veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení (průměrně 10,1 % mzdy). V platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětví veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení (průměrně 5,6 % platu).

Ve 3. čtvrtletí 2011 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 139,7 hodin za měsíc, a v platové sféře 121,2 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2011 průměrně o 18,5 hodin měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

Zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2011 také více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,7 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodin. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (11,0 hodin měsíčně), těžby a dobývání (5,3 hodin měsíčně) a stavebnictví (5,3 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,6 hodin měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci ve vzdělávání (0,2 hodin měsíčně).

Ve mzdové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2011 vykázáno méně neodpracovaných hodin než v platové sféře. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 32,8 hodin měsíčně, v platové sféře 33,5 hodin. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo v rámci mzdové sféry vykázáno v odvětví vzdělávání (54,8 hodin měsíčně), tj. ve stejném odvětví jako v platové sféře (43,1 hodin měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo ve mzdové sféře vykázáno v odvětví vzdělávání (50,2 hodin měsíčně), tj. opět ve stejném odvětví jako v platové sféře (37,9 hodin měsíčně).

Kompletní verze v PDF ke stažení zde.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru ve 3. čtvrtletí roku 2011 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/12/2011