English / Česky
ISPV aktuálně  > Ve 3. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

Ve 3. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2012 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2012 výše 21 184 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 25 341 Kč, a zvýšila se tak o 1,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2012 výše 23 784 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 2,0 % na 25 330 Kč.

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu na tom byli ve sledovaném období lépe zaměstnanci mzdové sféry. Ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2012 mimořádné odměny 4,6 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 3,9 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán ve mzdové sféře v odvětví vzdělávání (průměrně 8,4 % mzdy). V platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětví zdravotní a sociální péče (průměrně 5,3 % platu).

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Ve 3. čtvrtletí 2012 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 136,9 hodin za měsíc, a v platové sféře 118,8 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2012 průměrně o 18,1 hodin měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

Zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2012 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,5 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,9 hodin. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (11,2 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (5,4 hodin měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci ve vzdělávání (0,2 hodin měsíčně).

V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2012 vykázáno více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 31,9 hodin měsíčně, v platové sféře 44,8 hodin. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v rámci mzdové i platové sféry v odvětví vzdělávání. Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo ve mzdové i platové sféře vykázáno rovněž v odvětví vzdělávání.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 3. čtvrtletí 2012 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/13/2012