English / Česky
ISPV aktuálně  > Vykazování mimořádné odměny pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče a v sociálních službách

Vykazování mimořádné odměny pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče a v sociálních službách

Mimořádná odměna pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče a v sociálních službách je odměnou nepravidelnou a má být vykázána v položkách struktury dat IPSV, pokud k tomu není jiný zákonný důvod tímto způsobem:

  • V datech za celý ekonomický subjekt v položkách HRMZDYQ a PONEQ
  • V datech za jednotlivé pracovní poměry v položkách MZDA a PONEPRAV

4/30/2021