English / Česky
ISPV aktuálně  > Vykazování mimořádného karanténního příspěvku (tzv. izolačky) v datech ISPV

Vykazování mimořádného karanténního příspěvku (tzv. izolačky) v datech ISPV

Mimořádný karanténní příspěvek (tzv. izolačka) má být vykazován stejně jako náhrady vyplácené zaměstnavatelem zaměstnanci za dobu dočasné pracovní neschopnosti/karantény v položce NAHRNEMZ.  
Toto stanovisko se opírá o výklad, uvedený na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho.

4/1/2021