English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky šetření ISPV za 4. čtvrtletí 2009

Zveřejněny výsledky šetření ISPV za 4. čtvrtletí 2009

Ve 4. čtvrtletí 2009 činil medián hodinového výdělku v podnikatelské sféře 122,43 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2 %. V nepodnikatelské sféře činil medián hodinového výdělku 142,10 Kč, což znamenalo 6,5% nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Hodinový výdělek u 67,8 % zaměstnanců v podnikatelské sféře nedosáhl výše průměrného hodinového výdělku v podnikatelské sféře (150,56 Kč/hod.), u nepodnikatelské sféry byl tento podíl nižší (57,8 %).

V roce 2009 poklesl v podnikatelské sféře medián hrubé měsíční mzdy oproti roku 2008 o 166 Kč (0,8 %) na 21 715 Kč, zatímco průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 282 Kč (1,1 %) na 26 886 Kč. U nepodnikatelské sféry došlo ve stejném období – na rozdíl od podnikatelské sféry – k nárůstu mediánového i průměrného hrubého měsíčního platu. Medián hrubého měsíčního platu se v nepodnikatelské sféře zvýšil o 1 045 Kč (4,5 %) na 24 167 Kč a průměrný hrubý měsíční plat vzrostl o 1 251 Kč (5,1 %) na 25 730 Kč.

V roce 2009 odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře průměrně 145,9 hodin za měsíc a v nepodnikatelské sféře 146,1 hodin za měsíc. Průměrná měsíční neodpracovaná doba činila 26,9 hodin u podnikatelské sféry a 28,9 hodin u nepodnikatelské sféry. Ve srovnání s rokem 2008 došlo v obou sférách ke snížení průměrné měsíční neodpracované doby, což bylo způsobeno poklesem počtu neodpracovaných hodin z důvodu nemoci. I přes větší pokles počtu neodpracovaných hodin z důvodu nemoci u podnikatelské sféry však zůstává průměrná měsíční neodpracovaná doba z důvodu nemoci nižší u nepodnikatelské sféry.

Úplné výsledky šetření za 4. čtvrtletí roku 2009 za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru jsou k dispozici v sekci  Výsledky šetření › Archív.

3/12/2010