English / Česky
ISPV aktuálně  > Změna struktury dat: nové položky vstupní věty ISPV v roce 2016

Změna struktury dat: nové položky vstupní věty ISPV v roce 2016

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstoupí, pro statistické šetření ISPV („Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“), v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat (S2012) byly do nové struktury (S2016) přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI, ř. 18-21):

Odměny z dohod o provedení práce (ODMDPPQ)

Veškerá peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce zúčtovaná za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Náhrady za nemoc se zde neuvádějí. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ)

Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)

Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o provedení práce v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období.

Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)

Odměny členů statutárních orgánů zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).

Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)

Odchodné a odstupné  zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).

Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016)!

Podrobnější informace naleznete v Příručce pro přípravu vstupních dat.

10/9/2015