English / Česky
ISPV aktuálně  > Změna v naplňování položky INVALD ve větě o pracovních poměrech

Změna v naplňování položky INVALD ve větě o pracovních poměrech

Od sběru dat za 1. čtvrtletí 2010 dochází z důvodu legislativních změn (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.) k úpravě v naplňování položky INVALD ve větě o pracovních poměrech. Druh invalidního důchodu označujte podle následujícího popisu:

C - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35 % nejvíce však o 49%), nebo poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 50 % nejvíce však o 69%),

P - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 %),

Z - zaměstnanci, kteří nejsou poživateli invalidního důchodu.

3/15/2010