English / Česky
ISPV aktuálně  > Změny v ISPV od roku 2024

Změny v ISPV od roku 2024

Schválením Programu statistických zjišťování pro rok 2024 (vyhláška č.316/2023 Sb.) dochází od roku 2024 ke změně v rozsahu dat sbíraných pro šetření ISPV a ke změně frekvence zasílání dat.

Šetření ISPV je do Programu statistických zjišťování zařazeno nově jako Pololetní šetření o průměrném výdělku.
Zpravodajským jednotkám se ukládá povinnost dodávat:

    1. data za ekonomický subjekt jednou za rok a to v rozsahu: identifikační údaje a informace o většinovém vlastníku a kolektivní smlouvě;
    2. data o pracovních poměrech pololetně: za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec), do 25 kalendářních dnů po skončení sledovaného období.

Zpravodajské jednotky již nemají povinnost zasílat čtvrtletně souhrnné údaje za ekonomický subjekt.

K předání dat bude respondentům k dispozici nadále Internetový pořizovací program (IPOP) s možností načíst datové soubory ve formátech xml, txt a dbf a s možností ručního pořízení dat.
Ve formátu txt nebo dbf se bude načítat pouze soubor s údaji za jednotlivé pracovní poměry (MP). Struktura tohoto souboru zůstává pro rok 2024 nezměněna.
Soubor ve formátu xml bude možné zaslat v nové struktuře (tj. bez souhrnných údajů za ekonomický subjekt – viz XML formát vstupních dat pro ISPV2024 v sekci Pro respondenty šetření / Soubory ke stažení) nebo dočasně v letošním roce ještě i ve struktuře platné do roku 2023.

Zpravodajské jednotky budou i nadále obesílány elektronicky metodickými pokyny na začátku každého sběru dat.

4/3/2024