English / Česky
ISPV aktuálně  > Změny v šetření ISPV od roku 2011

Změny v šetření ISPV od roku 2011

Pro data za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 platí podle Programu statistických zjišťování (www.czso.cz) následující změny:

1. Změna periodicity k poskytnutí individuálních údajů
Data o pracovních poměrech (MP soubor) se zjišťují pololetně, tj.  za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec).
Data o ekonomickém subjektu (MI soubor) se zjišťují stejně jako dosud, čtvrtletně. 

2. Změna struktury dat
Struktura dat o pracovním poměru bude rozšířena o položku CZISCO, určenou pro kód zaměstnání v klasifikaci CZ-ISCO. Popis položky CZISCO je stejný jako popis položky ZAMEST.

Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2011 (data předávaná v dubnu 2011)!!! 

12/21/2010