English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny revidované výsledky ISPV za rok 2006

Zveřejněny revidované výsledky ISPV za rok 2006

Původní výsledky šetření ISPV za rok 2006 byly v sekci Výsledky šetření > Archív nahrazeny revidovanými výsledky, které byly vypočteny zpřesněnou dopočtovou metodou.

Zpřesněná dopočtová metoda je standardně používána od 1. čtvrtletí 2009. Důvodů, proč byla dopočtová metoda od tohoto roku změněna, je několik. V první řadě došlo ve spolupráci s ČSÚ k upřesnění základního souboru ISPV, byla upřesněna definice ukazatele hodinového výdělku, a v neposlední řadě se změnilo zacházení s extrémními hodnotami. Neméně důležitou roli v revizi výsledků hraje i nahrazení klasifikace OKEČ novou klasifikací CZ-NACE. Jednotlivé změny jsou podrobněji popsány zde.

Revizí výsledků ISPV bude zajištěna srovnatelnost výsledků ISPV v časové řadě. Výsledky jsou revidovány od roku 2006, kdy došlo k významné změně struktury dat, která revizi umožňuje provést.

Revidované výsledky za roky 2007 a 2008 budou zveřejněny v nejbližší době.

6/22/2010