English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny revidované výsledky ISPV za rok 2008

Zveřejněny revidované výsledky ISPV za rok 2008

V sekci Výsledky šetření > Archív byly zveřejněny revidované výsledky šetření ISPV a RSCP za rok 2008, které byly spočteny zpřesněnou dopočtovou metodou (podrobnější popis zde).
V současné době jsou již k dispozici také revidované výsledky ISPV a RSCP za roky 2006 a 2007 (viz předchozí aktualita), čímž je zajištěna srovnatelnost výsledků ISPV a RSCP v časové řadě od roku 2006.

9/6/2010