English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky kolektivního vyjednávání za rok 2010

Zveřejněny výsledky kolektivního vyjednávání za rok 2010

Výsledky šetření podnikových kolektivních smluv (PKS) v roce 2010 ukázaly, že v podnikatelské sféře vedla ekonomická krize stejně jako v loňském roce k poklesu dynamiky zvyšování minimálních měsíčních mzdových tarifů. Zatímco v roce 2009 byly mzdové tarify navyšovány v rozmezí 2,3 % až 5,6 %, v roce 2010 dosahuje dynamika vlivem ekonomické situace 0,8 % až 2,4 %. Oblast mzdového vývoje řešilo v roce 2010 více než 42 % analyzovaných podnikových kolektivních smluv nárůstem některé z forem mezd. Nejčastěji byl mzdový vývoj sjednáván ve formě zvýšení průměrné nominální mzdy, zvýšením mzdových tarifů nebo udržením reálné mzdy.

Kromě minimálních měsíčních tarifů a mzdového vývoje byly sledovány i další oblasti – nejčastěji poskytované příplatky (především příplatek za práci přesčas, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a příplatek za ztížené pracovní prostředí), benefity (především příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, na penzijní nebo životní pojištění), ale i pracovněprávní nároky zaměstnanců (délka dovolené, poskytování pracovního volna s náhradou mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance apod.).

Úplné výsledky Informačního systému o pracovních podmínkách v roce 2010 naleznete na internetových stránkách www.kolektivnismlouvy.cz.

Podrobný komentář k výsledkům ISPP za rok 2010    verze MS Word

1/26/2011