English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 3. čtvrtletí 2010

Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 3. čtvrtletí 2010

 V 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 opět rostly mzdy v podnikatelské sféře. Medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře dosáhl od počátku roku do konce 3. čtvrtletí roku 2010 výše 21 675 Kč, což představuje 1,7% nárůst mezd oproti stejnému období předchozího roku.

Během tohoto období odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře průměrně 149,7 hodin za měsíc. I nadále se zvyšoval počet odpracovaných přesčasových hodin (meziroční nárůst o 16,2 %) a zároveň klesla doba strávená na dovolené, což svědčí o pozvolném oživení české ekonomiky.

Medián hodinového výdělku se v podnikatelské sféře zvýšil meziročně o 1,8 % a dosáhl tak ve 3. čtvrtletí roku 2010 výše 121,2 Kč. Podobně jako v předchozím období nedosáhlo v podnikatelské sféře svým hodinovým výdělkem na průměrný hodinový výdělek 67,3 % zaměstnanců.

Úplné výsledky šetření za podnikatelskou sféru ve 3. čtvrtletí roku 2010 naleznete v sekci  Výsledky šetření › Aktuální.

Podrobný komentář k výsledkům ISPV za 3. čtvrtletí 2010    verze MS Word

12/13/2010