English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2011

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2011

V 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 20 085 Kč, a zvýšil se tak o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně poklesl o 0,1 % na 23 196 Kč.

Během 1. pololetí 2011 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře průměrně 155,3 hodin měsíčně. V platové sféře odpracovali zaměstnanci za měsíc průměrně 157,4 hodin, tj. o 2,1 hodiny více než ve mzdové sféře.

Během roku 2011 došlo k významným změnám v metodice a terminologii ISPV. Hlavní změny jsou popsány buď v komentáři k výsledkům ISPV za 1. pololetí 2011 (verze MS Word), nebo zde.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru v 1. pololetí roku 2011 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

9/23/2011