English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2011

Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2011

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v roce 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v roce 2011 výše 21 015 Kč, a zvýšil se tak o 2,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně vzrostl o 0,7 % na 23 869 Kč.

Ve mzdové sféře pobíralo ve sledovaném období 68,9 % zaměstnanců mzdu nižší, než činila průměrná mzda ve mzdové sféře (25 430 Kč). V platové sféře pobíralo v roce 2011 nižší než průměrnou mzdu (25 321 Kč) celkem 60,7 % zaměstnanců.

V roce 2011 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 149,8 hodin za měsíc, a v platové sféře 146,3 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v roce 2011 průměrně o 3,5 hodin měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

Zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v roce 2011 také více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,5 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodin.

Kompletní verze komentáře v PDF je ke stažení zde.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za rok 2011 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

Během roku 2011 došlo k významným změnám v metodice a terminologii ISPV. Hlavní změny jsou popsány buď v komentáři k výsledkům ISPV za rok 2011, nebo zde.

3/23/2012