English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky za 1. čtvrtletí 2010 v podnikatelské sféře

Zveřejněny výsledky za 1. čtvrtletí 2010 v podnikatelské sféře

Medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře za 1. čtvrtletí roku 2010 činil 20 895 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,7 %. Průměr hrubé měsíční mzdy byl 26 225 Kč, medián převýšil o více než 5 000 Kč. Hrubá mzda je tvořena z několika složek. Nejvýznamnější jsou odměny a prémie, které v průměru tvořily 15,5 % hrubé mzdy, dále se jednalo o příplatky za přesčas 0,5 % a ostatní příplatky 3,7 %.

Pokud se podíváme na hodinové výdělky, polovina zaměstnanců z podnikatelské sféry vydělávala méně než 120,83 Kč za hodinu. Oproti stejnému období minulého roku  došlo k růstu mediánu hodinového výdělku o 2 %. Průměr hodinového výdělku činil 148,93 Kč. Stále platí, že na průměr nedosáhne velká část zaměstnanců, podíl zaměstnanců s podprůměrným hodinovým výdělkem byl 67,7 %.

V 1. čtvrtletí roku 2010 odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře průměrně 154 hodin měsíčně. Průměrná měsíční neodpracovaná doba činila 15,7 hodin.

V sekci  Výsledky šetření › Aktuální byly uveřejněny úplné výsledky za 1. čtvrtletí 2010, ve kterém proběhlo pouze šetření podnikatelské sféry.   

6/10/2010