English / Česky
ISPV aktuálně  > Nová verze Internetového kontrolního programu ISPV 2011

Nová verze Internetového kontrolního programu ISPV 2011

Pro respondenty šetření ISPV byla spuštěna nová verze Internetového kontrolního programu (IKP) ISPV 2011. Nová verze IKP respektuje změnu periodicity sběru údajů o pracovních poměrech, zohledňuje novou strukturu vstupních dat (S2011) a používá nejaktuálnější sadu kontrol.

Bližší informace o IKP naleznete v sekci Pro respondenty šetření  > Internetový kontrolní program.

Více informací o změnách v šetření ISPV od roku 2011 naleznete v sekci ISPV aktuálně  > Změny v šetření ISPV od roku 2011.

3/31/2011