English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Internetový kontrolní program

Internetový kontrolní program

Internetový kontrolní program (IKP) slouží respondentům k zabezpečenému zasílání a kontrole vstupních dat do šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu. Do programu lze načíst data ve formátu XML, DBF a TXT.

Program používá nejaktuálnější sadu kontrol, neumožňuje však editaci dat. Pokud chcete data upravovat nebo zadávat ručně, použijte Lokální pořizovací program.

Kvůli vyššímu zabezpečení, již nebude Internetový kontrolní program fungovat na starších prohlížečích Microsoft Internet Explorer verze 6 a verze 7 na operačním systému Windows XP.
Pro zobrazení ve Windows XP použijte prohlížeč Mozilla Firefox nebo Chrome.

Vstup do IKP