English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Příručka pro přípravu dat

Příručka pro přípravu vstupních dat

Příručka popisuje postup přípravy vstupních dat pro statistické zjišťování Pololetní šetření o průměrném výdělku. Dále přináší podrobný popis statistických údajů, přehled použitých číselníků a klasifikací a formáty předávaných souborů. Je určena pracovníkům zodpovědným za přípravu dat ve zpravodajských jednotkách a tvůrcům mzdového a personálního programového vybavení.
 

ISPV prirucka.pdf (verze: 2024 - 03)

  Popis položek věty o pracovních poměrech (MP)

 

Podrobný popis vyplňování položek