English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Často kladené otázky

Často kladené otázky a jejich odpovědi

Obecné

 • Jsme povinni data do statistiky ISPV zasílat?
 • Jaké jsou termíny pro odevzdání dat do statistického šetření ISPV roce 2024?

Vstupní struktura dat a její položky

 • Jak vykazovat proplacenou nevyčerpanou dovolenou?
 • Jak by se měla v ISPV uvádět nepřítomnost, pokud zaměstnanec nastoupí do vazby nebo k výkonu trestu odnětí svobody, ale je u zaměstnavatele dále zaměstnán?
 • Má se vykazovat mimořádná odměna pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče a v sociálních službách?
 • Do které položky se má vykazovat stravenkový paušál?
 • Jak vykazovat karanténu, nemoc, OČR a překážky v práci v datech ISPV?
 • Jak vykazovat dlouhodobé ošetřovné v ISPV?
 • Jak vykazovat otcovskou dovolenou v ISPV?
 • Do které položky se mají vykazovat odměny za pracovní jubilea, životní jubilea a odměny při odchodu do důchodu?
 • Sledují se v ISPV všechna mzdová plnění?
 • Smlouva o výkonu funkce a její vykazování v datech ISPV
 • Zaměstnanci mají místo výkonu práce sjednáno na celou ČR. Jaký údaj máme zaměstnancům uvádět do položky MISTOVP?
 • Patří do souboru MP i lidé pracující na dohody?
 • Jaký je rozdíl mezi stanoveným a sjednaným fondem pracovní doby?
 • Mám dotaz k záporným náhradám nebo odměnám. Proč to je jako závažná chyba, přece může být přečerpaná dovolená nebo omylem zaplacená odměna pak sražena.
 • Chápu dobře, že do položky KONTOPD mám uvést „A“, pokud máme harmonogram rozložení pracovní doby např. pro směnné provozy?
 • Má se osobní příplatek vykazovat v položce PRIPLAT? V Příručce pro přípravu dat je uvedeno, že kromě vyjmenovaných příplatků se do položky PRIPLAT započítávají i „další příplatky“. Patří osobní příplatek mezi tyto „další příplatky“?

Pořízení, kontrola a zasílání dat


Dotazy zasílejte na emailovou adresu