English / Česky

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje na zadavatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí
statistické šetření ISPV
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Kontaktní údaje na zpracovatele

Problémy s přípravou nebo zasláním vstupních dat
(prioritně podle zaslaného Metodického pokynu)

  Hana Krejčová 702 275 952
  Ing. Kateřina Hubíková 606 747 170
  Richard Zemánek 702 276 027

Odborná pomoc při zařazování zaměstnání do klasifikace CZ-ISCO

  Ing. Pavla Bolková 601 593 533
  Ing. Martina Miklová 601 593 532