English / Česky
ISPV aktuálně  > Ostatní osobní náklady

Ostatní osobní náklady

Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli. Bližší popis naleznete zde.

3/31/2017