English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 4. čtvrtletí 2010

Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 4. čtvrtletí 2010

V podnikatelské sféře vzrostl v roce 2010 medián hrubé měsíční mzdy meziročně o 2,3 % a dosáhl výše 22 207 Kč. V nepodnikatelské sféře činil v roce 2010 medián hrubého měsíčního platu 24 026 Kč. Výsledky za nepodnikatelskou sféru ukázaly, že zde došlo ve srovnání s podnikatelskou sférou k meziročnímu poklesu platů, a to o 0,6 %. Pokles mediánu hrubého měsíčního platu byl v nepodnikatelské sféře způsoben především meziročním poklesem odměn.

Během roku 2010 odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře průměrně 148,9 hodin za měsíc. Výsledky za celý rok 2010 potvrzují tendence naznačené již ve výsledcích za 3. čtvrtletí 2010. V podnikatelské sféře došlo nejen k meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin (nárůst o 3,0 hodiny měsíčně) a hodin odpracovaných přesčas (nárůst o 0,7 hodin měsíčně), ale nadále pokračoval i pokles počtu neodpracovaných hodin z důvodu nemoci (pokles o 0,4 hodiny měsíčně).

V nepodnikatelské sféře bylo v roce 2010 odpracováno průměrně o 2,4 hodin měsíčně méně než v podnikatelské sféře. Odpracovaná doba činila v nepodnikatelské sféře průměrně 146,5 hodin za měsíc a meziročně vzrostla o 0,4 hodiny. Na rozdíl od podnikatelské sféry však nedošlo v nepodnikatelské sféře k meziročnímu zvýšení hodin odpracovaných přesčas.

Medián hodinového výdělku se v podnikatelské sféře zvýšil meziročně o 1,8 %, a dosáhl tak ve 4. čtvrtletí roku 2010 výše 124,5 Kč. V nepodnikatelské sféře dosáhl ve 4. čtvrtletí 2010 medián hodinového výdělku 137,3 Kč, přičemž došlo k jeho meziročnímu poklesu o 3,3 %.

Ve 4. čtvrtletí 2010 nedosáhlo svým hodinovým výdělkem na průměrný hodinový výdělek 67,4 % zaměstnanců v podnikatelské sféře a 57,9 % zaměstnanců ve sféře nepodnikatelské. Rozdíl byl způsoben především větší diferenciací výdělků v podnikatelské sféře ve srovnání se sférou nepodnikatelskou.

Úplné výsledky šetření za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru ve 4. čtvrtletí roku 2010 naleznete v sekci
  Výsledky šetření › Aktuální.

Podrobný komentář k výsledkům ISPV za 1.- 4. čtvrtletí 2010    verze MS Word

3/14/2011