English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2011

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2011

V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 19 303 Kč. V platové sféře dosáhl ve sledovaném období medián hrubého měsíčního platu 22 263 Kč. V 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře o 2,8 % a dosáhla výše 24 304 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně poklesl o 1,7 % na 23 784 Kč.

Během 1. čtvrtletí 2011 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře průměrně 150,2 hodin měsíčně. V platové sféře odpracovali zaměstnanci za měsíc průměrně 155,8 hodin, tj. o 5,6 hodiny více než ve mzdové sféře. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil průměrný počet odpracovaných hodin ve mzdové sféře, a to o 1,4 hodin měsíčně.

Během 1. čtvrtletí 2011 došlo i k významným změnám v metodice a terminologii ISPV. Hlavní změny jsou popsány v komentáři k výsledkům ISPV za 1. čtvrtletí 2011. (verze MS Word)
Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru v 1. čtvrtletí roku 2011 naleznete v sekci  Výsledky šetření › Aktuální.

6/30/2011