English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky šetření ISPV za 2. čtvrtletí 2010

Zveřejněny výsledky šetření ISPV za 2. čtvrtletí 2010

V 1. pololetí roku 2010 vzrostla hrubá měsíční mzda (resp. plat) v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře dosáhl medián hrubé měsíční mzdy výše 21 420 Kč a v nepodnikatelské sféře 23 380 Kč. Mzdy i platy vzrostly v obou sférách oproti stejnému období předchozího roku o 2,0 %.

Z hlediska struktury hrubé měsíční mzdy (resp. platu) existují mezi oběma sférami i nadále rozdíly. U podnikatelské sféry tvořily významnou složku mezd prémie a odměny (16,1 %). U nepodnikatelské sféry nebyly prémie a odměny tak významné (3,9 %), a mnohem větší roli zde hrály příplatky (16,4 %).

V 1. pololetí roku 2010 odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře průměrně 154,4 hodin za měsíc a v nepodnikatelské sféře 157,3 hodin za měsíc. V podnikatelské sféře se meziročně zvýšil počet odpracovaných přesčasových hodin a zároveň klesla doba strávená na dovolené, což může signalizovat pozvolné oživení české ekonomiky.

Medián hodinového výdělku dosáhl ve 2. čtvrtletí 2010 výše 121,51 Kč v podnikatelské a 133,00 Kč v nepodnikatelské sféře. Oproti stejnému období předchozího roku tak došlo v obou sférách ke zvýšení mediánu hodinového výdělku (v podnikatelské sféře o 2,6 % a v nepodnikatelské sféře o 1,8 %). Vzhledem k tomu, že jsou v podnikatelské sféře výdělky více diferencované než v nepodnikatelské sféře, nedosáhlo svým hodinovým výdělkem na průměrný hodinový výdělek více zaměstnanců v podnikatelské (67,5 %) než v nepodnikatelské sféře (56,6 %).
Úplné výsledky šetření za 2. čtvrtletí roku 2010 za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru jsou k dispozici v sekci  Výsledky šetření › Aktuální.

Podrobný komentář k výsledkům ISPV za 2. čtvrtletí 2010    verze MS Word

9/14/2010