English / Česky
ISPV aktuálně  > Data za 4. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. ledna

Data za 4. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. ledna

Data za 4. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. ledna

Připomínáme respondentům, aby data za 4. čtvrtletí zasílali do 25. ledna 2011. Podrobnosti naleznete v Metodickém pokynu. V případě dotazů ohledně šetření nebo zpoždění s dodaním dat, kontaktujte zpracovatelskou organizaci.
Pro zasílání dat využijte Lokální pořizovací nebo Internetový program. Neobdržíte-li do pěti dnů od odeslání dat potvrzení o převzetí, ověřte si telefonicky u zpracovatele, tj. u firmy TREXIMA, spol. s r.o., zda Vaše data byla doručena.
Oba programy data zabezpečí, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba. Nejčastějším nedostatkem v datech, která dostáváme do statistiky ISPV, je nesoulad mezi soubory MI a MP. Součet údajů ve stejných položkách souboru MI za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí musí odpovídat hodnotám odpovídajících položek v souboru MP, který nyní zasíláte za celý rok 2010. S ohledem na strukturu dat tuto chybu nezjistí ani jeden z našich pořizovacích programů a obvykle jste na ni upozorňováni našimi pracovníky dodatečně telefonicky nebo e-mailem.

12/30/2010