English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2012

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2012 vzrostly výdělky ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. pololetí 2012 výše 20 856 Kč, a zvýšil se tak o 2,5 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 2,2 % na 23 624 Kč.

V 1. pololetí 2012 dosáhly výdělky nejvyšší úrovně u nemanuálních (duševních) pracovníků. Ve mzdové sféře byl medián hrubé měsíční mzdy duševních pracovníků o 7 799 Kč vyšší než mzda manuálních pracovníků. U platové sféry činil rozdíl v platech duševních a manuálních pracovníků 10 440 Kč.

Z hlediska největších relativních meziročních změn mediánu hrubé měsíční mzdy si ve mzdové sféře v 1. pololetí 2012 polepšili nejvíce řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb, kterým se meziročně zvýšila mzda o 10,7 %. V platové sféře si nejvíce polepšili učitelé v mateřských školách, kterým se plat zvýšil o 13,5 %. Největší meziroční pokles hrubé měsíční mzdy v 1. pololetí 2012 byl ve mzdové sféře zaznamenán u mechaniků a opravářů elektronických přístrojů, kterým mzdy poklesly o 8,0 %. V platové sféře si meziročně nejvíce pohoršili řídící pracovníci knihoven, muzeí, a v oblasti práva a bezpečnosti, u nichž došlo k 2,8% poklesu platu.

V 1. pololetí 2012 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře průměrně 153,7 hodin za měsíc, v platové sféře 156,8 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. pololetí 2012 průměrně o 3,1 hodin měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,2 hodin přesčas.

Kompletní verze komentáře v PDF je ke stažení zde  (verze MS Word)

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2012 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

9/24/2012